Test zdolności przywódczych

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, że uczniom Jezusa nie jest łatwo zrozumieć, jaka jest natura i cel Jego misji. On opowiada im, że droga do zwycięstwa nad śmiercią prowadzi przez dobrowolną zgodę na wejście w scenariusz, który zakończy się śmiercią, a oni rozprawiają o tym, kto jest największy, najważniejszy,...

Wziąć odpowiedzialność

Św. Piotr na dystansie dwóch wersetów wygrywa Mistrzostwa Świata w konkurencji na najszybszą utratę pozycji w rankingu zaufania społecznego i prestiżu. Najpierw uznaje w Chrystusie Mesjasza i za to zbiera pochwały (por. Mt 16,17-19); chwilę potem objawia się jako ktoś, kto kompletnie nie rozumie Jezusowego pomysłu na realizację zapowiedzi o...

„Uprasza się nie pluć”

Pierwsze czytanie z dzisiejszej niedzieli to fragment z Księgi Izajasza, który zapowiada, że nadejdzie taki czas, w którym „przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie” (por. Iz 35,4-7a). A Ewangelia pokazuje, w jaki sposób to proroctwo się realizuje: Jezus uzdrawia...

Diagnoza

Podobno nic tak dobrze nie wpływa na człowieka, jak zrozumienie, do jakich zbrodni jesteśmy zdolni. Jeśli uznajemy, że jesteśmy zdolni do najgorszego, to zaczynamy patrzeć na siebie nieco bardziej realnie, z większą pokorą. Ale też i z większą życzliwością. Bo skoro jesteśmy zdolni do największych zbrodni, a jeszcze nie są...

Tak duża wolność, że można za Nim nie iść

Jezus nie przymusza nikogo do tego, aby iść za Nim. Nie znajdziemy w Ewangelii: „Musisz iść za Mną, bo jak nie, to zobaczysz; bo jak nie, to się policzymy”. Znajdziemy: „Jeśli chcesz iść za Mną”... I dlatego dzisiejsza Ewangelia może opowiedzieć wydarzenie odejścia. Niektórzy z uczniów Jezusa, słysząc, jak deklaruje,...

Zaczyna się coś nowego

Pierwsze słowo dzisiejszej Ewangelii to imiesłów anastasa, „powstawszy” (ἀναστᾶσα). Wujek tłumaczył: „A powstawszy Marya w onych dniach, poszła na górę z kwapieniem do miasta Judzkiego”, a Biblia Gdańska: „Tedy wstawszy Maryja w onych dniach, poszła w górną krainę...”. Nowsze tłumaczenia próbują oddać sens tego imiesłowu i tłumaczą „wybrała się i...

Przyciąganie

Gdy fizyka mówi o przyciąganiu, to stwierdza, z niezachwianą pewnością, że między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej środki ich mas, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości między nimi. Im większe masy, tym większe przyciąganie,...

Zaprogramowani tylko na głód chleba?

Mózgowy ośrodek nagrody jest tak skonstruowany, by bardzo szybko nauczyć nas, jakie czynności należy powtarzać, aby zapewnić przeżycie jednostki i grupy. Potrzebujemy jeść, pić, rozmnażać się, poznawać świat i to dlatego czynności te wiążą się z przyjemnością. Przyjemność motywuje nas to tego, żeby powtarzać te czynności. Któż z nas zabierałby...

W Panu nasza nadzieja

Cichy i pokornego serca. Nie narzucający się z Ewangelią nikomu. Uzdrawiający wszystkich, którzy chcieli Go przyjąć. I oddalający od tych, którzy przyjąć nie chcieli. Jaka jest moja postawa wobec Boga? Czy pragnę przyjąć Pana Jezusa bez warunków i bez zastrzeżeń? Czy może są miejsca, do których nie chcę Go wpuścić?...

«Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary»

Plotka, obmowa, fałszywe świadectwo, interpretacja prawa według własnych przekonań. Jak łatwo jest rzucić kamieniem. Jak łatwo jest osądzić innych tylko dlatego, że grzeszą inaczej niż my. Dziś Pan Jezus staje w obronie wszystkich, którzy są niesłusznie atakowani. Widzi potrzeby każdego człowieka i pragnie nasycić każdy głód. Głód wiary, miłości, zwykłego...