Jeśli wyrzucą cię drzwiami, wejdź oknem – CZĘŚĆ II

Historia „Rycerza Niepokalanej” jest niezwykła i zaskakująca. Pierwsze 17 lat to dynamiczny rozwój i niewyobrażalne nakłady czasopisma. Później nastała wojna, która zamknęła usta „Rycerzowi” i zabrała wielkiego Założyciela czasopisma. Wznowiona po wojnie działalność nie trwała długo. Już po siedmiu latach Wydawnictwo ponownie zostało zamknięte. Władze komunistyczne zatrzasnęły przed „Rycerzem” drzwi......

RYCERZ NAJWZNIOŚLEJSZEGO IDEAŁU SZUKA – CZĘŚĆ XV

Ja: Nie dawał mi spokoju podjęty ostatnio wątek i pragnąłbym powrócić do tematu naszej rozmowy sprzed miesiąca. Czy ideał naszego rycerstwa jest naprawdę aż tak niezwykły, że warto dlań życie oddać? Zwykle, gdy mówimy o ideale rycerskim, wskazujemy na to, co ma rycerza odróżniać od innych zwykłych ludzi. Zwracamy więc...

Jutrzenka nowego świata

„Niepokalana Dziewico, Maryjo, najjaśniejsza Jutrzenko zbawienia, z Ciebie narodził się Jezus Chrystus, Słońce sprawiedliwości, ogarniające nas z wysoka blaskiem swojego światła”. Typowe jest dla człowieka wszystkich epok poszukiwanie „nowego świata”. Już w zamierzchłych czasach człowiek nie zadowalał się światem, w którym przyszło mu żyć, dlatego podejmował działania zmierzające do ulepszenia...

RYCERZ IDEAŁU ZA DRZWIAMI NIE ZOSTAWIA – CZĘŚĆ XIV

Ja: Średniowieczne pieśni i opowiadania, choćby te sztandarowe, jak: Pieśń o Rolandzie, Legendy o Rycerzach Okrągłego Stołu, Poemat o Cydzie, Pieśń o Nibelungach, które kształtowały wiele pokoleń rycerzy, ukazywały szereg idealnych postaw i cech rycerskich. Ten ideał nie tylko im przyświecał, ale stawał się treścią ich przysięgi i był przedkładany...

Wołamy do Maryi o pomoc

„Do Ciebie wołaliśmy, Święta Boża Rodzicielko, i przez Ciebie otrzymaliśmy pomoc od Pana”. Stosunkowo późno chrześcijanie zaczęli modlić się do Maryi w swoich osobistych potrzebach, w tym, co łączy się z ich zwyczajnym życiem i codziennymi niepokojami. Św. Grzegorz z Nazjanzu († 390) w Mowie 24. opowiada, że dziewica Justyna,...

RYCERZ AKOLADĄ OBOLAŁY – CZĘŚĆ XIII

Ja: W jednym z amerykańskich filmów o wyprawach krzyżowych reżyser umieścił scenę pasowania głównego bohatera na rycerza i składania przezeń przysięgi. Na jej koniec padają słowa: „To twa przysięga”, a nowo pasowany rycerz wraz z insygniami (tu pierścień) otrzymuje cios w twarz z komentarzem: „A to, żebyś jej nie zapomniał....

Przez krzyż do chwały

„Raduj się, Matko Bolesna, po wielkich cierpieniach królujesz ze swoim Synem w niebieskiej chwale”. Obecność Maryi pod Krzyżem Chrystusa, o której świadczy św. Jan Ewangelista, stawiała pierwotnemu Kościołowi wiele trudnych i niepokojących pytań. Ojcowie Kościoła dobrze wiedzieli i stale przypominali, że Maryja stała się Matką wcielonego Syna Bożego na mocy...

Rycerz przez Panią swą pasowany – CZĘŚĆ XII

Ja: Niejaki Edmund Blair Leighton na przełomie XIX i XX wieku namalował cykl obrazów, które są alegorią stanu rycerskiego, zwłaszcza tęsknoty za piękną miłością. Wśród nich łatwo odnaleźć wyjątkową scenę pasowania: to Akolada. Już nie król, nie kardynał czy biskup, nie możny suweren czy waleczny wódz, ale piękna, młoda dama...

Wierna i nienaruszona Dziewica

Dziewico zawsze wierna, Tyś dała światu Słowo Wcielone, Ty, po Jego zrodzeniu, pozostałaś nietknięta. Ciebie wysławiamy, wołając: Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Liturgia Kościoła od najwcześniejszych czasów, co dokumentują już chrzcielne wyznania wiary z końca II wieku, jest związana z głoszeniem dziewictwa Maryi. Stanowi ono zarówno Jej rys osobisty, gdyż jest...

RYCERZ ŚLUBOWANIE DAMIE SWEGO SERCA SKŁADA

CZĘŚĆ XI Ja: Nie tak dawno podzieliłem się z jedną z pań tym, że zostałem wciągnięty w rozważania o rycerstwie. Jako że owa dama polonistką była, nasza rozmowa wtoczyć się musiała na tory literatury polskiej. Tym samym pokłonił się przed nami imć pan Sienkiewicz i jego bohaterowie, a wśród nich...