Credo, to znaczy – wierzę

CZĘŚĆ IX umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion Pierwsza relacjonuje ostatnie chwile ziemskiej historii Jezusa Chrystusa. Credo pomija fakt pojmania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, obecność przed Annaszem i proces religijny (J 18,12-13). Milczy o zaprowadzeniu Go przed oblicze Kajfasza i przedstawieniu Jezusa Piłatowi, który był rzymskim urzędnikiem, przedstawicielem...

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ U STÓP KRZYŻA

17 września 2022 roku w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego miało miejsce Ogólnopolskie Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej pod hasłem „Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża”. Stojąc w obliczu Jezusa ukrzyżowanego, w święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, trwaliśmy w dziękczynieniu za ten szczególny dzień pierwszego spotkania MI u Stóp Krzyża. Powitanie o....

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Wśród różnych inicjatyw popularyzujących osobę św. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego oraz Rycerstwo Niepokalanej ważne miejsce zajmuje Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. W swoich początkach miała formę szkolnego konkursu, zorganizowanego przez ojców franciszkanów z klasztoru w Siedlcach, ale z czasem swoim zasięgiem objęła całą Polskę, a w ostatnich latach...

Radość siódma: Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi

Gdy jako chrześcijanie mówimy na temat radości i szczęścia, na ogół zdajemy sobie sprawę, że mówimy o stanach ducha i doświadczeniach, które w najwyższym stopniu łączą się z wiecznym życiem Boga i z obietnicą daną tym, którzy postępują drogą, którą On wskazuje. Jakkolwiek życie ziemskie także niesie z sobą doświadczenie...

Credo, to znaczy – wierzę

CZĘŚĆ VIII ...narodził się z Maryi Panny Również tym razem pytań jest wiele. Jak Bóg mógł narodzić się z człowieka? Wszak Maryja była człowiekiem – wprawdzie wyjątkowym, ale tylko człowiekiem. Jak mogła począć bez udziału mężczyzny? I jak mogła wydać na świat dziecko, nadal pozostając dziewicą? Nie sposób odpowiedzieć na...

Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej

Do podstawowych narzędzi działania w MI należy modlitwa. Ważna jest zarówno ta osobista, jak i wspólnotowa. Szczególną okazją do wspólnej modlitwy rycerzy i rycerek Niepokalanej jest Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej, organizowany co roku w Niepokalanowie, od blisko 50 lat, z inicjatywy Sł. Bożego br. Innocentego Marii Wójcika i o....

Radość SZÓSTA: ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

W prawdzie Nowy Testament nigdzie nie stwierdza, że Jezus po zmartwychwstaniu miałby ukazać się swojej Matce Maryi, ale już bardzo starożytna tradycja przyjmuje i wspomina takie wydarzenie, łącznie z poszukiwaniem jego znaczenia teologicznego. Jak Jezus miał specjalnie pożegnać się z Matką przed udaniem się do Jerozolimy, gdzie został umęczony i...

Credo, to znaczy – wierzę

CZĘŚĆ VII ..który się począł z Ducha Świętego Pozostajemy nadal w klimacie „miłości”, kiedy wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego. Umysł ludzki jest za słaby, aby zgłębić tajemnice życia Boga, a tym bardziej, aby je opisać w ludzkich słowach. Tomasz Merton, w dziele pt. Wspinaczka...

Kręgi Małżeństw Rycerstwa Niepokalanej

Wśród członków Rycerstwa Niepokalanej istnieje słuszna potrzeba spotkań formacyjnych i towarzyskich dla małżonków i rodzin. Starania niektórych z nich zaowocowały powstaniem inicjatywy o nazwie Kręgi Małżeństw Rycerstwa Niepokalanej. Wspomniana inicjatywa została zaaprobowana przez władze Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, a jeden z ojców franciszkanów z Niepokalanowa Lasku jest wyznaczony do jej koordynowania....

Radość piąta: Znalezienie PANA JEZUSA w świątyni

Coroczne pielgrzymowanie do Jerozolimy na Święto Paschy było głęboko wpisane w życie religijne i pobożność żydowską. Było to wydarzenie przeżywane wspólnotowo, toteż niezauważone przez Rodziców pozostanie Jezusa w Jerozolimie nie było bynajmniej wynikiem jakiegoś zaniedbania z Ich strony. Pielgrzymi w sposób naturalny troszczyli się nawzajem o siebie i o swoje...