Skazani nie dlatego, że rabowali i cudzołożyli

„Czy sądzisz, że miłosierdzie nie jest dla ciebie konieczne, lecz tylko dowolne? Nie jest prawem, a tylko radcą? Ja sam bardzo bym tego chciał i tak sądził, lecz przeraża mnie owa lewa strona Tego, który (potępionych) tam postawił, skazując nie dlatego, że rabowali czy łupili świątynie, że cudzołożyli lub robili...

Sumienność

Mt 25,14-30 to przypowieść o talentach, która uczy nas o odpowiedzialnym gospodarowaniu tym, co otrzymaliśmy od Boga. Każdy z nas ma jakieś „talenty”, czyli zdolności, umiejętności i dary, które możemy wykorzystać do służby Bogu i bliźnim. Nie możemy ich zakopać w ziemi, czyli zaniedbywać lub marnować, ale musimy je rozwijać...

Jakoś to będzie…

W tym fragmencie Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o dziesięciu pannach, które miały iść na ucztę weselną z panem młodym. Pięć z nich było roztropnych i miało zapas oliwy do swoich lamp, a pięć było nierozsądnych i nie miało oliwy. Gdy pan młody się spóźniał, wszystkie zasnęły. W nocy usłyszały wołanie,...

Tam gdzie więcej władzy, tam lepiej rośnie hipokryzja

Ewangelia Mateusza 23,1-12 to fragment, w którym Pan Jezus wypowiada ostry sprzeciw wobec faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Obie te grupy religijne zajmowały w tamtych czasach wysokie pozycje społeczne i religijne, ale Jezus krytykuje ich postawę, ponieważ nie żyją zgodnie z tym, co głoszą. Mówią ludziom, co mają robić, ale...

Przyszłość

We wszystkich czytaniach 1. Niedzieli Adwentu jest mowa o jakiejś nowości i świeżości, której będzie można doświadczyć w przyszłości. W pierwszym czytaniu Jeremiasz mówi o zalążkach, o latorośli, o tym, że Pan wypełni swoje obietnice (Jr 33,14-16). W drugim czytaniu słyszymy, jak Paweł mówi o wzroście w miłości, o tym,...

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko króla

Jaki jest najważniejszy przymiot króla? Czym powinien się charakteryzować kandydat na króla? Pewnie odpowiedzielibyśmy, że powinien posiadać zdolności przywódcze, być dobrym mówcą, powinien mieć zdolności dyplomatyczne, wykazać się znajomością języków obcych itp. Jezusowa definicja pomija to wszystko. Na pytanie Piłata, czy jest królem, Jezus odpowiada twierdząco i precyzuje: „Tak, jestem...

Wtedy, wówczas, gdy

Mnóstwo w dzisiejszej Ewangelii takich małych słówek, nad którymi z reguły nie zatrzymujemy się zbyt długo: wtedy, wówczas, gdy. Ale dzisiaj są one niezmiernie ważne. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że nadejdą dni ucisku, słońce się zaćmi itd. Ale to właśnie wówczas, to właśnie wtedy ujrzymy Syna Człowieczego, który przychodzi...

Pół wróbla w garści

Wdowa z dzisiejszej Ewangelii wrzuca „wszystko, co miała na utrzymanie”. Ewangelista używa słowa kodrantes, κοδράντης (Mt 5,26; Mk 12,42). Ile za to mogła sobie kupić? Jeśli przyjmiemy, że jeden kodrantes (kwadrans) to jedna czwarta asa, to znaczy, że wdowa mogła sobie kupić wówczas bardzo niewiele... W Ewangelii mówi się o...

Portret Świętych Błogosławieństwami malowany

Uroczystość Wszystkich Świętych proponuje Ewangelię św. Mateusza i Błogosławieństwa. Błogosławieństwa... osiem bardzo dziwnych konstatacji. Osiem twierdzeń, które niezmiernie trudno przyjąć... Cóż szczęśliwego może być bowiem w ubóstwie, cóż w płaczu, w cichości? Dlaczego doświadczenie niesprawiedliwości i zamieszek miałoby być błogosławione? Czy Błogosławieństwa nakazują, abyśmy szukali krytycznych okoliczności, wchodzili w trudne...