Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księdzu Proboszczowi za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swojej parafii. Gościł nas: O. Krzysztof Kozioł OFMConv, par. pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Głowience. Jeszcze raz dziękujemy...

Altowiolistka. A właściwie dwie

Opowieści z lasu. Odcinek XXXII Abba Włodek przeglądał stary zeszyt z przepisami na ciasta. Zeszyt odziedziczył po babci, kartki były pożółkłe, przepisy pamiętały czas powojenny, ale przecież pół kostki masła nadal było to pół kostki masła, a cztery jajka nadal były czterema jajkami. Spoglądał to na lodówkę, to na spiżarnię...

Płomień dobra

Intencja Rycerstwa Niepokalanej na grudzień: Abyśmy uczyli się od Maryi, Pani milczenia i nadziei, czuwania na narodzenie się Dzieciątka Bożego, Światła, które oświeca ciemność świata i daje pokój naszym sercom. recki filozof – Heraklit z Efezu – w zwięzłych słowach panta rhei, co tłu- maczy się: „wszystko płynie”, zawarł prawdę...

dom budowany na Skale

Różaniec Rodzin Decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Te słowa s. Łucji Dos San­tos – wizjonerki z Fatimy, realizują się na naszych oczach. Doświadczamy w życiu codziennym narastających tendencji, by zniszczyć rodzinę katolicką, umniejszyć jej wartość, niejednokrotnie ośmieszyć jej model: tata, mama (mężczyzna i...

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Każda Wspólnota MI oraz poszczególni rycerze Niepokalanej potrzebują w ciągu roku momentów zatrzymania, podsumowania dotychczasowej działalności i zaplanowania przyszłej pracy, a także okazji do spotkań i świętowania. Okazję do tego wszystkiego daje nam m.in. patronalne święto Rycerstwa Niepokalanej, czyli uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia). Osobiste przeżycie Pierwszy wymiar przeżywania tej...

Boleść trzecia: Zgubienie Jezusa w świątyni

Wydarzenia, które rozegrały się podczas dorocznej pielgrzymki Maryi, Józefa i Jezusa do świątyni jerozolimskiej, są dobrze znane, gdyż niejednokrotnie wspomina­ne są w Liturgii Kościoła (por. Łk 2,41-50). Są one także na trwałe wpisane w naszą świadomość, gdyż doświadczenie, choćby chwilowe, zagubienia się dziecka, a potem poszukiwania go, jest dobrze znane...

Trzeciego dnia zmartwychwstał

Credo, to znaczy – wierzę CZĘŚĆ XI Jezus zmartwychwstał!” Wobec zmartwychwstania słowo jest bezsilne, ale musi być głoszone. Bez zmartwychwstania nie ma bowiem chrześcijaństwa i również życie pozbawione jest sensu. Od wiary w zmartwychwstanie zależy zbawienie, dlatego św. Paweł pisał do wiernych w Koryncie: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne...

Prenumerata

Szanowni i bliscy naszemu sercu  Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej” i innych pism. Nasi Przyjaciele! Za nami prawie cały rok 2023. Tak w Polsce, jak i w świecie nie obyło się w tym czasie bez trudnych wydarzeń, powodujących cierpienia zwykłych ludzi. Co więcej, doświadczamy także jako chrześcijanie i katolicy wielu przykrości i...

Polowanie na Boże Słowo

3 GRUDNIA 2023, 1. NIEDZIELA ADWENTU EWANGELIA: MK 13,33-37 Polowanie na Boże Słowo W dzisiejszej Ewangelii króluje czasownik „czuwać”. Pierwsze wezwanie do czuwania wyrażone jest przy pomocy czasownika agrupneo (ἀγρυπνέω). Oznacza on brak snu, jakąś bezsenność, jakieś takie po prostu niespanie, bycie przytomnym. Kolejne wezwania do czuwania są wyrażone przy...

„BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ…”

25 marca podczas Mszy świętej czytamy: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28). Słowa te powracają, gdy rano i wieczorem włączamy modlitwę Zdrowaś Maryjo do naszego pacierza. Wybrzmiewają wraz z dzwonami podczas modlitwy Anioł Pański. A dla wielu wyznaczają rytm bicia serca w trakcie...