Zjazd Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej

W dniach od 8 do 11 października 2020 roku odbył się w Niepokalanowie jesienny Zjazd Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej, pod hasłem: „Maryja Zwycięska – wdzięczność i pamięć”. Piątkowy dzień Zjazdu połączony został z Międzynarodową Konferencją Mariologiczną, zorganizowaną przez Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” pod hasłem: „Cud nad Wisłą (1920)...

Listy od Czytelników

Szczęść Boże! Obiecałam Matce Bożej, że podziękuję Jej publicznie, jeśli moja córka wyzdrowieje. Córka zachorowała (kilka dni miała temperaturę, kaszel, osłuchowo było czysto). Lekarz rodzinny skierował nas do szpitala. W najbliższym szpitalu oddział dziecięcy był zamknięty. Pojechałyśmy do następnego już dalej, tam z uwagi na córki dolegliwości i trwającą pandemię...

Aby widzieli dobre czyny w nas

Konigórtek to taka miejscowość, która leży koło Konigortu, obok jest Klonia, gdzieś za kolejnym zakrętem jest Mylof, w tym Mylofie jest zapora, a przy tej zaporze jest hodowla pstrągów, a gdzieś dalej, za kolejnym zakrętem jest Męcikał. A wszystko to znajduje się nad rzeką Brdą, w środku lasu, który znajduje...

RYCERZ POTRZEBNY OD ZARAZ

Ja: Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, często udawaliśmy się na ruiny starego zamczyska i biegaliśmy po murach owych zgliszcz, przebrani za rycerzy w zbrojach z kartonu i z drewnianymi mieczami. Choć na chwilę byliśmy w innym świecie – zawieszeni między baśnią a historią. Dzisiaj lat przybyło. W międzyczasie naczytałem się książek...

Biskup, Prorok, Poeta, Przyjaciel

Dla jednych był poetą – Księdzem Tymoteuszem. Dla innych kaznodzieją – Kochani moi… Tak rozpoczynał każdą homilię, każde kazanie. Był też Biskupem pomocniczym diecezji łowickiej i Biskupem Seniorem tejże. Dla wielu był Prorokiem. A dla nas, Niepokalanowian, był – Przyjacielem.

Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju

Istotnie, w świetle wydarzeń ubiegłego roku coraz pilniejsza wydaje się potrzeba podjęcia konkretnych kroków, aby zapewnić pełne poszanowanie wolności sumienia, tak na płaszczyźnie prawnej, jak i na płaszczyźnie relacji międzyludzkich. Te nagłe zmiany potwierdzają w sposób nader jasny, że osoba nie może być traktowana jako rodzaj przedmiotu, rządzonego wyłącznie przez...

Witaj, Święta Boża Rodzicielko

„Witaj, Święta Boża Rodzicielko, Ty wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieków”. Tą antyfoną maryjną rozpoczyna się Nowy Rok, ponieważ jest ona proponowana przez liturgię jako antyfona na wejście w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, którą obchodzimy 1 stycznia.

Modlą się tu tysiące

Kilkakrotnie w naszym miesięczniku pojawiały się artykuły odnoszące się do powstałej w 2018 roku Kaplicy Wieczystej Adoracji, Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, Gwiazda Niepokalanej. Jest to szczególne dla nas miejsce, chętnie odwiedzane przez wiernych. Tylko w ciągu pierwszego roku modliło się tu ponad 350 tys. osób! O wiele więcej osób,...

Dwa żądania Matki Bożej w Fatimie w sprawie pokoju

13 lipca 1917 roku Matka Boża w Fatimie objawiła trojgu portugalskim pastuszkom trzy tajemnice, czyli przesłania, które poleciła im zachować w sekrecie i ujawnić w stosownym czasie. Drugie z owych orędzi dotyczyło pokoju na świecie.