Czy Polacy słuchają Matki Bożej?

Niebo interweniuje, jeśli pojawia się zagrożenie. Boża troska ujawnia się zwłaszcza w postaci próśb i wskazówek, bo pozostajemy wolni. Takim orędziem jest Dekalog. Jego naruszanie zawsze sprowadza na ludzi jakąś klęskę. Przecież to grzech sprowadził na świat śmierć. Zatem jesteśmy ostrzegani i wspierani. Taka też była misja Proroków. Może te...

Biblia o odpowiedzialności

W Biblii nie pojawia się ani razu hebrajskie lub greckie słowo, które należałoby tłumaczyć na język polski jako „odpowiedzialność”. Jednak owa Księga Ksiąg jest bardzo ważnym źródłem nauki o odpowiedzialności. Fundamentalnym tekstem w tym względzie są trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, mówiące o stworzeniu świata i człowieka przez Boga i...

Bądź odpowiedzialny!

Bóg dał nam zdolność myślenia i podejmowania decyzji. To dlatego każdy z nas postępuje inaczej niż inni ludzie. Za każdym razem, gdy czynimy coś w sposób świadomy i dobrowolny, ponosimy odpowiedzialność za nasze czyny. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nasze zachowania, lecz również za to, jakimi jesteśmy ludźmi.

W poszukiwaniu wolności

Chociaż słowo „wolność” jest stosunkowo łatwe do zdefiniowania, rzeczywistość, która za nim stoi, jest bardzo różnie rozumiana. W poniższych rozważaniach pragnę ukazać, jak przeżywali i rozumieli wolność ludzie w starożytnej kulturze greckiej i hellenistycznej oraz jak pojmowali ją autorzy ksiąg biblijnych. Wolność w najbardziej potocz­nym rozumieniu jest definiowana dziś jako...

Nasza taktyka

Rycerz, Milicja, walka; wojowniczo brzmią te słowa, bo – i oznaczają wojnę. Nie walkę przy pomocy karabinów, kulomiotów, armat, samolotów, trujących gazów, ale – prawdziwą walkę. Jakaż jej taktyka? Przede wszystkim modlitwa. Katolikom mniej obeznanym ze sprawą udoskonalenia duszy niestety bardzo często zdaje się inaczej. Praca, akcja, oto nerw działalności...

Ulotne szczęście

Pragnienie szczęścia towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Człowiek szuka szczęścia i czasami je znajduje. Spoglądając w przeszłość starożytną, można rozróżnić trzy podstawowe wymiary ludzkiego szczęścia, które były owocem refleksji filozoficznej przedchrześcijańskich myślicieli. Dla Arystotelesa szczęście kryło się w życiu zgodnym z naturą. Jak dla ryby szczęściem jest przebywanie w wodzie,...

Szczęście – czym jest i gdzie go szukać?

Coraz częściej myślenie i rozmowy o szczęściu sprowadzają się do poziomu biologicznego. Trend ten wzrasta od momentu, gdy w latach 70. ubiegłego wieku naukowcy odkryli w organizmie człowieka endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Przeniosło to myślenie o szczęściu z poziomu teoretycznych – filozoficznych i religijnych – rozważań na poziom praktyczny....

Gdzie szczęście?

Z Konferencji  św. Maksymiliana Pisma św. Maksymiliana – 896 Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest. Wyjdźmy na ulicę. Szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku i stanu, a każdy dąży do jakiegoś celu, który ma być cząstką jego...

Piękno małżeństwa pięknem człowieka

Piękno jest kategorią teologiczną, która może prowadzić do Boga, stąd Kościół dostrzega miejsca teologiczne (locus theologicus) także w sztuce świeckiej. Samo życie jest piękne, a życie przecież jest dziełem Tego, Który Jest – Jest Wszechmogącym Stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Rzeczy wyłącznie pięknych, z których najpiękniejsze...

Piękno w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Encyklopedia PWN w wydaniu internetowym definiuje piękno w bardzo zwięzły sposób: „to zespół cech, które sprawiają, że coś się podoba”. Na drugim zaś miejscu piękno określane jest w tej encyklopedii jako „wartość moralna czynów”. Tak lapidarne spojrzenie na zagadnienie piękna odzwierciedla jego dewaluację we współczesnej kulturze, zarówno w wymiarach estetycznych,...