Biada temu człowiekowi!

W dzisiejszej ewangelii Jezus przestrzega nas przed  grzechem , tak jak robił to wobec Judasza. Jednak on pozostał niewzruszony. Co ciekawe, podczas gdy inni uczniowie zwracają się do Jezusa używając słowa “Kyrios” -  “Panie” , uznając Go tym samym za swojego Boga, Zbawcę, Judasz  nazywa Go “Rabbi” - “Nauczycielem”. Dla...

Zdrada

Jezus doznaje wzruszenia podczas ostatniej wieczerzy. Po kilku latach spędzonych wspólnie z uczniami, wspólnych rozmowach, doświadczeniach ,  będzie musiał rozstać się nimi, aby wypełniły się proroctwa. W tej grupie na pierwszym planie widzimy: Jana - umiłowanego  ucznia. Jan  symbolizuje nierozerwalną więź z Jezusem, bezgraniczne zaufanie do Niego. Widział więcej i...

Czyn Marii

Dzisiejsza ewangelia św. Jana  opowiada niemal o szaleńczym geście Marii namaszczającej nogi Jezusa drogocennym olejkiem, który kosztował trzysta denarów – tak wycenił go Judasz - czyli tyle ile roczny zarobek robotnika. Gest Marii, to wyraz miłości wobec Jezusa. A czym kieruje się Judasz mówiąc :  „Czemu to nie sprzedano tego...

Jestem Synem Bożym

W Jezusa chcą rzucać kamieniami ci , którzy w Niego nie wierzą . Jezus mówił, że jest Bogiem – powołując się na Prawo . Jego słowa część słuchaczy interpretowała jako bluźnierstwo. Uparcie trwali przy swoich przekonaniach i wizjach Boga . Zaskakująca i nieprawdopodobna jest cierpliwość Jezusa. On nie zraża się...

Każde życie jest święte

Dzisiejsza ewangelia przypomina nam o przełomowym wydarzeniu w dziejach ludzkości. Anioł Gabriel zwiastuje Maryi , że za jej pośrednictwem wypełnią się obietnice proroków, a syn, którego urodzi, będzie synem  samego Boga ! Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W ten sposób Kościół chce bronić...

Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich

Okres Wielkiego Postu, jest czasem poszukiwania i odkrywania Jezusa na nowo. „Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” – ostrzegał Jezus.  Jeśli natomiast  w odkryjemy w Nim Boga i Zbawiciela otrzymamy pełnię życia wiecznego. Papież Benedykt XVI w jednej ze swoich katechez przypominał, że: „Potrzebujemy nie tylko...

Ja ciebie nie potępiam

Z  dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że faryzeusze postanowili zasadzić na Jezusa pułapkę przyprowadzając  do Niego cudzołożnicę . „W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? – mówili do Niego”. Tak naprawdę nie  obchodziło ich co ta kobieta czuje, nie troszczyli się o nią. Odpowiedź Jezusa  "Kto z...

Kim Jest ?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym tłumie słuchającym Jezusa. Jego wystąpienie wzbudza powszechne zainteresowanie. Głosy są jednak  podzielone. Dla jednych jest kolejnym z wielu proroków i w  zasadzie nic nowego nie odkrywają w Jego nauce. Są i tacy, którzy zrobiliby wszystko, żeby Go aresztować. Tak bardzo nie podoba im się...

Józefie, nie bój się !

Święty Józef  - niemy bohater ewangelii, który pojawia się w niej zaledwie pięć razy….. Co takiego niezwykłego jest w tej postaci  i czego nas uczy ? Odpowiedź można znaleźć w  Liście  apostolskim  PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.   Wielkość świętego...