Nieść Jezusa błądzącym

Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie mogą znieść widoku Jezusa, goszczącego się z grzesznikami. Tak łatwo jest oceniać innych, samemu mając wiele „za uszami”. Zastanowię się dziś, jak często w swoim życiu osądzam innych. Czy gorliwie praktykując wiarę, nie patrzę „z góry” na tych którzy żyją inaczej? Jezus daje nam jasny komunikat: to właśnie grzesznicy i Ci żyjący z dala od wiary i Kościoła są tymi, o których zbawienie powinniśmy się najbardziej troszczyć.

 

Panie, proszę nie pozwól aby moje usta kiedykolwiek wypowiedziały słowa osądzające innych. Pragnę od dziś darzyć jeszcze większą miłością tych, którzy są najdalej od Ciebie. Ty nikogo nie odrzucasz i pragniesz przebaczać największym grzesznikom. Często do swojego działania względem nich potrzebujesz nas, uczniów, którzy zaniosą im Dobrą Nowinę. Pragnę być jednym z nich, pragnę nieść Ciebie najbardziej błądzącym.