02. Slowo 01

jak wygląda rycerz Niepokalanej

Pamiętajmy o tym, że mamy obowiązek wywierania dobrego wpływu na swe otoczenie, obowiązek zbliżania dusz do Niepokalanej i pokazywania im, jak wygląda rycerz Niepokalanej
w codziennym życiu. Ta myśl niech nas stale popędza i dopomaga nam do zwalczania swego lenistwa i miłości własnej, niech nam dopomoże do uświęcenia. Wiemy, że nic nie możemy uczynić bez łaski Bożej, dlatego też często zwracajmy się do Niepokalanej, aby nam użyczyła tej łaski, abyśmy naprawdę byli co dzień bardziej Jej rycerzami i wszystkich do Niej pociągali.

Niepokalanów, 5 marca 1939 roku

Zajrzyj do nas na FB