Matka Boża Łaskawa Patronka Warszawy i Strażniczka Polski

Wizerunek Matki Bożej w stanie błogosławionym, która w uniesionych dłoniach trzyma złamane strzały gniewu Bożego, powstał w 1410 roku w mieście Faenza we Włoszech. W dowód wdzięczności za uratowanie mieszkańców przed zarazą namalowano obraz według wizji, której doznała Joanna a Costumis podczas modlitwy błagalnej w czasie epidemii. Urodzony w okolicach...

Tam gdzie więcej władzy, tam lepiej rośnie hipokryzja

5 LISTOPADA 2023, 31. NIEDZIELA ZWYKŁA EWANGELIA: MT 23,1-12 Tam gdzie więcej władzy, tam lepiej rośnie hipokryzja Ewangelia Mateusza 23,1-12 to fragment, w którym Pan Jezus wypowiada ostry sprzeciw wobec faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Obie te grupy religijne zajmowały w tamtych czasach wysokie pozycje społeczne i religijne, ale Jezus...

Okruchy z życia

Brayan otworzył oczy. Była 4.00 rano. Obolałe członki wysunęły się spod kołdry. Za dwie godziny musiał stawić się w biurowcu przy alei Postępu, gdzie pracował jako cleaning service (serwis sprzątający). Po porannej toalecie i kilku łykach ożywczej kawy, spod łóżka wyjął mocno „pocerowany” różaniec i ledwo trzymający się kupy brewiarz....

Do nich należy Królestwo Niebieskie

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed...

Prześladowani świadkowie Zbawiciela

Jak trudno... Wzdrygamy się na każdą myśl o prześladowaniu, choć dla tysięcy chrześcijan w świecie jest to codzienne doświadczenie. Nawet gdyby w trudnych czasach znalazło się wielu bohaterów, to męczenników stosunkowo mało. Błogosławieństwo Przyjrzyjmy się ostatniej – chyba najbardziej niezrozumiałej – zapowiedzi szczęśliwości, zawartej w słowach ósmego Błogosławieństwa. • Jedyne...

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

W ostatnim Błogosławieństwie istotne jest dopowiedzenie éneken dikaiosýnēs – „dla sprawiedliwości” bądź „z powodu sprawiedliwości”. Istnieją przecież rozmaite formy represji, ograniczeń i niedogodności, które stanowią zasłużoną karę za popełnione zło. Mieszczą się w obrębie przywracania zachwianej sprawiedliwości i nie zapewniają żadnych zasług ani pochwał. Wypowiadając to Błogosławieństwo, Jezus ma na...

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

„Po paru dniach wspólnego pobytu z o. Kolbem wpadł do naszej celi strażnik więzienny, gestapowiec w randze Scharfenführera. Starszy celi, Żyd Singer, złożył mu raport. Widok o. Kolbego w habicie wywołał u gestapowca gniew. Przy opisie tej sceny opieram się na opowiadaniu [...] Singera, gdyż sam nie znałem języka niemieckiego....

Pełna ufność

Gdy zaś napotkamy na trudność, której pokonać nie jesteśmy w stanie, albo pokusa jaka pocznie nas prześladować, nie traćmy otuchy, ale jak dzieci do matki zwracajmy się zawsze do Niej z pełną ufnością, a Ona doda światła i siły, przytuli do Serca i największe gorycze osłodzi. Ale i nie wzdrygajmy...

Wewnętrzny pokój

Kto ma intencję czystą, ten nigdy nie utraci wewnętrznego pokoju. I chociaż na zewnątrz wiele będziemy działać, wiele będziemy się poświęcać, wokół nas burze i huragany szaleć będą – to jednak w głębi naszej duszy będzie panowała cisza niezmącona,  pokój głęboki... Jeżeli chcemy wiedzieć, czy mamy tę intencję, zapytajmy się,...

Listy od Czytelników

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów wraz z Redakcją „Rycerza Niepokalanej” pragną podziękować Księżom Proboszczom za zaproszenie i możliwość promocji naszego miesięcznika w swoich parafiach. Gościli nas: O. Proboszcz Marek Daukszewicz, par. pw. św. Franciszka w Pieńsku, Ks. Proboszcz Andrzej Krzesiński, par....