RYCERZ BRUŹDZIĆ SIĘ BOI

Ja: Dzień po moich zeszłorocznych urodzinach przypadała 90. rocznica przybycia naszego niezwykłego Rycerza do Japonii. To, co mnie zaintrygowało w tej historii, to obraz bezpośredniego przygotowania do tego wielkiego przedsięwzięcia, którego dominantą staje się natarczywa myśl, że można wszystko popsuć. Zauważyłem, że Ojciec Maksymilian krótko przed wyprawą, jeszcze we Włoszech,...

Otwarta Brama niebios

Święta Matko Odkupiciela, / Bramo niebios zawsze otwarta, Gwiazdo morza, wspomóż upadły / Lud, gdy powstać usiłuje. Tyś zrodziła Stwórcę swojego, / Ku zdumieniu całej natury, Panną będąc przedtem i potem, / Pozdrowiona usty Anioła, Okaż litość nad grzesznikami”.

RYCERZ WINIEN WOLNYM BYĆ część VII

Ja: W jednej ze średniowiecznych kronik z XIII wieku można przeczytać, jak to Jego Wielebności Panu Kardynałowi przedstawiono giermka, co to przez pobożne ślubowanie miał godnie grono rycerzy powiększyć. Pan zaś Kardynał, ubrany w strój pontyfikalny, wytłumaczył najsamprzód, co to zaś rycerz znaczy, a kandydat, zanim ślubowanie rycerskie uczynił, regułę...

ŚWIĘTY KORZEŃ

Bądź pozdrowiony, Święty Korzeniu, bądź pozdrowiona, Chwało świata. O Maryjo, kwiecie dziewic, jak róża lub lilia, proś za nami Twego Syna”. Antyfona pochodzi ze starego Oficjum uprzywilejowanej Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej, którą przez kilka wieków posługiwali się dominikanie w swoim propagowaniu kultu maryjnego, Różańca i związanej z nim...

RYCERZ TO CAŁY-CZŁOWIEK

Ja: Wiem już, że rycerz ma nosić pełną zbroję, która ma chronić całego człowieka. Czy to znaczy, że wszystko w nim jest narażone na ataki zła? Rycerz: Chyba tego sam doświadczasz... Moce zła uderzają z taką samą siłą w twoje uczucia, co w twoją duszę. Pokusa ogarnia zarówno zmysły, jak...

Cała piękna

„Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy nie ma w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego”.

RYCERZ ZBROJĘ NOSI

Ja: Kiedyś zapytałem dzieci moich przyjaciół: „Po czym można poznać rycerza?”. „Jak to…, wujek nie wie?! Po zbloi” – odpowiedziały sepleniąco brzdące. I tym razem przez głowę przeleciało tornado pytań: Czy jako rycerz Niepokalanej jestem rozpoznawalny po swojej zbroi? Czy mam odwagę ją zakładać? A co tak właściwie jest zbroją...

Wspierająca wszystkich

„Święta Maryjo, wspomóż nieszczęśliwych, wesprzyj bojaźliwych, pociesz zasmuconych, módl się za lud, wstawiaj się za duchowieństwem, przyczyń się za niewiastami Bogu poświęconymi; niechaj doznają Twego wsparcia wszyscy, którzy obchodzą świętą uroczystość Twoją”.

Rycerz jeździ na ….

Ja: Lubię zaglądać do słowników, zwłaszcza etymologicznych. W jednym z nich, napisanym przed wojną przez Aleksandra Brücknera, znalazłem, że nasze słowo „rycerz” pochodzi od niemieckiego „Ritter”. Znaczyłoby więc tyle, co „jeździec” (wszak „Ritter” jest związane z „reiten” – „jeździć wierzchem”). Stąd zrodziło mi się głupawe pytanie: Na czym jeździ rycerz?...

Miłosierna Bogarodzica

„Pod Twoją obronę i Twoje miłosierdzie, Bogarodzico, uciekamy się. Nie odrzucaj próśb, jakie Ci przedstawiamy w naszych udrękach, ale ocal nas od niebezpieczeństwa, o jedyna czysta i błogosławiona”.