O ślubie ubóstwa

Z Konferencji  św. Maksymiliana Na ogół wielu ludzi światowych stroni od ubóstwa. Każdy chciałby mieć, chce posiadać. Jakby miał pół świata – to i to mało, chciałby mieć cały świat. Stąd też rodzi się skąpstwo. Zajmując się gromadzeniem bogactw, ludzie zapominają o właściwym celu. Przed przyjściem Pana Jezusa ludzkość dążyła...

Eucharystia prowadzi ku wolności

Z homilii wygłoszonej na zakończenie XXV Kongresu Eucharystycznego 11 września 2011 roku „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6,60). W obliczu mowy Jezusa o Chlebie życia w synagodze w Kafarnaum reakcja uczniów, z których wielu opuściło Jezusa, nie jest zbyt daleka od naszego oporu wobec całkowitego daru,...

POZNAJMY BOGA

Człowiek żyje na świecie, aby Pana Boga znał – brzmi pierwsza odpowiedź katechizmu. Poznanie Boga to wielkie zadanie i wielki zaszczyt dla ludzkiego rozumu. To słabe i nikłe światełko, jakie zapalił Stwórca w naszej duszy, a które przy pomocy włókien nerwowych, skłębionych w małej czaszce, działa, ma poznawać wszechpotężnego Boga...

Maryja wzorem medytacji

Drodzy Bracia i Siostry! Maryja została wzięta do nieba. To jest również naszym celem: każdy z nas może dostać się do nieba. Pytanie brzmi: Jak Maryja tam dotarła? Ona jest Tą – jak mówi Ewangelia – która „uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1,45). Tak więc...

Niewiasta, która kocha

Z ENCYKLIKI DEUS CARITAS EST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI Pomiędzy Świętymi wyróżnia się Maryja, Matka Pana i odzwierciedlenie wszelkiej świętości. W Ewangelii św. Łukasza znajdujemy Ją zaangażowaną w posługę miłości wobec krewnej Elżbiety, u której pozostaje „około trzech miesięcy” (1,56), aby jej towarzyszyć w ostatnim okresie ciąży. „Magnificat anima mea...

Z Konferencji  św. Maksymiliana

Zaczynamy nowy okres w dziejach wydawnictwa. Niepokalana czuwała nad nami przez cały czas od początku założenia aż do chwili obecnej i czuwa ciągle nad rozwojem wydawnictwa. W miarę rozwoju „Rycerza” ubóstwo jednak towarzyszyło wciąż i na fundamencie tegoż wzrosło dzieło Niepokalanej, budząc podziw w społeczeństwie. I dziwić się jest czemu,...

Radość serca

Ludzkość pragnie dziś przede wszystkim radości i pokoju. My, wierzący, poprzez świadectwo czynnej miłości, powinniśmy stawać się każdego dnia proroczym zaczynem świata pojednanego przez miłośći ożywianego Bożą radością.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...” ‒ znaczy: słuchajcie Jezusa, mojego Syna, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu, uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia. Jest to przesłanie bardzo krzepiące na duchu, którego wszyscy potrzebujemy. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...”. W słowach tych Maryja wyraziła przede wszystkim...

Tota Tua Maryjo

Piszę to na Twoją cześć, Maryjo, i na chwałę Boga Ojca Pragnę podzielić się z Wami historią pewnej kartki, którą odnalazłam w styczniu 2021 roku, w czasie kiedy zaczynałam powoli pakować swój skromny dobytek w kartony.

Wstawiennictwo Matki łaski Bożej

Maryja jest Matką ludzkości w porządku łaski. Sobór Watykański II podkreśla tę rolę Maryi, wiążąc ją z Jej udziałem w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Maryja „stała się tu na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, Matką ‒ Żywicielką Boskiego Odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana”....