Biblia o tajemnicy cierpienia

Geneza i sens cierpienia to zagadnienie, któremu każdy człowiek wcześniej czy później musi stawić czoła. Dlaczego cierpimy? Dlaczego cierpią niewinni i bezbronni? Dlaczego cały stworzony świat jest przeniknięty cierpieniem? Czy cierpienie jest karą za grzechy? Czy możliwe jest wyzwolenie się z cierpienia? To tylko niektóre z wielu pytań, jakże często...

Praca jako przejaw Bożego miłosierdzia

Praca po japońsku Kultura pracy w Japonii jest nieco inna niż w Europie. Prawdopodobnie dla Japończyków praca zawodowa jest ważniejsza niż życie rodzinne. Większość z nich idzie na emeryturę z tej samej firmy, w której pracę rozpoczynali (statystyczny Japończyk tylko dwukrotnie w ciągu życia zmienia pracę, co oznacza, że wielu...

Pracować z pasją

Od samego początku Bóg obdarzył człowieka przywilejem pracy, angażując go w swoje dzieło: „«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą...

Biblijny etos pracy

Gdy chrześcijanin zaczyna zastanawiać się, co Biblia mówi na temat pracy, w jego głowie pojawiają się najczęściej dwa skojarzenia. Pierwsze z nich to Boże polecenie skierowane do pierwszych ludzi w Raju: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Drugie zaś to ostre stwierdzenie św. Pawła, adresowane do wiernych z Tesaloniki, którzy...

Problemy życia wewnętrznego

Z Konferencji  św. Maksymiliana Pamiętam dobrze te chwile sprzed laty (w roku 1923), kiedy wysyłałem list do O. Prowincjała, aby użyczył jednego z braci, mianowicie br. Alberta, do wyłącznej pracy przy „Rycerzu”. Br. Albert był wówczas zakrystianem i prowadził kancelarię oraz pracował przy „Rycerzu”. Należałoby, aby wyłącznie poświęcił się pracy...

Pokora – deficytowa cnota

Słowo „pokora” wywołuje we współczesnym człowieku co najmniej dwa skojarzenia: świeckie i religijne. Pierwsze z nich kładzie nacisk na postawę niskiego mniemania o sobie, poczucia niewielkiej wartości w porównaniu z innymi ludźmi. Postawa ta nie jest tylko brakiem wyniosłości, lecz zakłada samouniżenie. Tego typu nastawienie do drugiego człowieka nie jest...

O POGŁĘBIENIU NABOŻEŃSTWA DO NIEPOKALANEJ

Z Konferencji  św. Maksymiliana Czasem myśli się samemu, a czasem i inny podszepnie, że u nas to nabożeństwo do Matki Bożej jest za duże. Niektórzy mówili, żeby te rzeczy jakoś uporządkować, bo to jest przesada. Te i tym podobne rzeczy można czasem usłyszeć gdzieś, a nawet i przeczytać lub też...

Ojcowie Pustyni – pokora radykalna

Jak pokuta usuwa wady, tak asceza wprowadza w życie człowieka cnoty. Jeśli zatem wada jest stałą skłonnością człowieka do złego, to cnota jest habitualną (stałą) łatwością i skłonnością ludzkiej woli ku dobremu. Nic zatem dziwnego, że Ojcowie Pustyni w swoim dążeniu do zbawienia, likwidując swe wady, za wszelką cenę starali...

WŁAŚCIWA OCENA

Panno wsławiona – módl się za nami. Czciciele Maryi! Może zastanawialiśmy się nieraz, dlaczego właściwie Bóg wybrał Najświętszą Maryję Pannę na Bogarodzicę? Przecież w tym czasie, kiedy Jezus miał przyjść na ziemię, było wiele innych niewiast zacnych i dostojniejszych. Może dlatego, że była najczystsza i najbardziej posłuszna... Nie. Święci Ojcowie...

Czy Polacy słuchają Matki Bożej?

Niebo interweniuje, jeśli pojawia się zagrożenie. Boża troska ujawnia się zwłaszcza w postaci próśb i wskazówek, bo pozostajemy wolni. Takim orędziem jest Dekalog. Jego naruszanie zawsze sprowadza na ludzi jakąś klęskę. Przecież to grzech sprowadził na świat śmierć. Zatem jesteśmy ostrzegani i wspierani. Taka też była misja Proroków. Może te...