Współczesne formy męczeństwa

Męczeńskie oddanie życia za bliźniego nie było wynikiem jednorazowego heroizmu Ojca Maksymiliana Kolbego, lecz owocem trwającej latami Jego heroicznej wierności Bogu i Jego ofiarnej miłości do ludzi. Także w naszych czasach są wokół nas ludzie, którzy trwają w wiernej miłości do Boga i bliźnich za cenę męczeństwa. Sprawdzianem świętości jest...

Nie możemy opuścić ludzi…

9 sierpnia 2021 roku mija 30 lat od męczeńskiej śmierci dwóch błogosławionych franciszkańskich misjonarzy z Pariacoto: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Franciszkanów zamordowali terroryści z ugrupowania „Świetlisty Szlak” (Sendero Luminoso), które wtedy działało w Peru.

Nadzieje św. Ojca Maksymiliana

Czym jest nadzieja? Sądzimy, że jest sumą naszych osobistych oczekiwań. Liczymy na coś w życiu. Zazwyczaj najbardziej odważnie w okresie młodości, zwłaszcza gdy czujemy się silni, zdrowi, gdy otwierają się przed nami różne możliwości.

Po co nam męczeństwo św. Ojca Maksymiliana?

W tym roku, 14 sierpnia 2021, mija 80 lat od męczeńskiej śmierci św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy w związku z tym tragicznym wydarzeniem – to bunkier głodowy i dwutygodniowe konanie, zakończone zastrzykiem fenolu. Żeby się już dłużej nie męczył? Nie. Bunkier potrzebny był...

Miłość i misja, czyli Ojciec Maksymilian M. Kolbe

Znajdujemy się w zakonnej celi Ojca Generała franciszkanów. Na ścianach obrazy świętych, na półkach ikony, figurki. Jest św. Józef, jest św. Ojciec Franciszek, są błogosławieni męczennicy z Peru i inni święci franciszkańscy. Wśród nich św. Ojciec Maksymilian. Na ścianie wisi fragment witraża, również przedstawiający św. Ojca Maksymiliana. To właśnie o...

„A wy za kogo Mnie uważacie?”

Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł do nas w ludzkiej naturze. To Zbawiciel i Dobry Pasterz, który oddał za nas życie na Krzyżu i który pozostaje z nami aż do skończenia świata. A kim Jezus jest dla mnie?

O JEZU, SYNU MARYI…

Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine... Bądź pozdrowione, prawdziwe Ciało, zrodzone z Maryi Dziewicy, prawdziwie umęczone, ofiarowane na krzyżu za człowieka, którego bok przebity wodą spłynął i krwią, bądź nam przedsmakiem w śmierci próbie. O Jezu słodki, o Jezu litościwy, o Jezu, Synu Maryi. Zmiłuj się nad nami. Amen.

Maryjo, nie jesteś sama wśród kobiet!

Natchniona Duchem Świętym kobieta wykrzykuje z radością do Kobiety „pełnej łaski”: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,42). Są to słowa natchnione, które codziennie powtarza Kościół i z nim każdyz wiernych, który nie zapomniał modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Niewiastę dzielną któż znajdzie

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10) – zastanawia się biblijny autor Księgi Przysłów, będący wyrazicielem świata męskiego, ale być może także i tęsknot samego Boga, który na kartach Biblii zapraszał do współpracy od samego początku i mężczyzn, i kobiety. Na kartach Biblii, zarówno Starego, jak i...