Zobaczyć to, co najważniejsze

Czy warto oglądać Boga? Co nam z tego oglądania? Poza tym – czy On istnieje? Wielu twierdzi, że nie istnieje, zatem nie ma nic do oglądania. Poza tym warunkiem tego oglądu ma być tajemnicza „czystość serca”, która jakoś kojarzy się nam z tym, co niemodne i niewygodne. Same problemy... Zacznijmy...

Dobrze widzi się tylko sercem”

Jak trudno... „Czystość”, „serce”... – terminy, które wielu osobom wydają się brzmieć jak z zaprzeszłej epoki. Jeżeli już o nich wspominamy, to redukując ich znaczenie: czystość sprowadzamy do spraw tzw. seksu (chyba że mówimy o zachowaniu czystości w domu, łazience czy o czystości rąk), a serce do uczuć, sentymentalnych przeżyć,...

Błogosławieni czystego serca

W Starym Testamencie pojęcia czystości i nieczystości są integralnie związane z kultem i jego sprawowaniem. W Nowym Testamencie zostają przeniesione na nowy poziom i ściśle związane z moralnością. To przejście, zapoczątkowane w Starym Testamencie, odzwierciedla tożsamość Jezusa Chrystusa. Jego nauczanie i posłannictwo są ukierunkowane przede wszystkim ku wewnętrznej przemianie ludzkiego...

„niesprawiedliwe” Miłosierdzie

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jak trudno być miłosiernym! Tyle jest w nas poczucia krzywdy, żalu, gniewu, potępienia tych, którzy nam zawinili, a nawet potępienia tych, którzy zawinili innym, a czego byliśmy mimowolnymi świadkami. Miłosierdzie zdaje się w nas kłócić ze sprawiedliwością. Niekiedy nawet mamy Panu Bogu za złe...

Wyobraźnia miłosierdzia

Jak trudno... O miłosierdziu słyszymy często w kazaniach lub wezwaniach do działań solidarnych z poszkodowanymi. W Kościele obchodziliśmy nawet specjalny Rok Miłosierdzia z odpustem jak za rok jubileuszowy. Może ktoś przechodził przez tzw. Bramy Miłosierdzia? Czy to zmieniło naszą postawę? Dla kaznodziejów mówienie o niej staje się rutyną, dla słuchających...

Błogosławieni MIŁOSIERNI

Sprawiedliwość to oddanie każdemu tego, co mu się słusznie należy, ale skrupulatne stosowanie tej zasady nastręcza ogromnych trudności. Przykładowo, jeżeli mąż zdradzi żonę, to czy żona, na zasadzie sprawiedliwości, może, a nawet powinna, postąpić tak samo? Jeżeli ktoś wyrządzi krzywdę innemu człowiekowi, czy sprawiedliwość sprowadza się do równorzędnej i tak...

Sprawiedliwość

Czy łaknę i pragnę sprawiedliwości? Wielu z nas doznało jakichś krzywd, mniejszych lub nawet dużych. Czy jeśli ktoś utracił pieniądze, oszukany przez zręcznego oszusta, to Pan Jezus obiecuje mu zwrot? Byłoby za łatwo, chyba chodzi o coś innego w tym czwartym Błogosławieństwie. Myślę, że najpierw chodzi o dojrzewanie do tego,...

Pragnę…

Jak trudno... Nawet dla przeciętnego chrześcijanina sprawiedliwość kojarzy się z przyznawaniem praw lub przywilejów, na które w myśl pewnych zasad (religijnych, społecznych, prawnych, politycznych) zasługuje się lub które się należą. Im zasługa wyższa, tym lepsza nagroda. Natomiast konsekwencją odejścia od tych założeń, ich nieprzestrzegania lub łamania, byłaby odpowiednia kara. W...

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości

Sprawiedliwość zawsze pozostaje ideałem, do którego należy zmierzać. Nigdy nie można powiedzieć, że żyjemy w świecie albo środowisku, w którym pełna i powszechna sprawiedliwość stała się faktem. Co więcej, historia ludzkości dostarcza drastycznych przykładów takiego zaprowadzania sprawiedliwości, kiedy w jej imię dopuszczano się okrutnych nadużyć, przestępstw i prześladowań. Czwarte Błogosławieństwo...

Moc cichych

Kim są cisi z Jezusowego Błogosławieństwa? Zanim zajmiemy się odpowiedzią na to pytanie, zajmijmy się... hałasem. Bardzo często hałas wiąże się z chaosem. Gdy się awanturujemy, podnosimy głos, chcemy nad kimś zapanować, grozimy mu. Głośni prawie zawsze odwołują się do siły fizycznej, chcą dominować. To jednak nie jest cała tajemnica...