Drodzy Prenumeratorzy i Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”, Przyjaciele naszego Klasztoru!

Rozpoczęliśmy nowy, 2022 rok, który dla naszego Wydawnictwa jest wyjątkowy ze względu na jubileusz 100. rocznicy wydania pierwszego numeru naszego cza­sopisma, zapoczątkowanego przez św. Ojca Maksymiliana Kolbego w roku 1922. Jednym z pierwszych działów tworzonych wraz z Re­dakcją „Rycerza Niepokalanej” była Admini­stracja – dział kontaktu z naszymi Prenume­ratorami i Sympatykami....

Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: Ks. Proboszcz Rafał Babicki, par. pw. Niepokalanego Serca NMP w Skierniewicach, Ks. Proboszcz Adam Garlacz,...

Wino, królowie, kobiety i prawda

Opowieści z lasu. Odcinek XII W przedostatnim odcinku naszej opowieści Abba Włodek wybrał się do Gdańska, na ulicę Mostową. Narobił tą swoją wyprawą nieco bigosu, niepokojąc jedną z naszych Czytelniczek (i Słuchaczek, bo słucha sobie również „Rycerza” w wersji audio). Ponieważ nasza Czytelniczka jest z Gdańska i doskonale zna swoje...

Zachować się jak trzeba

Abyśmy w tych niepewnych czasach składali naszą ufność w Niepokalanej, jak przystało na Jej rycerzy. W ubiegłym roku minęło 75 lat od śmierci Danusi. Była sierotą – ojca Sowieci wywieźli na Sybir, mamę rozstrzelali Niemcy w mundurach Gestapo. Miała niespełna 18 lat, gdy wpadła w ręce UB. Poddana okrutnemu „śledztwu”,...

RYCERZ AKOLADĄ OBOLAŁY – CZĘŚĆ XIII

Ja: W jednym z amerykańskich filmów o wyprawach krzyżowych reżyser umieścił scenę pasowania głównego bohatera na rycerza i składania przezeń przysięgi. Na jej koniec padają słowa: „To twa przysięga”, a nowo pasowany rycerz wraz z insygniami (tu pierścień) otrzymuje cios w twarz z komentarzem: „A to, żebyś jej nie zapomniał....

Przez krzyż do chwały

„Raduj się, Matko Bolesna, po wielkich cierpieniach królujesz ze swoim Synem w niebieskiej chwale”. Obecność Maryi pod Krzyżem Chrystusa, o której świadczy św. Jan Ewangelista, stawiała pierwotnemu Kościołowi wiele trudnych i niepokojących pytań. Ojcowie Kościoła dobrze wiedzieli i stale przypominali, że Maryja stała się Matką wcielonego Syna Bożego na mocy...

Jak złowić Apostołów?

6 LUTEGO 2022, 5. NIEDZIELA ZWYKŁA EWANGELIA: ŁK 5,1-11 Jak złowić Apostołów? Zasada szczeliny Dzisiejsza Ewangelia zaskakuje w kilku miejscach. Tam gdzie nie dało się przez całą noc nic ułowić, nagle, jak za sprawą jakiejś czarodziejskiej różdżki, pojawia się mnóstwo ryb. I to jest pierwsze zaskoczenie. Ale nie tylko połów...

Czcigodny Ojcze Redaktorze!

Ojciec Święty Franciszek bardzo dziękuje za nadesłaną informację o 100. rocznicy działalności Miesięcznika Katolickiego „Rycerz Niepokalanej”, powołanego do istnienia przez św. Maksymiliana Marię Kolbego, w styczniu 1922 r. Z tej okazji przesyła Redakcji Czasopisma, Pracownikom oraz Czytelnikom słowa duchowej łączności i serdeczne pozdrowienia. Dziękuje zarazem wszystkim za dar modlitwy zanoszonej...

Czy prawda się zmienia?

PRZEDRUK Z „RYCERZA NIEPOKALANEJ” Z 1924 ROKU Było to dnia 13 marca bieżącego roku. Jechałem właśnie do Warszawy. Naprzeciw mnie siedziała poczciwa sobie żydówka, obok niej jakiś facet również mojżeszowego wyznania, po owej zaś prawej stronie inteligientna pani, której pochodzenie zdradziło dopiero zatopienie się w żargonowej gazecie. Skończyłem mój brewiarz,...

Prawda w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym

Prawda, wraz z dobrem i pięknem, stanowiła klasyczny grecki kanon etyczny i estetyczny. Była traktowana jako jedno z trzech podstawowych kryteriów oceny rzeczywistości i zasad rządzących twórczą aktywnością człowieka. Tematyką dobra i piękna zajmiemy się w dwóch kolejnych artykułach; obecny pragniemy poświęcić zagadnieniu prawdy.