Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko króla

Jaki jest najważniejszy przymiot króla? Czym powinien się charakteryzować kandydat na króla? Pewnie odpowiedzielibyśmy, że powinien posiadać zdolności przywódcze, być dobrym mówcą, powinien mieć zdolności dyplomatyczne, wykazać się znajomością języków obcych itp. Jezusowa definicja pomija to wszystko. Na pytanie Piłata, czy jest królem, Jezus odpowiada twierdząco i precyzuje: „Tak, jestem...

Wtedy, wówczas, gdy

Mnóstwo w dzisiejszej Ewangelii takich małych słówek, nad którymi z reguły nie zatrzymujemy się zbyt długo: wtedy, wówczas, gdy. Ale dzisiaj są one niezmiernie ważne. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że nadejdą dni ucisku, słońce się zaćmi itd. Ale to właśnie wówczas, to właśnie wtedy ujrzymy Syna Człowieczego, który przychodzi...

Pół wróbla w garści

Wdowa z dzisiejszej Ewangelii wrzuca „wszystko, co miała na utrzymanie”. Ewangelista używa słowa kodrantes, κοδράντης (Mt 5,26; Mk 12,42). Ile za to mogła sobie kupić? Jeśli przyjmiemy, że jeden kodrantes (kwadrans) to jedna czwarta asa, to znaczy, że wdowa mogła sobie kupić wówczas bardzo niewiele... W Ewangelii mówi się o...

Portret Świętych Błogosławieństwami malowany

Uroczystość Wszystkich Świętych proponuje Ewangelię św. Mateusza i Błogosławieństwa. Błogosławieństwa... osiem bardzo dziwnych konstatacji. Osiem twierdzeń, które niezmiernie trudno przyjąć... Cóż szczęśliwego może być bowiem w ubóstwie, cóż w płaczu, w cichości? Dlaczego doświadczenie niesprawiedliwości i zamieszek miałoby być błogosławione? Czy Błogosławieństwa nakazują, abyśmy szukali krytycznych okoliczności, wchodzili w trudne...

Czcić Ojca w Duchu i prawdzie

W rozmowie z Samarytanką Jezus wyjaśnia sens chrześcijańskiego kultu: „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć (inne polskie tłumaczenia mają: chwalić, kłaniać się) Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć (inne polskie tłumaczenia: szuka, pragnie) Ojciec” (J 4,23). Muszę przyznać, że tak często koncentrowałem uwagę na tym, czego...

Niewidomi – Uczniowie 2:0

Ewangelia Marka jest tak skonstruowana, że na początku i na końcu drogi Jezusa z Galilei do Jerozolimy natrafiamy na opisy uzdrowień niewidomych. Na początku podróży Jezus uzdrawia ślepotę niewidomego z Betsaidy (Mk 8,21-26), a na koniec podróży, wychodząc na „ostatnią prostą” do Jerozolimy, uzdrawia Bartymeusza (Mk 10,46-52). W czasie tej...

Sens życia

Jaki jest sens życia według Jana i Jakuba? Zasiadać, z Jezusem, w Jego chwale, po prawej i po lewej stronie. Przyjrzyjmy się temu pragnieniu: po pierwsze mowa o czymś statycznym, po drugie nie bierze się pod uwagę nikogo innego – Jezus jest potraktowany dość instrumentalnie, po trzecie – osią, wokół...

Dlaczego bogatemu trudno?

Trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego (Mk 10,23)... Nie ma zbyt wielu spraw, o których Jezus mówi, że są „trudne”. Przysłówek „trudno” (dyskolos, δυσκόλως) jest użyty tylko w tym kontekście, w kontekście wchodzenia do królestwa z ciężarówką dobytku (Mt 19,23; Mk 10,23; Łk 18,24). Niczego innego, opisanego jako „trudne”,...

Przyjąć królestwo jak dziecko. Czyli jak?

W Markowym fragmencie Ewangelii na 27. Niedzielę zwykłą czytamy o tym, że kto nie przyjmie królestwa Bożego „jak dziecko” (hos paidion, ὡς παιδίον – Mk 10,15), nie wejdzie do niego. Co to właściwie znaczy – przyjąć coś jak dziecko? Zrozumienie tej wypowiedzi Pana Jezusa jest kluczowe, od tego zależy, czy...

Eliminacja przeszkód w drodze do celu

Ktoś, kto posługuje się Imieniem Jezusa, a nie należy do kręgu uczniów, nie czyni nic złego, choć w dzisiejszej Ewangelii Apostołom wydaje się inaczej. Jezus mówi, że skoro taki człowiek nie jest „przeciwko”, to znaczy, że jest „za”. Nie rozważa się innej możliwości. Wśród innych zaleceń dzisiejszej Ewangelii jest i...