RYCERZ WINIEN WOLNYM BYĆ część VII

Ja: W jednej ze średniowiecznych kronik z XIII wieku można przeczytać, jak to Jego Wielebności Panu Kardynałowi przedstawiono giermka, co to przez pobożne ślubowanie miał godnie grono rycerzy powiększyć. Pan zaś Kardynał, ubrany w strój pontyfikalny, wytłumaczył najsamprzód, co to zaś rycerz znaczy, a kandydat, zanim ślubowanie rycerskie uczynił, regułę...

ŚWIĘTY KORZEŃ

Bądź pozdrowiony, Święty Korzeniu, bądź pozdrowiona, Chwało świata. O Maryjo, kwiecie dziewic, jak róża lub lilia, proś za nami Twego Syna”. Antyfona pochodzi ze starego Oficjum uprzywilejowanej Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej, którą przez kilka wieków posługiwali się dominikanie w swoim propagowaniu kultu maryjnego, Różańca i związanej z nim...

RYCERZ TO CAŁY-CZŁOWIEK

Ja: Wiem już, że rycerz ma nosić pełną zbroję, która ma chronić całego człowieka. Czy to znaczy, że wszystko w nim jest narażone na ataki zła? Rycerz: Chyba tego sam doświadczasz... Moce zła uderzają z taką samą siłą w twoje uczucia, co w twoją duszę. Pokusa ogarnia zarówno zmysły, jak...

Cała piękna

„Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy nie ma w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego”.

RYCERZ ZBROJĘ NOSI

Ja: Kiedyś zapytałem dzieci moich przyjaciół: „Po czym można poznać rycerza?”. „Jak to…, wujek nie wie?! Po zbloi” – odpowiedziały sepleniąco brzdące. I tym razem przez głowę przeleciało tornado pytań: Czy jako rycerz Niepokalanej jestem rozpoznawalny po swojej zbroi? Czy mam odwagę ją zakładać? A co tak właściwie jest zbroją...

Wspierająca wszystkich

„Święta Maryjo, wspomóż nieszczęśliwych, wesprzyj bojaźliwych, pociesz zasmuconych, módl się za lud, wstawiaj się za duchowieństwem, przyczyń się za niewiastami Bogu poświęconymi; niechaj doznają Twego wsparcia wszyscy, którzy obchodzą świętą uroczystość Twoją”.

Rycerz jeździ na ….

Ja: Lubię zaglądać do słowników, zwłaszcza etymologicznych. W jednym z nich, napisanym przed wojną przez Aleksandra Brücknera, znalazłem, że nasze słowo „rycerz” pochodzi od niemieckiego „Ritter”. Znaczyłoby więc tyle, co „jeździec” (wszak „Ritter” jest związane z „reiten” – „jeździć wierzchem”). Stąd zrodziło mi się głupawe pytanie: Na czym jeździ rycerz?...

Miłosierna Bogarodzica

„Pod Twoją obronę i Twoje miłosierdzie, Bogarodzico, uciekamy się. Nie odrzucaj próśb, jakie Ci przedstawiamy w naszych udrękach, ale ocal nas od niebezpieczeństwa, o jedyna czysta i błogosławiona”.

Najpiękniejszy kwiat w ogrodzie Bożym

„Dziewico Maryjo, na całym świecie nie narodziła się podobna Tobie między niewiastami – kwitnąca jak róża, pachnąca jak lilia, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko”.

Rycerz w szkole zacnych rycerzy uczy się

Ja: „Kto miłuje stan rycerski, trzeba, by, tak jak ten, kto chcąc zająć się stolarką, potrzebuje nauczyciela, który będzie stolarzem..., tak samo ten, kto chce być rycerzem, potrzebuje nauczyciela, który jest rycerzem” – napisał w swojej Księdze stanu rycerskiego Rajmund Lull. Uważał bowiem, że „niewłaściwą jest rzeczą, aby giermek przyjmował...