Rycerz Niepokalanej
maj 2024

Temat numeru
Szanuj rodziców, a będziesz błogosławiony! 6
Czcij ojca swego i matkę swoją 11
List czwarty 15
Żyjąc Słowem
Srebrne gody inaczej 18
Formacja
Credo, to znaczy – Wierzę Wierzę w Ducha Świętego 24
50-lecie adhortacji „Marialis cultus” 28
O Najświętszej Maryi Pannie Do Panny mądrej 32
Wspólnota z misją 36
Intencja Rycerstwa Niepokalanej
„Ziarnko do ziarnka...” 40
Opowiadanie
Przykazanie o wywieszaniu flagi 42
Podziękowania
Listy od Czytelników 48

Żyjąc Słowem

Mt 28,16-20
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
26 maja, 2024
hand putting money coins  with filter effect retro vintage style
Intencja Rycerstwa Niepokalanej na miesiąc
„ZIARNKO DO ZIARNKA...”
Aby modlitwa różańcowa i oddanie się Niepokalanej zaowocowały wzrostem dobra, czyniąc nas orędownikami pokoju.

Tak to widzą

Polecamy

Z naszego wydawnictwa

Każdy kto pragnie przyczynić się do budzenia ufności i miłości ku Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, niech zaprenumeruje to pismo i stara się o rozpowszechnianie go.

o. Maksymilian Kolbe

Zdobyć cały świat dla Boga przez ręce Niepokalanej