Żyć w światłości

Pan Jezus przyszedł na świat, aby rozjaśnić nasze życie. Byśmy nie błądzili i nie chodzili po omacku. Byśmy mogli odkryć przed Nim najbardziej wstydliwe i bolesne ciemności naszej duszy. Byśmy oddali Mu cały nasz lęk i nie bali się, że nas potępi.

«Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.»

Oddajmy Panu wszystkie nasze obawy. Złóżmy w Jego dłoniach nasz los. Zaufajmy Słowu, które jest Prawdą. W ramionach Boga odnajdźmy sens naszego życia.

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary w Twoje Słowo, które nikogo nie potępia i które jest światłością.