48. Wydarzenia 01_1

WYBORY ZARZĄDU NARODOWEGO MI VII KADENCJI

VII Zgromadzenie Narodowe Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce zostało zwołane na dzień 6 listopada w Niepokalanowie. Spotkaniu przewodniczył pre­zes międzynarodowy MI Miquel Bordas Prószyński, który przybył wraz z delegatem asystenta międzynarodowego MI o. Gilsonem Nunesem OFMConv.
Rozpoczynając zgromadzenie, prezes mię­dzynarodowy MI Miquel Bordas Prószyński przypomniał, w jakim celu zostało ono zwołane. Podkreślił, że „nowo wybrane władze […] będą miały za zadanie poprowadzić wspólnotę rycerzy w konkretnych okolicznościach i wyzwaniach naszych czasów”. Wskazał na problem postępującej sekularyzacji i praktycznej ateizacji, którym sprzy­jają, zdaniem Prezesa – rosnący dobrobyt, postęp gospodarczy, poczucie samowystarczalności i przede wszystkim podejście do życia, jakby Boga nie było. Według Prezesa,
w procesie demontażu Kościoła, demoralizacji społeczeństwa i tworzenia nowych wzorców kulturowych „Polska zbyt szybko dogania Zachód”. Dlatego też wezwał, aby rycerze Niepokalanej odczytywali znaki czasu i podjęli nowoczesne i skuteczne formy apostolstwa. „Musimy zapytać siebie: jak zareagowałby św. Maksymilian na obecną rzeczywistość?”. Jednocześnie podkreślił, że ta sytuacja daje szansę, by jeszcze mocniej przylgnąć do Niepokalanej. Wskazał też środki, którymi rycerze mogą się posługiwać. „Będzie to wymagało wyciszenia, modlitwy, rozeznania, dialogu między nami, współpracy, poświęcenia, zaangażowania i zapału oraz umartwienia” – dodał.
O. Gilson Nunes OFMConv, jako delegat asystenta międzynarodowego MI, czyli Ojca Generała Franciszkanów Konwentualnych, przypomniał o historycznym związku między Stowarzyszeniem MI a zakonem franciszkańskim, zagwarantowanym także w Statutach Generalnych MI. Zapewnił o duchowej opiece nad charyzmatem Rycerstwa Niepokalanej
i zwrócił uwagę na potrzebę współpracy franciszkanów i świeckich, gdyż łączy ich łaska przynależności do Niepokalanej. O. Gilson zauważył, że serca członków MI „muszą płonąć miłością, bo tylko w ten sposób będziemy mogli zapalić inne serca”.
Po wybraniu sekretarza zgromadzenia wyborczego i komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyborów nowego prezesa narodowego MI, którym został wybrany o. Ryszard M. Żuber OFMConv. „Nie traktuję tego stanowiska jako wyróżnienie, ale jako wezwanie do służby” – powiedział nowy Prezes, dziękując za okazane Mu zaufanie. Wiceprezesem narodowym MI został wybrany o. Arkadiusz Bąk OFMConv, sekretarzem – Zofia Falkiewicz, delegatem ds. młodzieży – o. Tomasz Tęgowski OFMConv; członkami Zarządu: o. Mariusz Słowik OFMConv, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie, asystent narodowy MI, Urszula Kraus i Jan Hajduga; członkami komisji rewizyjnej: Halina Tuskowska, Anna Jodczyk i Julia Skrzynecka.
Wieczorem w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana w Niepokalanowie uczestnicy Zgromadzenia Narodowego wzięli udział w modlitwie różańcowej, którą poprowadził nowy Prezes narodowy.
W niedzielny poranek Mszy świętej, kończącej VII Zgromadzenie Narodowe MI, przewodniczył o. Ryszard Żuber. Na za­kończenie prezes międzynarodowy Miquel Bordas Prószyński podziękował wszystkim za udział w spotkaniu. Wyrazy wdzięczności skierował także w stronę dotychczasowego prezesa narodowego, o. Stanisława Piętki, dziękując Ojcu za wieloletnią gorliwą posługę. Zachęcił wszystkich do wytrwałej pracy, szczególnie uwrażliwiając na taką postawę, aby wszyscy poczuli się w Rycerstwie potrzebni. Apelował o dowartościowanie tych najmniejszych, niewidocznych członków Rycerstwa, będących niewątpliwie wielką, choć cichą siłą MI. ■

Zajrzyj do nas na FB