Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Lato dla większości z nas jest czasem urlopów, wymarzonych wyjazdów, odpoczynku na łonie przyrody, spotkań z ciekawymi ludźmi… Od kilku lat nasze Sanktuarium w Niepokalanowie proponuje modlitewny odpoczynek w czasie Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w dniach od 6 do 15 sierpnia.
W Fatimie Maryja ukazała swoje Niepokalane Serce jako ratunek dla świata, nękanego przez szatana rozsiewającego bezbożne ideolo­gie, oparte na kłamstwie, niesprawiedliwości, nienawiści i demoralizacji, prowadzącego w ten sposób ludzkość do wojny i zniszczenia. Wezwała do wynagradzania w pierwsze soboty i do poświęcenia Rosji. Kult Niepokalanego Serca Maryi ma podstawy biblijne. Serce w Biblii oznacza wnętrze człowieka, jego ducha, ośrodek decyzyjny, jego najgłębsze JA. Jest rdzeniem tego, kim jest człowiek.
W Ewangelii Łukasza w trzech miejscach czytamy o Sercu Maryi: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (2,19), „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (2,51) i że rzekła do odnalezionego Jezu­sa – „z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (2,48). Według tych cytatów, postawą, która najbardziej charakteryzuje Maryję, jest słuchanie Bożego Słowa, przechowywanie go w Sercu, nieustanne rozważanie jego treści i co najważniejsze: wypełnianie go w życiu. Jest fundamentem Jej głębokiej i niezachwianej wiary oraz bezwarunkowej i bezgranicznej ufności Bogu. Nawet pod Krzyżem, niewymownie cierpiąc ze swoim Synem – ufała Ojcu, bo wierzyła, że spełni się Jego wola.
Niepokalane Serce Maryi jest czyste, bez najmniejszej skazy grzechu. Bóg, który jest Miłością, zamieszkał w Jej Sercu jak w najpiękniejszym pałacu. Ten, który jest samą Świętością, potrzebował godnego, nieskażonego domu do zamieszkania, dlatego stworzył Maryję i dał Jej Niepokalane Serce. W modlitwie Anioł Pański mówimy: A Słowo stało się Ciałem. I zamieszkało między nami. W Maryi zamieszkał Syn Boży, przyjmując od Niej ciało ludzkie. Św. Franciszek z Asyżu dla wyrażenia tej wspaniałej prawdy używał określeń: Pałacu Jego, Przybytku Jego, Domu Jego, Szato Jego. Wszystkie one ukazują Boga, który zamieszkał w duszy Niepokalanej i który stale w Niej przebywa.
Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest oddaniem Bogu, który w Niej mieszka – siebie oraz tego, co dla nas drogie.
Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi to swego rodzaju rekolekcje, których głównym celem jest oddanie Niepokalanej spraw osobistych, rodzinnych, zawodowych, społecznych i wszelkich innych. W kolejnych dniach zawierzamy Maryi poszczególne dziedziny naszego życia. Codziennie w programie jest Msza święta z kazaniem, adoracja Najświętszego Sakramentu z Różańcem, konferencje, świadectwa. Ponadto: czuwanie modlitewne, nocna pielgrzymka pokutna, nabożeństwa maryjne, Transitus – upamiętnienie śmierci św. Ojca Maksymiliana, i wieczór uwielbienia.
Naszymi Gośćmi będą: Nuncjusz Apostol­ski w Polsce Abp Antonio Guido Filipazzi, O. Diederik Duzijn – misjonarz Najświętszej Eucharystii z Francji, S. Barbara Barylak, Andrzej Wronka, Ewa Ligman oraz Fundacja Adoremus Te Christe, Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar, Fundacja Dom św. Jakuba, Małżeństwo Dorota i Marek. Zostaną podjęte tematy żywej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz obrony wiary, moralności, rodziny, życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wielkie Zawierzenie ma charakter spotkań modlitewno-formacyjnych, otwartych dla każdego. Można przyjechać na całość, na kilka dni lub na jedno wybrane wydarzenie. Można skorzystać z noclegu w Domu Pielgrzyma i posiłków w barze „U Braci”. Uwieńczeniem rekolekcji będzie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi w uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia. Szczegóły na stronie: www.niepokalanow.pl. ■

Ten i inne teksty czytaj dzięki prenumeracie

Zajrzyj do nas na FB