Czcij ojca swego i matkę swoją

„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12; Pwt 5,16). To przykazanie nazywane jest przykazaniem z obietnicą. Jego szersze brzmienie znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa: Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo...

Dziesięć słów

Wprowadzenie Dekalog to prawo ogłoszone przez Boga ludowi Izraela na górze Synaj. Padają tam bardzo ważne deklaracje: „Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”...

Dekalog: droga do szczęścia

Bóg nas kocha i dlatego pragnie, byśmy byli szczęśliwi. Stwórca wskazuje nam drogę błogosławieństwa i życia, bo wie, że po grzechu pierworodnym łatwiejsza jest droga przekleństwa i śmierci. Pierwsi ludzie wmówili sobie, że bez pomocy Boga odróżnią dobro od zła, czyli szczęście od nieszczęścia, i że będą jak bogowie. W...

„BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ…”

25 marca podczas Mszy świętej czytamy: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28). Słowa te powracają, gdy rano i wieczorem włączamy modlitwę Zdrowaś Maryjo do naszego pacierza. Wybrzmiewają wraz z dzwonami podczas modlitwy Anioł Pański. A dla wielu wyznaczają rytm bicia serca w trakcie...

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Błogosławieństwa stanowią autoportret Jezusa, namalowany Jego własnymi słowami. Zachowany w dwóch kanonicznych Ewangeliach, wzywa chrześcijan do pójścia w Jego ślady, czyli naśladowania Go. Osiem Błogosławieństw, jak całe nauczanie Jezusa, wyrasta z wiary i pobożności biblijnego Izraela, które znalazły wyraz na kartach Starego Testamentu. Ma jednak również własną specyfikę i treść,...

O cześć Niepokalanego Poczęcia

Było to w Paryżu w roku 1305. Z konwentu OO. Franciszkanów wychodzi młody zakonnik i w skupieniu zmierza do najgłośniejszej wówczas w świecie uczelni, uniwersytetu, Sorbony. Myśli o Niepokalanej i do Niej posyła ciche westchnienia, by mu dopomogła bronić tak drogiego Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia. Dziś bowiem właśnie, na rozkaz papieża i...

Okruchy z życia

Brayan otworzył oczy. Była 4.00 rano. Obolałe członki wysunęły się spod kołdry. Za dwie godziny musiał stawić się w biurowcu przy alei Postępu, gdzie pracował jako cleaning service (serwis sprzątający). Po porannej toalecie i kilku łykach ożywczej kawy, spod łóżka wyjął mocno „pocerowany” różaniec i ledwo trzymający się kupy brewiarz....

Do nich należy Królestwo Niebieskie

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed...

Prześladowani świadkowie Zbawiciela

Jak trudno... Wzdrygamy się na każdą myśl o prześladowaniu, choć dla tysięcy chrześcijan w świecie jest to codzienne doświadczenie. Nawet gdyby w trudnych czasach znalazło się wielu bohaterów, to męczenników stosunkowo mało. Błogosławieństwo Przyjrzyjmy się ostatniej – chyba najbardziej niezrozumiałej – zapowiedzi szczęśliwości, zawartej w słowach ósmego Błogosławieństwa. • Jedyne...

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

W ostatnim Błogosławieństwie istotne jest dopowiedzenie éneken dikaiosýnēs – „dla sprawiedliwości” bądź „z powodu sprawiedliwości”. Istnieją przecież rozmaite formy represji, ograniczeń i niedogodności, które stanowią zasłużoną karę za popełnione zło. Mieszczą się w obrębie przywracania zachwianej sprawiedliwości i nie zapewniają żadnych zasług ani pochwał. Wypowiadając to Błogosławieństwo, Jezus ma na...