Wielkie zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi – Niepokalanów, 6 - 22 sierpnia 2021

Już po raz piąty w Niepokalanowie odbędzie się Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. W pierwszych dziewięciu dniach będziemy zawierzać Matce Bożej różne dziedziny życia: Dziedzictwo Kolbiańskie, polską gospodarkę i przemysł, dzieła ewangelizacji i duchowieństwo, sprawujących władzę, bezpieczeństwo narodowe, sportowców, media, służbę zdrowia, kulturę i sztukę, edukację oraz rodziny. Centralnymi dniami...

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. MAKSYMILIANA MARII Kolbego 4-13 sierpnia

14 sierpnia 2021 roku obchodzimy w Niepokalanowie 80. rocznicę pamiętnej śmierci św. Ojca Maksymiliana Kolbego w niemieckim obozie Auschwitz. Z tej okazji pragniemy przez 9-dnio­wą Nowennę przygotować się duchowo do tych uroczystości. Od 4 do 13 sierpnia codziennie o godz. 7.00 podczas Mszy świętej w kaplicy Sanktuarium św. Maksymiliana, transmitowanej...

Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Niepokalana Maryjo, pragnę złożyć podziękowanie, które już dawno Ci obiecałam. Było to w roku 1992, urodziłam wtedy syna, Piotra, w szpitalu w Jędrzejowie. Na drugi dzień lekarz przekazał mi smutną wiadomość, że dziecko podczas porodu ma uszkodzony bark prawej ręki....

Strumień życia

Jeden z braci w Niepokalanowie poważnie zachorował. Gdy zabrano go do szpitala i przebadano, opinia lekarzy była jednoznaczna, że operacja jest nieunikniona. Do jej przeprowadzenia potrzebna była krew. Choć krew jest najcenniejszym lekarstwem, w szpitalu mieli jej... jak na lekarstwo.

Sens życia

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na sierpień: Aby miłość i oddanie św. Maksymiliana stały się dla każdego rycerza bodźcem do całkowitego i bezwarunkowego oddania się Niepokalanej.

lekcje z autentyczności

Aby św. Maksymilian i Niepokalana, Matka Miłości, uczyli nas miłości, która czyni nas lepszymi ludźmi i autentycznymi świadkami cnót chrześcijańskich.

RYCERZ WINIEN WOLNYM BYĆ część VII

Ja: W jednej ze średniowiecznych kronik z XIII wieku można przeczytać, jak to Jego Wielebności Panu Kardynałowi przedstawiono giermka, co to przez pobożne ślubowanie miał godnie grono rycerzy powiększyć. Pan zaś Kardynał, ubrany w strój pontyfikalny, wytłumaczył najsamprzód, co to zaś rycerz znaczy, a kandydat, zanim ślubowanie rycerskie uczynił, regułę...

ŚWIĘTY KORZEŃ

Bądź pozdrowiony, Święty Korzeniu, bądź pozdrowiona, Chwało świata. O Maryjo, kwiecie dziewic, jak róża lub lilia, proś za nami Twego Syna”. Antyfona pochodzi ze starego Oficjum uprzywilejowanej Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej, którą przez kilka wieków posługiwali się dominikanie w swoim propagowaniu kultu maryjnego, Różańca i związanej z nim...

Tylko miłość jest siłą twórczą

Ojciec Maksymilian Kolbe został przewieziony z warszawskiego Pawiaka do obozu Auschwitz 28 maja 1941 roku i zginął tam zabity zastrzykiem fenolu 14 sierpnia tego roku. Na początku chcę powrócić do opowiadania Józefa Stemlera. Fragment tego opowiadania przytaczałem poprzednio. Stemler znał Ojca Maksymiliana sprzed wojny, ze zjazdów Związku Wydawców Dzienników i...