WYBORY ZARZĄDU NARODOWEGO MI VII KADENCJI

VII Zgromadzenie Narodowe Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce zostało zwołane na dzień 6 listopada w Niepokalanowie. Spotkaniu przewodniczył pre­zes międzynarodowy MI Miquel Bordas Prószyński, który przybył wraz z delegatem asystenta międzynarodowego MI o. Gilsonem Nunesem OFMConv. Rozpoczynając zgromadzenie, prezes mię­dzynarodowy MI Miquel Bordas Prószyński przypomniał, w jakim celu zostało ono...

Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: Ks. Proboszcz Przemysław Ilnicki, par. pw. św. Maksymiliana w Wilczkowicach (diecezja radomska), Ks. Proboszcz Mieczysław...

Dusze pełne słońca

Opowieści z lasu. Odcinek XI Opowieści z lasu” to cykl, w którym pojawia się Abba Włodek, fikcyjny bohater literacki, mający swój pierwowzór we wszelkiego rodzaju Ojcach Pustyni, starcach, pustelnikach, starożytnych mnichach. Krąży po lasach w okolicach Parku Narodowego Bory Tucholskie, lubi sernik i makowiec, a w wolnych chwilach łowi pstrągi....

Spadek

Abyśmy w 100-lecie powstania „Rycerza Niepokalanej” pamiętali o całym dziedzictwie św. Maksymiliana, poddając je refleksji i propagując na całym świecie. Spadek – słowo, które wzbudza ogromne emocje, zwłaszcza w człowieku, który się go spodziewa. A gdy już stanie się faktem, nie zawsze wiado­mo, co z nim zrobić, jak zagospodarować, bo...

Rycerz przez Panią swą pasowany – CZĘŚĆ XII

Ja: Niejaki Edmund Blair Leighton na przełomie XIX i XX wieku namalował cykl obrazów, które są alegorią stanu rycerskiego, zwłaszcza tęsknoty za piękną miłością. Wśród nich łatwo odnaleźć wyjątkową scenę pasowania: to Akolada. Już nie król, nie kardynał czy biskup, nie możny suweren czy waleczny wódz, ale piękna, młoda dama...

Wierna i nienaruszona Dziewica

Dziewico zawsze wierna, Tyś dała światu Słowo Wcielone, Ty, po Jego zrodzeniu, pozostałaś nietknięta. Ciebie wysławiamy, wołając: Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Liturgia Kościoła od najwcześniejszych czasów, co dokumentują już chrzcielne wyznania wiary z końca II wieku, jest związana z głoszeniem dziewictwa Maryi. Stanowi ono zarówno Jej rys osobisty, gdyż jest...

Spotkać Słowo

2 STYCZNIA 2022, 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM EWANGELIA: J 1,1-18 Wieść życie z życiem! Życie można komuś zatruć, można je również odebrać. Można komuś życie zrujnować, można komuś włazić z butami w życie. Można wieść spokojne życie. Na początku roku kalendarzowego robimy plany, postanowienia i chcemy wcielić je w...

Niepokalana – oto nasz wspólny ideał

10 października 2021 roku, w obecności o. Carlosa Trovarellego, Generała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wyborcze Rycerstwa Niepokalanej, na którym prezesem międzynarodowym został wybrany Miquel Bordas Prószyński. Z nowo wybranym Prezesem rozmawia o. Piotr Szczepański OFMConv. O. Piotr Szczepański OFMConv: Naszą rozmowę rozpocząłbym od pytania o Pańskie...

Prasa katolicka koniecznie potrzebna!

na podstawie książki opowieść o świętym Maksymilianie Jednym z najważniejszych tekstów mówiących o duchowości św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego jest Jego Regulamin życia. Odkrywamy w nim motywy, jakimi kierował się przez całe życie. Motywy, o jakich tam czytamy, nie zaskakują. Znajdujemy je wszystkie w licznych wypowiedziach powtarzanych w różnych okresach...

Z Konferencji  św. Maksymiliana

Zaczynamy nowy okres w dziejach wydawnictwa. Niepokalana czuwała nad nami przez cały czas od początku założenia aż do chwili obecnej i czuwa ciągle nad rozwojem wydawnictwa. W miarę rozwoju „Rycerza” ubóstwo jednak towarzyszyło wciąż i na fundamencie tegoż wzrosło dzieło Niepokalanej, budząc podziw w społeczeństwie. I dziwić się jest czemu,...