I my mamy zmartwychwstać

Z Konferencji  św. Maksymiliana „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwych- powstać, z Panem Bogiem królować!” Tak nam mówi pieśń kościelna. „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest”. Chrystus pokonał nieprzyjaciół. Oni triumfowali po Jego śmierci na krzyżu i myśleli, że już ze wszystkim koniec....

Zderzenie ze ścianą

Wezwanie do ubóstwa duchowego brzmi dla współczesnych strasznie, ponieważ bardzo wielu z nas uważa się (i często jest!) za ludzi realnie ubogich. Zaczynamy dzień od myśli: Czy wystarczy pieniędzy? Czy „styknie” do pierwszego? Weszliśmy w czasy, w których coraz więcej ludzi ma poczucie, że „nie styknie”. Bo węgiel, bo gaz,...

Dostrzec szczęście w ubóstwie

Jak trudno... Jak trudno dostrzec w ubóstwie szczęście. Pragniemy, zdobywamy, pomnażamy dobytek, zamartwiamy się brakami materialnymi – jednym słowem: nie chcemy być ubodzy. A gdy posiadamy nawet wiele, to żyjemy w strachu przed utratą tego dobra. Wydaje się to zrozumiałe, wszak chodzi o zabezpieczenie życia swojego i swoich bliskich. Nie...

błogosławieni ubodzy w Duchu

Błogosławieństwo „ubogich w duchu” stanowi pierwsze ogniwo Ośmiu Błogosławieństw. Pozostaje jednak dla nas niezrozumiałe dopóty, dopóki nie poznamy historycznych realiów życia i nauczania Jezusa. Jest też mocno zakorzenione w tradycji Starego Testamentu. Niesie pociechę dla ludzi, którzy we wszystkich okolicznościach i każdym położeniu unikali polegania wyłącznie na sobie, wybierając pokładanie...

W poszukiwaniu wolności

Chociaż słowo „wolność” jest stosunkowo łatwe do zdefiniowania, rzeczywistość, która za nim stoi, jest bardzo różnie rozumiana. W poniższych rozważaniach pragnę ukazać, jak przeżywali i rozumieli wolność ludzie w starożytnej kulturze greckiej i hellenistycznej oraz jak pojmowali ją autorzy ksiąg biblijnych. Wolność w najbardziej potocz­nym rozumieniu jest definiowana dziś jako...

Nasza taktyka

Rycerz, Milicja, walka; wojowniczo brzmią te słowa, bo – i oznaczają wojnę. Nie walkę przy pomocy karabinów, kulomiotów, armat, samolotów, trujących gazów, ale – prawdziwą walkę. Jakaż jej taktyka? Przede wszystkim modlitwa. Katolikom mniej obeznanym ze sprawą udoskonalenia duszy niestety bardzo często zdaje się inaczej. Praca, akcja, oto nerw działalności...

Ulotne szczęście

Pragnienie szczęścia towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Człowiek szuka szczęścia i czasami je znajduje. Spoglądając w przeszłość starożytną, można rozróżnić trzy podstawowe wymiary ludzkiego szczęścia, które były owocem refleksji filozoficznej przedchrześcijańskich myślicieli. Dla Arystotelesa szczęście kryło się w życiu zgodnym z naturą. Jak dla ryby szczęściem jest przebywanie w wodzie,...

Szczęście – czym jest i gdzie go szukać?

Coraz częściej myślenie i rozmowy o szczęściu sprowadzają się do poziomu biologicznego. Trend ten wzrasta od momentu, gdy w latach 70. ubiegłego wieku naukowcy odkryli w organizmie człowieka endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Przeniosło to myślenie o szczęściu z poziomu teoretycznych – filozoficznych i religijnych – rozważań na poziom praktyczny....

Gdzie szczęście?

Z Konferencji  św. Maksymiliana Pisma św. Maksymiliana – 896 Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest. Wyjdźmy na ulicę. Szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku i stanu, a każdy dąży do jakiegoś celu, który ma być cząstką jego...

Piękno małżeństwa pięknem człowieka

Piękno jest kategorią teologiczną, która może prowadzić do Boga, stąd Kościół dostrzega miejsca teologiczne (locus theologicus) także w sztuce świeckiej. Samo życie jest piękne, a życie przecież jest dziełem Tego, Który Jest – Jest Wszechmogącym Stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Rzeczy wyłącznie pięknych, z których najpiękniejsze...