04. Spis 04_1
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
21 listopada, 2021
J 18,33B-37

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Jaki jest najważniejszy przymiot króla? Czym powinien się charakteryzować kandydat na króla? Pewnie odpowiedzielibyśmy, że powinien posiadać zdolności przywódcze, być dobrym mówcą, powinien mieć zdolności dyplomatyczne, wykazać się znajomością języków obcych itp.
Jezusowa definicja pomija to wszystko. Na pytanie Piłata, czy jest królem, Jezus odpowiada twierdząco i precyzuje: „Tak, jestem królem, bo zajmuję się prawdą”.
Za każdym razem, kiedy opowiedzieliśmy się po stronie prawdy, zachowaliśmy się po królewsku. Mów prawdę. Unikaj kłamstwa. Szukaj prawdy. To jest droga królów.