Glowing cross
Środa
28 kwietnia, 2021
(J 12, 44-50)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.

Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

Komentarz do Ewangelii

Żyć w światłości

Pan Jezus przyszedł na świat, aby rozjaśnić nasze życie. Byśmy nie błądzili i nie chodzili po omacku. Byśmy mogli odkryć przed Nim najbardziej wstydliwe i bolesne ciemności naszej duszy. Byśmy oddali Mu cały nasz lęk i nie bali się, że nas potępi.

«Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.»

Oddajmy Panu wszystkie nasze obawy. Złóżmy w Jego dłoniach nasz los. Zaufajmy Słowu, które jest Prawdą. W ramionach Boga odnajdźmy sens naszego życia.

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary w Twoje Słowo, które nikogo nie potępia i które jest światłością.