Credo, to znaczy – wierzę

...[W] STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI  - CZĘŚĆ IV Credo chrześcijańskie wyznaje, że to Bóg jest Stwórcą, nie człowiek. Bóg jest źródłem i początkiem każdego życia, na niebie i na ziemi, początkiem rzeczy widzialnych i niewidzialnych, nieba i ziemi. Pierwsza Księga Biblii – Księga Rodzaju – opowiada o początkach świata i...

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej

W obecnym numerze „Rycerza Niepokalanej” chcemy podjąć temat animatorów w Rycerstwie Niepokalanej. Jest jasne, że dobrze przygotowani animatorzy, wolontariusze, współpracownicy są konieczni do pomocy każdemu organizatorowi wartościowej akcji ewangelizacyjnej. Podobnie sami organizatorzy potrzebują dobrej formacji. Jeśli chodzi o działalność w duchu Rycerstwa Niepokalanej, to chcemy, żeby zarówno organizatorzy, jak i...

Radość druga: Nawiedzenie św. Elżbiety

Ewangeliczne opowiadanie o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję mówi wprost, że radość wyraził Jan w łonie swojej matki. Elżbieta daje jednoznaczne świadectwo: „Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1,44). To stwierdzenie jakoś szczególnie dostrzegamy w tym opowiadaniu,...

…[W] OJCA WSZECHMOGĄCEGO

CZĘŚĆ III Credo, to znaczy – wierzę Boga nie trzeba się bać, przed Nim uciekać czy się skrywać. Nie życzy nam źle, ale wyłącznie dobrze. Jest Ojcem, który kocha to, co stworzył. Jezus Chrystus objawił, że Bóg jest Ojcem kochającym. Nie trzyma dzieci przy sobie na siłę, ale gdy sobie...

RYCERZ COŚ Z SZALEŃSTWA POSIADA

CZĘŚĆ XVII Ja: La Mancha i jej błędny rycerz stały się osnową ostatniej rozmowy, z której przebijało się „wzniosłe szaleństwo”, rozlane na naszych rycerskich licach. Rycerz: Nie zapomnij jednak, że czytane w kluczu Norwidowej „zdrowej myśli” – „gonienia za prawdą”, a nie psychologicznego obłędu czy oderwania od rzeczywistości. Ale skoro...

Miłosierna i łaskawa

„Witaj, Matko Miłosierdzia, Matko nadziei i łaski, Maryjo”. W IX wieku, w kręgu słynnego opactwa na Monte Cassino, pojawiło się i szybko rozpowszechniło kierowane do Maryi wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Znajdujemy je na przykład u św. Tomasza z Akwinu († 1274), który w kontekście interwencji Maryi u Syna na weselu w...

Fatimska prośba Matki Bożej

Liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (w 2022 roku – 25 czerwca) uświadamia nam czystość i piękno Maryi. Nie dotknął Jej bowiem grzech, dlatego została najlepszą obroną przed szatanem oraz jego atakami. Niepokalane Serce Maryi jest niedościgłym przykładem czystości ludzkiego serca i jednocześnie wzorem do naśladowania. Nie ma w...

RYCERZ, CHOĆ BŁĘDNY, TO NIE BŁĄDZI

Ja: Razu pewnego ulubiony wieszcz – przeczuwając chyba i we mnie „rozlany profil błędnego kawalera” – zaśpiewał piosnkę o rycerzu, z którego dziejów wielu się uczyło bohaterstwa, gorącości i zapału... Rycerz: ...choć liczni jego potomni i nam współcześni wielce się naigrawają, że on i my „tacy mali”. Ja: „Bo gawiedź...

Dostojna Królowa Polski

„Najdostojniejsza Królowo świata, Maryjo, zawsze Dziewico, która porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, wypraszaj nam pokój i zbawienie”. Nasze katolickie i polskie doświadczenie duchowo-maryjne od bardzo dawna nie waha się nazywać Maryi Królową Polski. Dzień 3 maja w pewnym sensie stanowi skodyfikowanie liturgiczne tego doświadczenia w postaci uroczystości kościelnej, która...

Jeśli wyrzucą cię drzwiami, wejdź oknem – CZĘŚĆ II

Historia „Rycerza Niepokalanej” jest niezwykła i zaskakująca. Pierwsze 17 lat to dynamiczny rozwój i niewyobrażalne nakłady czasopisma. Później nastała wojna, która zamknęła usta „Rycerzowi” i zabrała wielkiego Założyciela czasopisma. Wznowiona po wojnie działalność nie trwała długo. Już po siedmiu latach Wydawnictwo ponownie zostało zamknięte. Władze komunistyczne zatrzasnęły przed „Rycerzem” drzwi......