Życie jak ziarno pszenicy

Gdybym mogła choć na chwilę znaleźć się razem z nimi. W tej łodzi, z której Pan Jezus uciszył wicher i fale. I pośród ludzi, wśród których rozmnożył chleb. Gdyby choć na chwilę dane było mi być w Kanie i na Taborze. I gdybym na własne oczy mogła zobaczyć, jak kroczy...

O wierze raz jeszcze

Dzisiaj Pan Jezus po raz kolejny zapewnia nas, daje nam Swoje Słowo, że każdy kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Że Jego Ciało jest Chlebem. I każdy, kto będzie się Nim karmił, nie umrze. Powtarza to, żebyśmy zapamiętali. I wreszcie uwierzyli. To musi być bardzo ważne. By nie...

„Wierzę”, jak to łatwo powiedzieć

Łatwo jest powiedzieć „wierzę”, ale o wiele trudniej jest to wykonać. Być uczniem Pana Jezusa zobowiązuje. Nie można być w tym ciepło-letnim. Trzeba być gorącym. Radykalnym. Wierzyć Panu Bogu od początku do końca. W każde Jego Słowo i w każde Przykazanie. I pełnić Jego wolę. Nie swoją. Na całym świecie...

Wiara

Tylko tyle. I aż tyle. Tyle potrzeba, żeby mieć wszystko. Wiara powinna być istotą naszego życia. Gdy uczniowie stracili z oczu Pana Jezusa, zaniepokoili się. Stracili poczucie bezpieczeństwa. Szukali Go wszędzie, aż z ulgą znaleźli. Nie musieli martwić się o kolejny posiłek. „Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale...

Nie bójcie się

Jest taka modlitwa Świętej Faustyny, którą zapisała w „Dzienniczku” (1322) i która, moim zdaniem, stanowić może piękne rozważanie do dzisiejszej Ewangelii: Płynie łódź życia mojego, Wśród mroków i nocy cieni. I nie widzę wybrzeża żadnego, Jestem na głębi morskiej przestrzeni.   Najmniejsza burza zatopić mnie może Pogrążając mą łódź w...

Próba

„A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.” Zdarza się, że w naszym życiu zaczyna dziać się źle, bo zaczyna nam czegoś brakować i doskwiera nam głód, może nie tylko ten fizyczny, gdy nie mamy chleba i gdy często nie wystarcza nam do pierwszego, ale również...

Bóg jest prawdomówny

Na kartach Pismach Świętego Pan Bóg nieustannie prosi nas, żebyśmy się nie bali, nie lękali, żeby nie trwożyło się serce nasze. Dlaczego zatem wciąż jest w nas tyle niepokoju, trosk, zmartwień? O to co było, co jest i co będzie. Że ktoś coś o kimś, może o nas… Ile to...

Wiara w Syna Bożego

«Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». Pan Bóg posłał Swojego Syna na świat, żeby świat zbawił, a nie potępił. Jednak ludzie o wiele bardziej pokochali ciemność, bo w ciemności można się ukryć. W świetle...

W cierpieniu rodzi się Życie

Drogocenne perły powstają na skutek podrażnienia powierzchni płaszcza małży przez ciało obce. Mogą to być np. ziarna piasku czy jaja pasożytów. Substancja wapienna, którą wówczas wydziela nabłonek mięczaka, jest jego reakcją obronną na niechcianego intruza. Broni się on w ten sposób przed podrażnieniem i pokrywa intruza taką samą substancją, jaka...

Powtórne narodzenie

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego». Bo pozostawieni sami sobie z naszą wiarą, niewiele zdziałamy. Prędzej zakopiemy nasze talenty, nasze powołanie, niż je pomnożymy. Bo będziemy realizować własne marzenia, a nie wolę Bożą. O wiarę musimy...