Słowo o. Gwardiana Mariusza Słowika

Maj w naszym klimacie, ze względu na wiosnę, jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku kalendarzowym. Wyjątkowości tego miesiąca dodaje jeszcze nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Maryja jest najwspanialszym „Kwiatem Ziemi”. Św. Ojciec Maksymilian pokornie zwracał się: „Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza” i modlił się Litanią Loretańską. Śpiewając tę...

STUDIUJ Z MARYJĄ I O MARYI W NIEPOKALANOWIE

SKĄD POMYSŁ NA STUDIA W NIEPOKALANOWIE? Niepokalanów jest wyjątkowym miejscem na mapie naszej Ojczyzny. To miejsce naznaczone jest szczególną obecnością Maryi, założone przez św. Ojca Maksymiliana Marię Kolbego i oddane Niepokalanej na Jej wyłączną własność. Ojciec Maksymilian pragnął, aby czciciele Matki Bożej poznawali Ją coraz bardziej również poprzez studia, naukę,...

Skradziony rower

Ostatnimi czasy odwiedzamy na łamach „Rycerza” legendarną miejscowość Konigórtek, w której zamieszkuje Abba Włodzimierz. Abba Włodek to taki nasz fikcyjny Ojciec z Lasu. Egipt miał swoich pustelników, Ojców Pustyni, to my możemy mieć swoich leśników, ojców z lasu. Kto nam zabroni?

SŁODYCZ

Aby przykład dany nam przez Niepokalaną pobudzał nas do bycia żywym znakiem owoców Ducha Świętego na tym świecie.

RYCERZ ZBROJĘ NOSI

Ja: Kiedyś zapytałem dzieci moich przyjaciół: „Po czym można poznać rycerza?”. „Jak to…, wujek nie wie?! Po zbloi” – odpowiedziały sepleniąco brzdące. I tym razem przez głowę przeleciało tornado pytań: Czy jako rycerz Niepokalanej jestem rozpoznawalny po swojej zbroi? Czy mam odwagę ją zakładać? A co tak właściwie jest zbroją...

Wspierająca wszystkich

„Święta Maryjo, wspomóż nieszczęśliwych, wesprzyj bojaźliwych, pociesz zasmuconych, módl się za lud, wstawiaj się za duchowieństwem, przyczyń się za niewiastami Bogu poświęconymi; niechaj doznają Twego wsparcia wszyscy, którzy obchodzą świętą uroczystość Twoją”.

Ojciec Maksymilian w Auschwitz

Dnia 28 maja Ojciec Maksymilian Maria Kolbe został przewieziony z warszawskiego Pawiaka do obozu koncentracyjnego Auschwitz koło Oświęcimia. Przybył w transporcie liczącym 320 więźniów. Jak już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, prawdopodobnie wszystkich franciszkanów, towarzyszy Jego aresztowania, przewieziono do Auschwitz już na początku kwietnia.

Gdzie mieszkasz?

Powiedz mi, kto u ciebie mieszka? Pierwszy etap Lectio Divina, modlitewnego czytania Pisma Świętego, to lectio – czytanie; a bardziej precyzyjnie: uważne czytanie. Samo przeczytanie jakiegoś tekstu może nie wystarczyć. Trzeba się w tekst wczytać, trzeba się tekstem zaczytać, trzeba się go naczytać. Jednym ze sposobów na uważne czytanie tekstu...

Ja, kapłan, syn Maryi

Na mocy Testamentu z Krzyża macierzyństwo Maryi zostało rozciągnięte na całą ludzkość, na każdego człowieka z osobna. Gdy Maryja usłyszała z ust konającego Syna: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26), a umiłowany uczeń usłyszał: „Oto Matka twoja” (J 19,27), jak uczy nas Tradycja Kościoła, staliśmy się braćmi Chrystusa poprzez otrzymanie...