Maryjo, nie jesteś sama wśród kobiet!

Natchniona Duchem Świętym kobieta wykrzykuje z radością do Kobiety „pełnej łaski”: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,42). Są to słowa natchnione, które codziennie powtarza Kościół i z nim każdyz wiernych, który nie zapomniał modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Niewiastę dzielną któż znajdzie

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10) – zastanawia się biblijny autor Księgi Przysłów, będący wyrazicielem świata męskiego, ale być może także i tęsknot samego Boga, który na kartach Biblii zapraszał do współpracy od samego początku i mężczyzn, i kobiety. Na kartach Biblii, zarówno Starego, jak i...

​Trening czyni mistrza

Człowiek stworzony przez Pana Boga nosi w sobie wielki potencjał, który może, a w zasadzie powinien rozwijać. Św. Augustyn stwierdził, iż człowiek jest możliwością – może stawać się.

Ma początek, nie ma końca

Człowiek jest kimś zupełnie wyjątkowym na tej ziemi. Nasze ciało jest podobne do ciała niektórych zwierząt, lecz nawet najbardziej człekokształtne z nich w sposób radykalny się od nas różnią. Zwierzęta mają jedynie ciało. Są wyłącznie materią. Człowieka natomiast Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Nasze ciało pochodzi z prochu...

Życie chce żyć

Gdy kiedyś straszliwy wybuch wulkanu w Indonezji zniszczył kompletnie powierzchnię pewnej wyspy, całkowicie zalanej lawą, przez jakiś czas nic tam nie żyło, nic nie rosło. Jednak dość szybko na lawowej skorupie pojawiły się pionierskie organizmy. Powolutku wyspę skolonizowały różne żywiny – istoty żywe – we właściwej kolejności. Na szczęście naukowcy...

Wierzę i wiem, że Jezus żyje

Po swojej śmierci Jezus – jak podaje chrześcijańska Tradycja – na krótką chwilę został złożony na kolanach swej Bolesnej Matki, co wymownie przedstawia watykańska Pietà autorstwa Michała Anioła Buonarrotiego. Następnie, dobrzy ludzie: Józef z Arymatei, Nikodem i kilka innych osób, pośpiesznie złożyli Go do jeszcze nie używanego grobu, którego wejście...

Miłosierdzie – zatykanie dziur miłością

„Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze” – słowa te wyjęte z wyznania wiary Pawła VI, znanego bardziej jako „Sześć prawd wiary” (1968), uświadamiają nam prawdę, że Bóg jest sędzią, który sprawiedliwie osądzi wszelkie ludzkie czyny. Jednakże słowa te w wielu osobach mogą wzbudzić niepokój:...

Artistos iatros – najlepszy lekarz

Kolejny luty w naszym życiu. Dla wielu z nas to także kolejny raz, kiedy zatrzymujemy swoje myśli nad tematem choroby i cierpienia. I choć każda pora roku jest do tego odpowiednia, to wspomnienie Matki Bożej z Lourdes oraz Światowy Dzień Chorego w naturalny sposób zachęcają do tego. W każdy rok...

Pokój to dar

Żyjemy w czasach dużych niepokojów osobistych, kulturowych, społecznych i politycznych. Jak nie tracić wewnętrznej równowagi i pokoju serca, kiedy tyle zewnętrznych „pewności” upada? Jezus powiedział nam: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33).