Ja, kapłan, syn Maryi

Na mocy Testamentu z Krzyża macierzyństwo Maryi zostało rozciągnięte na całą ludzkość, na każdego człowieka z osobna. Gdy Maryja usłyszała z ust konającego Syna: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26), a umiłowany uczeń usłyszał: „Oto Matka twoja” (J 19,27), jak uczy nas Tradycja Kościoła, staliśmy się braćmi Chrystusa poprzez otrzymanie...

Zwykła – niezwykła…

Była silna, choć jej sylwetka mówiła coś przeciwnego. Była mądra pomimo braku dyplomów. Radosna też była, choć po jej twarzy często płynęły łzy. Ciocia Leonia. Pani z sąsiedztwa, jakich wiele wokół nas.

“Geniusz kobiety”

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”,...

Maryjo, nie jesteś sama wśród kobiet!

Natchniona Duchem Świętym kobieta wykrzykuje z radością do Kobiety „pełnej łaski”: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,42). Są to słowa natchnione, które codziennie powtarza Kościół i z nim każdyz wiernych, który nie zapomniał modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Niewiastę dzielną któż znajdzie

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10) – zastanawia się biblijny autor Księgi Przysłów, będący wyrazicielem świata męskiego, ale być może także i tęsknot samego Boga, który na kartach Biblii zapraszał do współpracy od samego początku i mężczyzn, i kobiety. Na kartach Biblii, zarówno Starego, jak i...

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Kiedyś usłyszałem żartobliwe, a może ironiczne stwierdzenie: „Dam ci dobrą radę ‒ nie słuchaj dobrych rad innych”. Oczywiście, są takie „dobre rady”, które na nic się nam przydają, a nawet wiele psują. Jeśli natomiast jakaś rada jest rzeczywiście dobra, to warto jej posłuchać. Jednak z tymi radami często jest tak,...

… pomoc

Nie ma życia bez matki. I życie nadnaturalne ma Matkę, Matkę Łaski Bożej. Dlatego tak często wymawiamy imię Maryja, by zaczerpnąć z tego źródła łaski, nabrać energii życia nadprzyrodzonego, zbliżyć się do Niej. Od stopnia zbliżenia się do Niepokalanej zależy nasza świętość, że się tak wyrażę „boskość”. Chodzi o świadome...

Słowo od świętego

Nie ma życia bez matki. I życie nadnaturalne ma Matkę, Matkę Łaski Bożej. Dlatego tak często wymawiamy imię Maryja, by zaczerpnąć z tego źródła łaski, nabrać energii życia nadprzyrodzonego, zbliżyć się do Niej. Od stopnia zbliżenia się do Niepokalanej zależy nasza świętość, że się tak wyrażę „boskość”. Chodzi o świadome...