Rycerz Niepokalanej
lipiec 2024


Temat numeru
Jedynie seksualność czysta jest błogosławieństwem 6 Nie cudzołóż 11
List szósty 15
Żyjąc Słowem
Afera w myślach 17
Formacja
Credo, to znaczy – Wierzę ...Świętych obcowanie 24
Dziewica słuchająca 28
Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi 31
O Najświętszej Maryi Pannie Odpocząć w ogrodzie wdzięczności 34
Intencja Rycerstwa Niepokalanej
Lipiec 2024 / Sierpień 2024 38
Opowiadanie
Prawy grota szot wybierz 42
Podziękowania
Listy od Czytelników 48

Żyjąc Słowem

Mk 6, 30-34
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
21 lipca, 2024
hand putting money coins  with filter effect retro vintage style
Intencja Rycerstwa Niepokalanej na miesiąc
„ZIARNKO DO ZIARNKA...”
Aby modlitwa różańcowa i oddanie się Niepokalanej zaowocowały wzrostem dobra, czyniąc nas orędownikami pokoju.

Tak to widzą

Polecamy

Z naszego wydawnictwa

Każdy kto pragnie przyczynić się do budzenia ufności i miłości ku Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, niech zaprenumeruje to pismo i stara się o rozpowszechnianie go.

o. Maksymilian Kolbe

Zdobyć cały świat dla Boga przez ręce Niepokalanej