dom budowany na Skale

Różaniec Rodzin Decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Te słowa s. Łucji Dos San­tos – wizjonerki z Fatimy, realizują się na naszych oczach. Doświadczamy w życiu codziennym narastających tendencji, by zniszczyć rodzinę katolicką, umniejszyć jej wartość, niejednokrotnie ośmieszyć jej model: tata, mama (mężczyzna i...

Boleść trzecia: Zgubienie Jezusa w świątyni

Wydarzenia, które rozegrały się podczas dorocznej pielgrzymki Maryi, Józefa i Jezusa do świątyni jerozolimskiej, są dobrze znane, gdyż niejednokrotnie wspomina­ne są w Liturgii Kościoła (por. Łk 2,41-50). Są one także na trwałe wpisane w naszą świadomość, gdyż doświadczenie, choćby chwilowe, zagubienia się dziecka, a potem poszukiwania go, jest dobrze znane...

Trzeciego dnia zmartwychwstał

Credo, to znaczy – wierzę CZĘŚĆ XI Jezus zmartwychwstał!” Wobec zmartwychwstania słowo jest bezsilne, ale musi być głoszone. Bez zmartwychwstania nie ma bowiem chrześcijaństwa i również życie pozbawione jest sensu. Od wiary w zmartwychwstanie zależy zbawienie, dlatego św. Paweł pisał do wiernych w Koryncie: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne...

Ja jestem drogą i prawdą,

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na listopad: Aby wszystkie ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, jego poczęcia i całej ludzkiej egzystencji. „Uparcie i skrycie, och, życie – kocham cię nad życie” – słowa piosenki napisanej przez Wojciecha Młynarskiego są powszechnie znane dzięki niezwykłemu talentowi wykonawczemu Edyty Geppert. W tej poetyckiej...

Cudowny Medalik – ważne „narzędzie” rycerza Niepokalanej

Co jakiś czas warto przypomnieć sobie o tym potężnym środku działania rycerzy Niepokalanej, jakim jest Cudowny Medalik. Oczywiście jego stosowanie musi być połączone z wiarą i modlitwą. To nie jest nasz pomysł Na początku trzeba sobie uświadomić, że Cudowny Medalik nie jest jednym z wielu medalików, jednym z wielu świętych...

Boleść druga: Ucieczka

Ewangelista Mateusz przekazał nam w swojej Ewangelii rodowód Jezusa oraz Jego narodziny, połączone z szybko następującym po nich pokłonem Mędrców, którzy uznali w Nim Króla. Od samego początku te narodziny są naznaczone głębokim dramatem. Najpierw Józef nie wie, jak zareagować na wiadomość o tym, że Maryja spodziewa się Dziecka. Spotyka...

Credo, to znaczy – wierzę

CZĘŚĆ X ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ Pewnego razu podczas rozmowy usłyszałem zdanie, które mnie zaskoczyło. Mój rozmówca, zapytany o sytuację w jego kraju, odparł, że teraz – mając tyle wolności – ludzie sami nie wiedzą, co z nią zrobić. Z wolnością jest mniej więcej tak, jak ze zmysłami słuchu i wzroku....

Matka Boża Łaskawa Patronka Warszawy i Strażniczka Polski

Wizerunek Matki Bożej w stanie błogosławionym, która w uniesionych dłoniach trzyma złamane strzały gniewu Bożego, powstał w 1410 roku w mieście Faenza we Włoszech. W dowód wdzięczności za uratowanie mieszkańców przed zarazą namalowano obraz według wizji, której doznała Joanna a Costumis podczas modlitwy błagalnej w czasie epidemii. Urodzony w okolicach...

Istota MI. Poświęcenie się Niepokalanej

Październik nieustannie przypomina nam o początkach Rycerstwa Niepokalanej i zachęca do przypominania sobie podstawowych prawd, którymi kierujemy się w naszej rycerskiej działalności. Tym razem chcemy przypomnieć sobie, co jest istotą bycia rycerzem Niepokalanej. Zawierzenie Niepokalanej – to tylko pierwszy krok Zawierzanie swoich spraw Niepokalanej jest ważne, świadczy o zaufaniu do...

Boleść Pierwsza: Proroctwo Symeona

Życie Maryi osiągające punkt zwrotny w zwiastowaniu, które rozwinęło się w tajemnicę Jej macierzyństwa w stosunku do wcielonego Syna Bożego, wyznaczyło – jak mogliśmy to już rozważać – drogę radości Maryi. Takiej radości, która wykroczyła poza wszelkie radości jakiejkolwiek matki, ponieważ Jej macierzyństwo ściśle połączyło się z wypełnieniem w świecie...