Szczęście – czym jest i gdzie go szukać?

Coraz częściej myślenie i rozmowy o szczęściu sprowadzają się do poziomu biologicznego. Trend ten wzrasta od momentu, gdy w latach 70. ubiegłego wieku naukowcy odkryli w organizmie człowieka endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Przeniosło to myślenie o szczęściu z poziomu teoretycznych – filozoficznych i religijnych – rozważań na poziom praktyczny....

Gdzie szczęście?

Z Konferencji  św. Maksymiliana Pisma św. Maksymiliana – 896 Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest. Wyjdźmy na ulicę. Szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku i stanu, a każdy dąży do jakiegoś celu, który ma być cząstką jego...

Piękno małżeństwa pięknem człowieka

Piękno jest kategorią teologiczną, która może prowadzić do Boga, stąd Kościół dostrzega miejsca teologiczne (locus theologicus) także w sztuce świeckiej. Samo życie jest piękne, a życie przecież jest dziełem Tego, Który Jest – Jest Wszechmogącym Stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Rzeczy wyłącznie pięknych, z których najpiękniejsze...

Piękno w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Encyklopedia PWN w wydaniu internetowym definiuje piękno w bardzo zwięzły sposób: „to zespół cech, które sprawiają, że coś się podoba”. Na drugim zaś miejscu piękno określane jest w tej encyklopedii jako „wartość moralna czynów”. Tak lapidarne spojrzenie na zagadnienie piękna odzwierciedla jego dewaluację we współczesnej kulturze, zarówno w wymiarach estetycznych,...

„Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5)

ednym z „mocnych przeżyć” człowieka jest uzmysłowienie sobie istnienia i ogromu przepaści dzielącej Stwórcę i stworzenie, Boga i człowieka – przepaści w sensie wielkości, doskonałości, niepojętości Boga w stosunku do przygodności człowieka. Wewnętrzne poruszenie obejmuje nie tylko zdziwienie i niedowierzanie, ale również swoiste doznanie uniżenia z racji odczucia przemijalności tego...

Dobro w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Pewien młody człowiek zapytał mędrca: „Powiedz mi, proszę: w jakiej dziedzinie mógłbym zrobić wielką karierę?”. Usłyszał taką odpowiedź: „Bądź dobrym człowiekiem. W tej dziedzinie jest ogromna szansa i bardzo mała konkurencja”. Dobro jest dziś coraz bardziej „deficytowym towarem”. Wszyscy oczekujemy dobra od innych, ale sami jesteśmy bardzo powściągliwi w jego...

Wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa w perspektywie ich ukierunkowania na dobro

Współczesna teologia fundamentalna zajmuje się nie tylko obroną wiary chrześcijańskiej, ale również uzasadnia wiarygodność Chrystusa, Kościoła i chrześcijaństwa, bazując na istotnych elementach religii chrześcijańskiej, jak na przykład: miłość, prawda, piękno, nadzieja, świadectwo, cud. Wśród takich znaków i argumentów wiarygodności (zob. Leksykon teologii fundamentalnej) jest również i odwołujący się do idei...

Jeden wspólny cel – Bóg

Z Konferencji  św. Maksymiliana (Konferencja nr 77) Wiecie: na świecie wciąż trwa jakaś walka, współzawodnictwo. Po co to wszystko właściwie jest? Jak się zapytać kogoś o wyjaśnienie – każdy mówi, że chce dobra. Z tego znów wyłania się takie zagadnienie: co to jest dobro? a co jest zło? To jest...

Czy prawda się zmienia?

PRZEDRUK Z „RYCERZA NIEPOKALANEJ” Z 1924 ROKU Było to dnia 13 marca bieżącego roku. Jechałem właśnie do Warszawy. Naprzeciw mnie siedziała poczciwa sobie żydówka, obok niej jakiś facet również mojżeszowego wyznania, po owej zaś prawej stronie inteligientna pani, której pochodzenie zdradziło dopiero zatopienie się w żargonowej gazecie. Skończyłem mój brewiarz,...

Prawda w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Prawda, wraz z dobrem i pięknem, stanowiła klasyczny grecki kanon etyczny i estetyczny. Była traktowana jako jedno z trzech podstawowych kryteriów oceny rzeczywistości i zasad rządzących twórczą aktywnością człowieka. Tematyką dobra i piękna zajmiemy się w dwóch kolejnych artykułach; obecny pragniemy poświęcić zagadnieniu prawdy.