Czy nawrócenie ma zapach grillowanej cielęciny?

Niby te dzisiejsze teksty mówią o nawróceniu, o miłosierdziu, ale tyle w nich o jedzeniu, że można mieć wątpliwości, jaki jest główny temat dzisiejszych czytań. I Czytanie mówi o ostatnim zbiorze manny, lud celebruje Paschę już w Ziemi Obiecanej i od teraz będzie jadł nie pokarm z nieba, ale płody...

Żartów nie ma, ale jest nadzieja!

Czy nie można było jakoś prościej rozwiązać sprawy wyjścia z Egiptu? Po co całe to zamieszanie z upartym faraonem, z plagami, z zabiegami dyplomatycznymi i negocjacjami prowadzonymi przez Mojżesza i Aarona? Nie można było posłać ze czterech fajnych aniołów, żeby na tydzień, na przykład, sparaliżowało wszystkich Egipcjan? Albo na przykład,...

Aneksja terytorium przy pomocy rozstawiania namiotów?

Jeśli zestawimy dzisiejszą Ewangelię z I Czytaniem (Rdz 15), to otrzymamy bardzo ciekawy dyptyk, w którym zderzą się ze sobą dwie scenografie – jedna namalowana przy pomocy ciemnych kolorów, druga naszkicowana przy pomocy światła. Tematyka zaś obu skrzydeł dyptyku podobna – mowa o obietnicy. W pierwszym panelu Abram mierzy się...

Bomba atomowa dziękczynienia

Strategia złego ducha jest dość czytelna – chodzi o to, aby Boże Słowo zastąpić poplątanym paplaniem. Wydaje się, że stawia na ten sposób, bo jest on dobrze wypróbowany i skuteczny – Adam i Ewa nie zostali przecież zmuszeni do niczego siłą, nikt im pistoletu do głów nie przystawiał. Jedyną rzeczą,...

Biada temu człowiekowi!

W dzisiejszej ewangelii Jezus przestrzega nas przed  grzechem , tak jak robił to wobec Judasza. Jednak on pozostał niewzruszony. Co ciekawe, podczas gdy inni uczniowie zwracają się do Jezusa używając słowa “Kyrios” -  “Panie” , uznając Go tym samym za swojego Boga, Zbawcę, Judasz  nazywa Go “Rabbi” - “Nauczycielem”. Dla...

Zdrada

Jezus doznaje wzruszenia podczas ostatniej wieczerzy. Po kilku latach spędzonych wspólnie z uczniami, wspólnych rozmowach, doświadczeniach ,  będzie musiał rozstać się nimi, aby wypełniły się proroctwa. W tej grupie na pierwszym planie widzimy: Jana - umiłowanego  ucznia. Jan  symbolizuje nierozerwalną więź z Jezusem, bezgraniczne zaufanie do Niego. Widział więcej i...

Czyn Marii

Dzisiejsza ewangelia św. Jana  opowiada niemal o szaleńczym geście Marii namaszczającej nogi Jezusa drogocennym olejkiem, który kosztował trzysta denarów – tak wycenił go Judasz - czyli tyle ile roczny zarobek robotnika. Gest Marii, to wyraz miłości wobec Jezusa. A czym kieruje się Judasz mówiąc :  „Czemu to nie sprzedano tego...

Jestem Synem Bożym

W Jezusa chcą rzucać kamieniami ci , którzy w Niego nie wierzą . Jezus mówił, że jest Bogiem – powołując się na Prawo . Jego słowa część słuchaczy interpretowała jako bluźnierstwo. Uparcie trwali przy swoich przekonaniach i wizjach Boga . Zaskakująca i nieprawdopodobna jest cierpliwość Jezusa. On nie zraża się...

Każde życie jest święte

Dzisiejsza ewangelia przypomina nam o przełomowym wydarzeniu w dziejach ludzkości. Anioł Gabriel zwiastuje Maryi , że za jej pośrednictwem wypełnią się obietnice proroków, a syn, którego urodzi, będzie synem  samego Boga ! Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W ten sposób Kościół chce bronić...