Praca a duchowość człowieka

Benedykt XVI HOMILIA W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP, 19 MARCA 2006 ROKU Drodzy Bracia i Siostry! Wysłuchaliśmy wspólnie znanego, pięknego fragmentu z Księgi Wyjścia, w którym natchniony autor opowiada o tym, jak Bóg przekazał Izraelowi Dekalog. Już w pierwszej chwili uderza jeden szczegół: ogłoszenie dziesięciu przykazań jest poprzedzone wymownym...

Droga pokory nie jest drogą rezygnacji, lecz odwagi

Benedykt XVI HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W LORETO, 2 WRZEŚNIA 2007 ROKU (...) Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, w Maryi przyjął nasze ciało, miał udział w naszym życiu i zechciał wejść w nasze dzieje. Aby urzeczywistnić swe Przymierze, Bóg szukał młodego serca i znalazł je u Maryi,...

Co to znaczy „być świętym”?

Benedykt XVI - AUDIENCJA GENERALNA, 13 KWIETNIA 2011 ROKU Co to znaczy „być świętym”? Kto jest powołany do świętości? Często ciągle jeszcze jesteśmy skłonni myśleć, że świętość jest celem zastrzeżonym dla niewielu wybranych. Tymczasem św. Paweł mówi o wielkim planie Boga i stwierdza: „W Nim (Chrystusie) (Bóg) bowiem wybrał nas...

Eucharystia prowadzi ku wolności

Z homilii wygłoszonej na zakończenie XXV Kongresu Eucharystycznego 11 września 2011 roku „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6,60). W obliczu mowy Jezusa o Chlebie życia w synagodze w Kafarnaum reakcja uczniów, z których wielu opuściło Jezusa, nie jest zbyt daleka od naszego oporu wobec całkowitego daru,...

POZNAJMY BOGA

Człowiek żyje na świecie, aby Pana Boga znał – brzmi pierwsza odpowiedź katechizmu. Poznanie Boga to wielkie zadanie i wielki zaszczyt dla ludzkiego rozumu. To słabe i nikłe światełko, jakie zapalił Stwórca w naszej duszy, a które przy pomocy włókien nerwowych, skłębionych w małej czaszce, działa, ma poznawać wszechpotężnego Boga...

Maryja wzorem medytacji

Drodzy Bracia i Siostry! Maryja została wzięta do nieba. To jest również naszym celem: każdy z nas może dostać się do nieba. Pytanie brzmi: Jak Maryja tam dotarła? Ona jest Tą – jak mówi Ewangelia – która „uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45). Tak więc...

Niewiasta, która kocha

Z ENCYKLIKI DEUS CARITAS EST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI Pomiędzy Świętymi wyróżnia się Maryja, Matka Pana i odzwierciedlenie wszelkiej świętości. W Ewangelii św. Łukasza znajdujemy Ją zaangażowaną w posługę miłości wobec krewnej Elżbiety, u której pozostaje „około trzech miesięcy” (1,56), aby jej towarzyszyć w ostatnim okresie ciąży. „Magnificat anima mea...

Z Konferencji  św. Maksymiliana

Zaczynamy nowy okres w dziejach wydawnictwa. Niepokalana czuwała nad nami przez cały czas od początku założenia aż do chwili obecnej i czuwa ciągle nad rozwojem wydawnictwa. W miarę rozwoju „Rycerza” ubóstwo jednak towarzyszyło wciąż i na fundamencie tegoż wzrosło dzieło Niepokalanej, budząc podziw w społeczeństwie. I dziwić się jest czemu,...

Radość serca

Ludzkość pragnie dziś przede wszystkim radości i pokoju. My, wierzący, poprzez świadectwo czynnej miłości, powinniśmy stawać się każdego dnia proroczym zaczynem świata pojednanego przez miłośći ożywianego Bożą radością.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...” ‒ znaczy: słuchajcie Jezusa, mojego Syna, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu, uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia. Jest to przesłanie bardzo krzepiące na duchu, którego wszyscy potrzebujemy. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...”. W słowach tych Maryja wyraziła przede wszystkim...