Wierna i nienaruszona Dziewica

Dziewico zawsze wierna, Tyś dała światu Słowo Wcielone, Ty, po Jego zrodzeniu, pozostałaś nietknięta. Ciebie wysławiamy, wołając: Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Liturgia Kościoła od najwcześniejszych czasów, co dokumentują już chrzcielne wyznania wiary z końca II wieku, jest związana z głoszeniem dziewictwa Maryi. Stanowi ono zarówno Jej rys osobisty, gdyż jest...

RYCERZ ŚLUBOWANIE DAMIE SWEGO SERCA SKŁADA

CZĘŚĆ XI Ja: Nie tak dawno podzieliłem się z jedną z pań tym, że zostałem wciągnięty w rozważania o rycerstwie. Jako że owa dama polonistką była, nasza rozmowa wtoczyć się musiała na tory literatury polskiej. Tym samym pokłonił się przed nami imć pan Sienkiewicz i jego bohaterowie, a wśród nich...

Krzak gorejący

Wyznajemy, Matko Boża, Twe nietknięte dziewictwo, które jest jak krzak gorejący widziany przez Mojżesza, krzak, który płonął, a nie uległ spaleniu. Bogarodzico, módl się za nami. W maryjnej ikonografii wschodniej bardzo często pojawia się temat Matki Bożej jako krzaku gorejącego. Maryja jest ukazywana na ikonach jakby pośrodku płonącego krzewu, jakby...

RYCERZ TREŚĆ PRZYSIĘGI ROZUMIE – CZĘŚĆ X

Ja: I tym razem chciałbym nawiązać do ostatnio cytowanej kroniki z XIII wieku, w której autor podaje powód, dla którego pragnął opowiedzieć, w jaki sposób niejaki Wilhelm „wedle urządzeń chrześcijańskich stał się rycerzem”: „A ponieważ bardzo liczni rycerze, zaniechawszy obecnie z oszczędności kosztownych uroczystości, tylko przez uderzenie w kark otrzymują...

Dziewica nad dziewicami

„O Dziewico nad dziewicami, jakże się to stanie? Żadna inna kobieta nigdy nie była podobna do Ciebie, ani nie będzie podobna w przyszłości! Córki jerozolimskie, dlaczego was zdumiewam? To, co widzicie, jest tajemnicą Bożą”.

RYCERZ PRZYSIĘGĘ GODNIE ZŁOŻYĆ MUSI

Ja: W jednej z naszych poprzednich rozmów nawiązałem do pewnego XIII-wiecznego świadectwa, które opisuje ceremonię pasowania holenderskiego rycerza. Istotnym momentem całego rytu było złożenie przysięgi: „Ja, Wilhelm, holenderskiego rycerstwa książę, świętego cesarstwa wolny wasal, przysięgą zobowiązuję się przestrzegać regułę rycerską w obecności pana mego, Piotra [...] kardynała i legata apostolskiego...

WYZWOLICIELKA

Cała ozdobna i pełna wdzięku jesteś, Córo Syjońska; piękna jako księżyc, wybrana jak słońce, strach wzbudzająca niby wojsko w szyku bojowym. Ubłogosławił Cię Pan potęgą swoją, bo przez Ciebie w niwecz obrócił nieprzyjaciół naszych”.

RYCERZ BRUŹDZIĆ SIĘ BOI

Ja: Dzień po moich zeszłorocznych urodzinach przypadała 90. rocznica przybycia naszego niezwykłego Rycerza do Japonii. To, co mnie zaintrygowało w tej historii, to obraz bezpośredniego przygotowania do tego wielkiego przedsięwzięcia, którego dominantą staje się natarczywa myśl, że można wszystko popsuć. Zauważyłem, że Ojciec Maksymilian krótko przed wyprawą, jeszcze we Włoszech,...

Otwarta Brama niebios

Święta Matko Odkupiciela, / Bramo niebios zawsze otwarta, Gwiazdo morza, wspomóż upadły / Lud, gdy powstać usiłuje. Tyś zrodziła Stwórcę swojego, / Ku zdumieniu całej natury, Panną będąc przedtem i potem, / Pozdrowiona usty Anioła, Okaż litość nad grzesznikami”.

RYCERZ WINIEN WOLNYM BYĆ część VII

Ja: W jednej ze średniowiecznych kronik z XIII wieku można przeczytać, jak to Jego Wielebności Panu Kardynałowi przedstawiono giermka, co to przez pobożne ślubowanie miał godnie grono rycerzy powiększyć. Pan zaś Kardynał, ubrany w strój pontyfikalny, wytłumaczył najsamprzód, co to zaś rycerz znaczy, a kandydat, zanim ślubowanie rycerskie uczynił, regułę...