Zobaczyć to, co najważniejsze

Czy warto oglądać Boga? Co nam z tego oglądania? Poza tym – czy On istnieje? Wielu twierdzi, że nie istnieje, zatem nie ma nic do oglądania. Poza tym warunkiem tego oglądu ma być tajemnicza „czystość serca”, która jakoś kojarzy się nam z tym, co niemodne i niewygodne. Same problemy... Zacznijmy...

Dobrze widzi się tylko sercem”

Jak trudno... „Czystość”, „serce”... – terminy, które wielu osobom wydają się brzmieć jak z zaprzeszłej epoki. Jeżeli już o nich wspominamy, to redukując ich znaczenie: czystość sprowadzamy do spraw tzw. seksu (chyba że mówimy o zachowaniu czystości w domu, łazience czy o czystości rąk), a serce do uczuć, sentymentalnych przeżyć,...

Błogosławieni czystego serca

W Starym Testamencie pojęcia czystości i nieczystości są integralnie związane z kultem i jego sprawowaniem. W Nowym Testamencie zostają przeniesione na nowy poziom i ściśle związane z moralnością. To przejście, zapoczątkowane w Starym Testamencie, odzwierciedla tożsamość Jezusa Chrystusa. Jego nauczanie i posłannictwo są ukierunkowane przede wszystkim ku wewnętrznej przemianie ludzkiego...

Wierzę i wyznaję

O Najświętsza Panno, wierzę i wyznaję Twoje święte i niepokalane, czyste i bez zmazy poczęcie. O Najczystsza Panno! Uproś mi przez Twą dziewiczą czystość, przez Twoje niepokalane poczęcie i chwalebną godność Matki Boga: pokorę, wielką czystość serca, ciała i duszy, wytrwałość w powołaniu, dar modlitwy, życie pobożne i śmierć szczęśliwą....

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

W trakcie różnych dyskusji czasami pada stwierdzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Sądzę, że to powiedzenie można zawrzeć również w takich słowach: to, co widzę, zależy od tego, co mam w sercu. I tu znowu wrócę do opowieści z pieszej pielgrzymki do Częstochowy. Pielgrzymkę rozpoczynamy Mszą świętą w...