Dlaczego nie trafiam do celu?

W dzisiejszej Ewangelii kontrasty: z jednej strony pustynia – ze swoim piachem, suchością i jakąś niezdolnością do generowania wielkiej ilości życia, biomasy itd. Z drugiej strony woda, która daje życie, oczyszcza. Z jednej strony: grzech, z drugiej strony: przebaczenie grzechu. Zatrzymam się nad tym ostatnim zagadnieniem. Kiedy język grecki chce...

Polowanie na Boże Słowo

W dzisiejszej Ewangelii króluje czasownik „czuwać”. Pierwsze wezwanie do czuwania wyrażone jest przy pomocy czasownika agrupneo (ἀγρυπνέω). Oznacza on brak snu, jakąś bezsenność, jakieś takie po prostu niespanie, bycie przytomnym. Kolejne wezwania do czuwania są wyrażone przy pomocy czasownika gregoreo (γρηγορέω), który również oznacza bycie przebudzonym, wybudzonym, obudzonym, ale idzie...

Skazani nie dlatego, że rabowali i cudzołożyli

„Czy sądzisz, że miłosierdzie nie jest dla ciebie konieczne, lecz tylko dowolne? Nie jest prawem, a tylko radcą? Ja sam bardzo bym tego chciał i tak sądził, lecz przeraża mnie owa lewa strona Tego, który (potępionych) tam postawił, skazując nie dlatego, że rabowali czy łupili świątynie, że cudzołożyli lub robili...

Sumienność

Mt 25,14-30 to przypowieść o talentach, która uczy nas o odpowiedzialnym gospodarowaniu tym, co otrzymaliśmy od Boga. Każdy z nas ma jakieś „talenty”, czyli zdolności, umiejętności i dary, które możemy wykorzystać do służby Bogu i bliźnim. Nie możemy ich zakopać w ziemi, czyli zaniedbywać lub marnować, ale musimy je rozwijać...

Jakoś to będzie…

W tym fragmencie Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o dziesięciu pannach, które miały iść na ucztę weselną z panem młodym. Pięć z nich było roztropnych i miało zapas oliwy do swoich lamp, a pięć było nierozsądnych i nie miało oliwy. Gdy pan młody się spóźniał, wszystkie zasnęły. W nocy usłyszały wołanie,...

Tam gdzie więcej władzy, tam lepiej rośnie hipokryzja

Ewangelia Mateusza 23,1-12 to fragment, w którym Pan Jezus wypowiada ostry sprzeciw wobec faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Obie te grupy religijne zajmowały w tamtych czasach wysokie pozycje społeczne i religijne, ale Jezus krytykuje ich postawę, ponieważ nie żyją zgodnie z tym, co głoszą. Mówią ludziom, co mają robić, ale...

Nie bójcie się ludzi!

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od wezwania: „Nie bójcie się ludzi!”. W jakim kontekście padają te słowa? Czy to jest jakieś ogólne zaproszenie dla introwertyków, dla zamkniętych w sobie? Otóż nie. To zaproszenie pada w kontekście dłuższej przemowy Pana Jezusa, który wysyła swoich uczniów na misję. A konkretniej – mowa tutaj...

Najpierw 5 km, potem Maraton Komandosa

Zwierzyłem się kiedyś siostrze pielgrzymkowej z Grupy Brązowej WAPM-u, a poza pielgrzymką znanej na całą Polskę Pani Trener, specjalizującej się m.in. w lekkiej atletyce i bieganiu, że moim marzeniem jest przebiec kiedyś Maraton Komandosa. „A cóż to takiego?” – zapytała Pani Trener Julita głosem wdzięcznym, słodkim i sympatycznym, prowokując do...

Ujrzał człowieka

Co zrobić, by ludzie mnie widzie­li? Może pójdę się pomodlić na środku placu albo pobiegam z różańcem w ręku w prawo i w lewo – tak, by ludzie mnie zobaczyli i pomyśleli, jaki to ja jestem pobożny, świątobliwy? Oj, chyba nie jest to dobry pomysł: „Gdy się modlicie, nie bądźcie...

Serca poddane Ojcu w niebie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Oto zapis wieczornej rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, faryzeuszem. Wiemy, że ta rozmowa nie pozostała bez echa w sercu Nikodema. Już za kilka rozdziałów zobaczymy, jak Nikodem wstawia się za Jezusem (co prawda, nie w bezpośredni sposób, lecz wydaje się, że jest jedynym próbującym cokolwiek zrobić). Ma...