Piękno w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Encyklopedia PWN w wydaniu internetowym definiuje piękno w bardzo zwięzły sposób: „to zespół cech, które sprawiają, że coś się podoba”. Na drugim zaś miejscu piękno określane jest w tej encyklopedii jako „wartość moralna czynów”. Tak lapidarne spojrzenie na zagadnienie piękna odzwierciedla jego dewaluację we współczesnej kulturze, zarówno w wymiarach estetycznych,...

„Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5)

ednym z „mocnych przeżyć” człowieka jest uzmysłowienie sobie istnienia i ogromu przepaści dzielącej Stwórcę i stworzenie, Boga i człowieka – przepaści w sensie wielkości, doskonałości, niepojętości Boga w stosunku do przygodności człowieka. Wewnętrzne poruszenie obejmuje nie tylko zdziwienie i niedowierzanie, ale również swoiste doznanie uniżenia z racji odczucia przemijalności tego...

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Bardzo lubię wracać myślami do Ewangelii według św. Łukasza, w której możemy przeczytać o ucieczce dwóch uczniów z Jerozolimy do Emaus. Jeden z nich miał na imię Kleofas, imienia drugiego ucznia nie znamy. Smutni, przestraszeni i zawiedzeni, rozmawiają ze sobą o wszystkim, co wydarzyło się w Jerozolimie i co spotkało...

Dobroć Niepokalanej

Modlitwą, dobrym przykładem i dobrocią, wielką słodyczą i dobrocią jako odblaskiem dobroci Niepokalanej walczyć trzeba. Ci ludzie, którzy poza Bogiem szczęścia szukają, to nieszczęśliwi, co omotani grzechem i wadami, gonią za szczęściem i szukają go tam, gdzie go znaleźć nie mogą, szukają tam, gdzie go nie ma. (…) Dużo jest...