Niech nastanie pokój

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na styczeń: Aby chrześcijanie, w każdych warunkach, byli budowniczymi pokoju, dając światu świadectwo ubóstwa i pokory. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy po odczytaniu intencji na styczeń, to słowa św. Pawła z króciutkiego listu do mieszkańców Filippi: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w...

Płomień dobra

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na grudzień: Abyśmy uczyli się od Maryi, Pani milczenia i nadziei, czuwania na narodzenie się Dzieciątka Bożego, Światła, które oświeca ciemność świata i daje pokój naszym sercom. recki filozof – Heraklit z Efezu – w zwięzłych słowach panta rhei, co tłu- maczy się: „wszystko płynie”, zawarł prawdę...

Kochać od zaraz

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na październik: Abyśmy wraz z Maryją, Dziewicą Misyjną, uobecniali Jezusa nawiedzającego każdy dom, głoszącego Królestwo pokoju i niosącego ulgę cierpiącym. W ciągu życia każdy z nas wypowiada wiele, bardzo wiele słów. Ponoć każdego dnia średnio dziesięć tysięcy. Wśród nich są ważne i nieistotne. Są takie, których później...

CZAS TO MIŁOŚĆ

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na wrzesień: Aby Słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i w naszej historii. Czas i jego przemijanie bywają tematem naszych przemyśleń i rozmów. Najczęściej dostrzegamy tempo zmian i trudne do wytłumaczenia wrażenie, że czas płynie coraz...

Sztuka nawigacji

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na sierpień: Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego, dali się prowadzić Niepokalanej i tak jak On nadali światu cechy ufności, wewnętrznej siły i radosnego oddania. Jak wyglądałby ten świat, gdyby człowiek nie zbudował statków i nie nauczył się nawigacji? Trudno sobie wyobrazić. Zamknięci w swoich światach, nie...

Rodzinny dom

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na lipiec: Aby rodziny były miejscami komunii i akceptacji, szkołami życia oraz codziennej i owocnej miłości. O rodzinie powiedziano i napisano tak wiele, że mogłoby się wydawać, iż nie da się już niczego dodać. I w pewnym sensie tak jest. Dlatego potrzebujemy czasem przypomnieć sobie jedynie o...

Aby byli jedno

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na czerwiec: Abyśmy umieli rozpoznać i docenić bogactwo oraz różnorodność darów i charyzmatów, które Duch Święty rozdaje dla dobra każdej wspólnoty i całej rodziny ludzkiej. Słowa: „Aby byli jedno” – modlitwa zanoszo­na przez Jezusa do Ojca – dotyczą tych, którzy w Niego uwierzyli. Dalej Jezus wskazuje wzór...

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na maj: Abyśmy nadal wspierali wysiłki poszukiwania zgody w dialogu ekumenicznym oraz z innymi religiami. Tytułowe przysłowie niesie w sobie prawdę o znaczeniu współpracy w relacjach między ludźmi. O cennej jedności, która buduje wspólnotę i sprawia, że człowiek staje się silniejszy, gdy nie jest sam. Znany jest...

Alleluja! Zmartwychwstał Pan!

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na kwiecień: Aby nowość Wielkanocy otworzyła nas na akceptację nowego życia i odkrywania obecności zmartwychwstałego Pana w każdej rzeczywistości. Przez 40 dni Wielkiego Postu Liturgia nie używa słowa „Alleluja”, wyrażającego radość płynącą ze zmartwychwstania. Czyżby łaski wysłużone przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, uległy na ten czas jakiemuś...

Kolejny Wielki Post

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na marzec: Aby Wielki Post był odpowiednim czasem do prowadzenia trzeźwego i budującego życia, pielęgnowania ufnej modlitwy i żywej nadziei. Przed nami kolejny Wielki Post... A dla- ­czego zwracam uwagę na to, że kolejny? Prze­cież to oczywiste. Chciałbym jednak, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że już...