„BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ…”

25 marca podczas Mszy świętej czytamy: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28). Słowa te powracają, gdy rano i wieczorem włączamy modlitwę Zdrowaś Maryjo do naszego pacierza. Wybrzmiewają wraz z dzwonami podczas modlitwy Anioł Pański. A dla wielu wyznaczają rytm bicia serca w trakcie...

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Błogosławieństwa stanowią autoportret Jezusa, namalowany Jego własnymi słowami. Zachowany w dwóch kanonicznych Ewangeliach, wzywa chrześcijan do pójścia w Jego ślady, czyli naśladowania Go. Osiem Błogosławieństw, jak całe nauczanie Jezusa, wyrasta z wiary i pobożności biblijnego Izraela, które znalazły wyraz na kartach Starego Testamentu. Ma jednak również własną specyfikę i treść,...

O cześć Niepokalanego Poczęcia

Było to w Paryżu w roku 1305. Z konwentu OO. Franciszkanów wychodzi młody zakonnik i w skupieniu zmierza do najgłośniejszej wówczas w świecie uczelni, uniwersytetu, Sorbony. Myśli o Niepokalanej i do Niej posyła ciche westchnienia, by mu dopomogła bronić tak drogiego Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia. Dziś bowiem właśnie, na rozkaz papieża i...

Okruchy z życia

Brayan otworzył oczy. Była 4.00 rano. Obolałe członki wysunęły się spod kołdry. Za dwie godziny musiał stawić się w biurowcu przy alei Postępu, gdzie pracował jako cleaning service (serwis sprzątający). Po porannej toalecie i kilku łykach ożywczej kawy, spod łóżka wyjął mocno „pocerowany” różaniec i ledwo trzymający się kupy brewiarz....

Do nich należy Królestwo Niebieskie

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed...

Prześladowani świadkowie Zbawiciela

Jak trudno... Wzdrygamy się na każdą myśl o prześladowaniu, choć dla tysięcy chrześcijan w świecie jest to codzienne doświadczenie. Nawet gdyby w trudnych czasach znalazło się wielu bohaterów, to męczenników stosunkowo mało. Błogosławieństwo Przyjrzyjmy się ostatniej – chyba najbardziej niezrozumiałej – zapowiedzi szczęśliwości, zawartej w słowach ósmego Błogosławieństwa. • Jedyne...

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

W ostatnim Błogosławieństwie istotne jest dopowiedzenie éneken dikaiosýnēs – „dla sprawiedliwości” bądź „z powodu sprawiedliwości”. Istnieją przecież rozmaite formy represji, ograniczeń i niedogodności, które stanowią zasłużoną karę za popełnione zło. Mieszczą się w obrębie przywracania zachwianej sprawiedliwości i nie zapewniają żadnych zasług ani pochwał. Wypowiadając to Błogosławieństwo, Jezus ma na...

Siewcy Pokoju

Doceniliśmy pokój! Tuż przed Świętami bardzo często słyszało się życzenia: „Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt!”. I nic dziwnego, skoro tak przybliżyła się wojna. Co prawda dziwiliśmy się, gdy Papież kiedyś stwierdził, że trwa już „III wojna światowa w kawałkach”, lecz obecnie słowa te nabrały realnego znaczenia. Co więcej, wojna przyszła...

Pokój czyniący

Jak trudno... „Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca. Jakże niepewna jest ziemia, jękiem i gniewem drgająca” – śpiewaliśmy kiedyś na rekolekcjach, w kościele... I szybko spoglądaliśmy w nasze serca, dodając: „Ciągły niepokój w człowieku...”. Ileż niepokoju w nas i między nami! Jeżeli nie umiemy poradzić sobie z...

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

Pokój ma wiele wspólnego ze sprawiedliwością: jedno i drugie pozostaje upragnionym ideałem. Ponieważ nigdy nie można powiedzieć, że w świecie zapanował powszechny pokój i sprawiedliwość, dlatego zawsze są potrzebne niestrudzone działania na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Gdyby ich nie było, świat staczałby się w otchłań coraz większych podziałów, konfliktów i...