CZAS TO MIŁOŚĆ

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na wrzesień: Aby Słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i w naszej historii. Czas i jego przemijanie bywają tematem naszych przemyśleń i rozmów. Najczęściej dostrzegamy tempo zmian i trudne do wytłumaczenia wrażenie, że czas płynie coraz...

Sztuka nawigacji

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na sierpień: Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego, dali się prowadzić Niepokalanej i tak jak On nadali światu cechy ufności, wewnętrznej siły i radosnego oddania. Jak wyglądałby ten świat, gdyby człowiek nie zbudował statków i nie nauczył się nawigacji? Trudno sobie wyobrazić. Zamknięci w swoich światach, nie...

Rodzinny dom

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na lipiec: Aby rodziny były miejscami komunii i akceptacji, szkołami życia oraz codziennej i owocnej miłości. O rodzinie powiedziano i napisano tak wiele, że mogłoby się wydawać, iż nie da się już niczego dodać. I w pewnym sensie tak jest. Dlatego potrzebujemy czasem przypomnieć sobie jedynie o...

Aby byli jedno

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na czerwiec: Abyśmy umieli rozpoznać i docenić bogactwo oraz różnorodność darów i charyzmatów, które Duch Święty rozdaje dla dobra każdej wspólnoty i całej rodziny ludzkiej. Słowa: „Aby byli jedno” – modlitwa zanoszo­na przez Jezusa do Ojca – dotyczą tych, którzy w Niego uwierzyli. Dalej Jezus wskazuje wzór...

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na maj: Abyśmy nadal wspierali wysiłki poszukiwania zgody w dialogu ekumenicznym oraz z innymi religiami. Tytułowe przysłowie niesie w sobie prawdę o znaczeniu współpracy w relacjach między ludźmi. O cennej jedności, która buduje wspólnotę i sprawia, że człowiek staje się silniejszy, gdy nie jest sam. Znany jest...

Alleluja! Zmartwychwstał Pan!

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na kwiecień: Aby nowość Wielkanocy otworzyła nas na akceptację nowego życia i odkrywania obecności zmartwychwstałego Pana w każdej rzeczywistości. Przez 40 dni Wielkiego Postu Liturgia nie używa słowa „Alleluja”, wyrażającego radość płynącą ze zmartwychwstania. Czyżby łaski wysłużone przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, uległy na ten czas jakiemuś...

Kolejny Wielki Post

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na marzec: Aby Wielki Post był odpowiednim czasem do prowadzenia trzeźwego i budującego życia, pielęgnowania ufnej modlitwy i żywej nadziei. Przed nami kolejny Wielki Post... A dla- ­czego zwracam uwagę na to, że kolejny? Prze­cież to oczywiste. Chciałbym jednak, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że już...

Idźcie na cały świat!

Abyśmy szli na cały świat i pod opieką Niepokalanej propagowali adorację Najświętszego Sakramentu, prosząc o pokój i zdrowie dla wszystkich narodów. Cały świat – to bardzo dużo. Można by rzec: za dużo. Bo dotrzeć dalej niż na przysłowiowy koniec świata się nie da. No chyba że w kosmos. Zatem zachętę,...

Czym mogę służyć?

Jedna z pieśni, a właściwie piosenek, poświęconych św. Ojcu Maksymilianowi, zaczyna się od słów: „Służbę rycerską wybrałeś dla Matki Niepokalanej...”. Rycerz i rycerstwo mogą kojarzyć się z prestiżem i wyższością nad innymi „giermkami”. Przecież asyski kupiec – ojciec Franciszka Bernardone, pragnąc dla swojego jedynego syna zaszczytów i sławy, wyposażył go...

Którędy do nieba?

Abyśmy trwali w postawie fiat Maryi, realizując rycerski cel, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Sercem Przenajświętszym Pana Jezusa – przez Niepokalaną – połączyć. W ciągu życia wielokrotnie wyruszamy „w drogę”. Są „podróże” codzienne: do szkoły, do pracy, do pobliskiego spożywczaka... drogę znamy na pamięć. Są i te dłuższe:...