Zobaczyć to, co najważniejsze

Czy warto oglądać Boga? Co nam z tego oglądania? Poza tym – czy On istnieje? Wielu twierdzi, że nie istnieje, zatem nie ma nic do oglądania. Poza tym warunkiem tego oglądu ma być tajemnicza „czystość serca”, która jakoś kojarzy się nam z tym, co niemodne i niewygodne. Same problemy... Zacznijmy...

Dobrze widzi się tylko sercem”

Jak trudno... „Czystość”, „serce”... – terminy, które wielu osobom wydają się brzmieć jak z zaprzeszłej epoki. Jeżeli już o nich wspominamy, to redukując ich znaczenie: czystość sprowadzamy do spraw tzw. seksu (chyba że mówimy o zachowaniu czystości w domu, łazience czy o czystości rąk), a serce do uczuć, sentymentalnych przeżyć,...

Błogosławieni czystego serca

W Starym Testamencie pojęcia czystości i nieczystości są integralnie związane z kultem i jego sprawowaniem. W Nowym Testamencie zostają przeniesione na nowy poziom i ściśle związane z moralnością. To przejście, zapoczątkowane w Starym Testamencie, odzwierciedla tożsamość Jezusa Chrystusa. Jego nauczanie i posłannictwo są ukierunkowane przede wszystkim ku wewnętrznej przemianie ludzkiego...

Wierzę i wyznaję

O Najświętsza Panno, wierzę i wyznaję Twoje święte i niepokalane, czyste i bez zmazy poczęcie. O Najczystsza Panno! Uproś mi przez Twą dziewiczą czystość, przez Twoje niepokalane poczęcie i chwalebną godność Matki Boga: pokorę, wielką czystość serca, ciała i duszy, wytrwałość w powołaniu, dar modlitwy, życie pobożne i śmierć szczęśliwą....

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

W trakcie różnych dyskusji czasami pada stwierdzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Sądzę, że to powiedzenie można zawrzeć również w takich słowach: to, co widzę, zależy od tego, co mam w sercu. I tu znowu wrócę do opowieści z pieszej pielgrzymki do Częstochowy. Pielgrzymkę rozpoczynamy Mszą świętą w...

Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: Ks. Proboszcz Grzegorz Kłoczko, par. pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku, Ks. Proboszcz Dariusz Leman, par....

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

W dniach od 6 do 15 sierpnia 2023 roku w Niepokalanowie odbędzie się Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Niepokalanów – mówił św. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe – to miejsce szczególne, obrane przez Maryję na Jej wyłączną własność. Wielu pielgrzymów przybywa tu, aby wsłuchać się w matczyny głos Niepokalanej. Od kilku...

Hipoteza spalonej pandy z napędem na cztery koła

Opowieści z lasu. Odcinek XXVIII W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak Abba Włodek rozmawia ze swoim kolegą Romkiem w sklepie narzędziowym i odkrywa, że w czwartym Błogosławieństwie chodzi o apetyt, a właściwie o kontrolę apetytu. Jeśli nie uwzględnię potrzeby zajęcia się Bożym królestwem i jego sprawiedliwością, to jest: miłością, pięknem, dobrem,...

Sztuka nawigacji

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na sierpień: Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego, dali się prowadzić Niepokalanej i tak jak On nadali światu cechy ufności, wewnętrznej siły i radosnego oddania. Jak wyglądałby ten świat, gdyby człowiek nie zbudował statków i nie nauczył się nawigacji? Trudno sobie wyobrazić. Zamknięci w swoich światach, nie...

Rodzinny dom

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na lipiec: Aby rodziny były miejscami komunii i akceptacji, szkołami życia oraz codziennej i owocnej miłości. O rodzinie powiedziano i napisano tak wiele, że mogłoby się wydawać, iż nie da się już niczego dodać. I w pewnym sensie tak jest. Dlatego potrzebujemy czasem przypomnieć sobie jedynie o...