Depositphotos_63552601_s-2019
Sobota
24 kwietnia, 2021
(J 6, 55. 60-69)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Komentarz do Ewangelii

«Pośród was są tacy, którzy nie wierzą»

Pan Jezus od początku wiedział, że wśród ludzi byli tacy, którzy Mu nie wierzyli.

Byli, są i będą.

Świat coraz śmielej neguje prawdy ewangeliczne. Na wartości coraz bardziej zyskuje cywilizacja śmierci a nie życia. Zalewają nas wzorce, które z założenia mają być lekkie, łatwe i przyjemne. Jesteśmy zachęcani do wybierania wszystkiego, co jest pozbawione składników odżywczych, nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Promuje się życie bez wysiłku, bez wyrzutów sumienia, bez zasad.

Tymczasem Pan Jezus otwarcie mówi: «To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.»

Czy przyjmuję Słowa Ewangelii wszystkie bez wyjątku? Czy może wybieram tylko te, które są dla mnie wygodne, a luki pozwalam wypełnić przez wartości tego świata?

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy trwali przy Tobie i karmili się każdym Twoim Słowem, bo jesteś Świętym Bożym.