0

Skąd się wzięły majówki?

Po  górach dolinach rozlega się głos…… Słowa tej dziewiętnastowiecznej pieśni maryjnej, która pochodzi z Lourdes i liczy ponad 60 zwrotek rozbrzmiewają w sposób szczególny w maju, w kościołach,  a także przy przydrożnych kapliczkach wielu polskich miast, miasteczek i wsi, od morza aż po Tatry. Z dzieciństwa sama pamiętam, jak wraz...

0

O 15:00 na całym świecie

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego (Dzienniczek, 951).   “Jestem miłością i miłosierdziem samym” – mówił o sobie Jezus , prosząc świętą siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Dziś miliony osób...

0

Święta Klara i modlitwa do pięciu ran Chrystusa

„Roślinka św. Franciszka”, czyli święta Klara , to jedna  z najpopularniejszych i najbardziej kochanych Świętych. Całe swoje życie w sposób bezgraniczy i bezwarunkowy oddała największej Miłości swojego życia – Jezusowi. W źródłach  hagiograficznych  i listach jej autorstwa odnaleźć można zapisy mówiące o jej niezwykłym nabożeństwie do Męki Pańskiej.   Święta długie godziny  spędzała...

0

Aby nie zostali sami…

Na temat działalności Fundacji  "Javani" z prezes Dorotą Napierałą rozmawia Agnieszka Bogucka-Abramowicz Fundacja "Javani" powstała z potrzeby serca.  Pomaga wszystkim nastolatkom, którzy zbyt wcześnie weszli w rodzicielstwo i którym świat coraz częściej  podpowiada tylko jedno rozwiązanie. Fundacja stara się przekazać rodzinom, że sytuacja w jakiej się znaleźli to nie koniec...

0

Cudowny człowiek z Montrealu czcicielem świętego Józefa

„Kiedy wstąpiłem do wspólnoty moi przełożeni wskazali mi drzwi. Poszedłem więc i pozostałem tam przez czterdzieści lat“ – tak powiedział o sobie  brat André  Bessette wielki czciciel świętego Józefa.      Posyłam wam  świętego    André Bessette urodził się w Quebecu 9 sierpnia 1845 roku. Niestety los nie był dla niego...

0

Moc Bożego Miłosierdzia według Św. Faustyny

Życie Św. Faustyny było szczególnie związane z drogą krzyżową Jezusa Chrystusa. Apostołka Bożego Miłosierdzia utożsamiała się z męką Chrystusa, w swoim dzienniku rozważała na różne sposoby jego mękę oraz usiłowała pojąć istotę jego miłosierdzia. Odczuwała również na własnym ciele stygmaty – pięć ran m.in. ból na głowie w miejscu korony...

0

Abyśmy wszyscy szanowali życie

z Kingą Małecką-Prybyło, kochającą żoną, matką siedmiorga dzieci i niezmordowaną obrończynią życia dzieci nienarodzonych rozmawiała Agnieszka Bogucka-Abramowicz   Jak to się stało, że zaangażowała się Pani w działalność pro-life ? Działalność Fundacji Pro- prawo do życia obserwowałam głównie w mediach, był to rok 2005, kiedy  Fundacja zorganizowała pierwszą wystawę „Wybierz...

0

„Z Bogiem, Panowie!” – kilka słów o wierze niezłomnej.

Pierwszego marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Owy dzień ustanowiono by oddać hołd tym, którzy stanęli w obronie niepodległości państwa polskiego, a przeciwko narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Wyklętym odebrano wszystko to, co kochali – ojczyznę, dom, najbliższych. Jedynie tląca się nadzieja zatrzymała ich w lasach, a ostatki sił przynosiła...

0

Miłosierdzie

Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Głębię tych słów zostawiam do osobistej refleksji... Jaką miłością kocha nas Bóg, że ofiarował na przebłaganie Naszych grzechów Swojego Syna? W tym Dziele Zbawienia wychodzi na jaw...