„Zwiastun życia”

5. Niedziela Wielkiego Postu to czas trzeciego skrutynium. Z tym obrzędem związana jest Ewangelia o Łazarzu. Ponownie, proponuję zajrzeć do tekstów trzeciego skrutynium i przy pomocy takiego klucza otworzyć dzisiejszą Ewangelię. Większość z nas jest już ochrzczona – Wielki Post jest okazją do przypomnienia sobie naszego chrztu. Co się w...

Korzystając „z radości Jego światła”

Czas Wielkiego Postu nastraja do tego, by mniej gadać. By milczeć. I oddać głos innym. Oddaję więc głos księdze liturgicznej, która wyjaśnia nam, jaki był cel skrutyniów, o których opowiadałem w ubiegłym tygodniu. Otóż: „aby w wybranych [do chrztu] obudzić pragnienie oczyszczenia z grzechów i odkupienia przez Chrystusa, sprawuje się...

Z miłością uwolnij nas od słabości”

Okres Wielkiego Postu jest czasem, który był i nadal jest przeznaczony na oczyszczenie i oświecenie kandydatów do chrztu. Ktoś, kto pragnie przyjąć chrzest, przechodzi przez kolejne etapy chrześcijańskiego wtajemniczenia: po ewangelizacji jest prekatechumenat, później katechumenat i wreszcie okres „oczyszczenia i oświecenia”, który jest czasem bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu....

Światło dla przyjaciół

Uczniowie nie rozumieją, dlaczego ich Przyjaciel i Mistrz chce iść do Jerozolimy i dać się zabić. Próbują Go powstrzymać, a Piotr robi to w sposób na tyle niedeli- kat­ny, że obrywa od Pana Jezusa po uszach. Pan Jezus nie zostawia ich jednak sam na sam z tym buntem i przekonaniem,...

Czy nawrócenie ma zapach grillowanej cielęciny?

Niby te dzisiejsze teksty mówią o nawróceniu, o miłosierdziu, ale tyle w nich o jedzeniu, że można mieć wątpliwości, jaki jest główny temat dzisiejszych czytań. I Czytanie mówi o ostatnim zbiorze manny, lud celebruje Paschę już w Ziemi Obiecanej i od teraz będzie jadł nie pokarm z nieba, ale płody...

Żartów nie ma, ale jest nadzieja!

Czy nie można było jakoś prościej rozwiązać sprawy wyjścia z Egiptu? Po co całe to zamieszanie z upartym faraonem, z plagami, z zabiegami dyplomatycznymi i negocjacjami prowadzonymi przez Mojżesza i Aarona? Nie można było posłać ze czterech fajnych aniołów, żeby na tydzień, na przykład, sparaliżowało wszystkich Egipcjan? Albo na przykład,...

Aneksja terytorium przy pomocy rozstawiania namiotów?

Jeśli zestawimy dzisiejszą Ewangelię z I Czytaniem (Rdz 15), to otrzymamy bardzo ciekawy dyptyk, w którym zderzą się ze sobą dwie scenografie – jedna namalowana przy pomocy ciemnych kolorów, druga naszkicowana przy pomocy światła. Tematyka zaś obu skrzydeł dyptyku podobna – mowa o obietnicy. W pierwszym panelu Abram mierzy się...

Bomba atomowa dziękczynienia

Strategia złego ducha jest dość czytelna – chodzi o to, aby Boże Słowo zastąpić poplątanym paplaniem. Wydaje się, że stawia na ten sposób, bo jest on dobrze wypróbowany i skuteczny – Adam i Ewa nie zostali przecież zmuszeni do niczego siłą, nikt im pistoletu do głów nie przystawiał. Jedyną rzeczą,...

Biada temu człowiekowi!

W dzisiejszej ewangelii Jezus przestrzega nas przed  grzechem , tak jak robił to wobec Judasza. Jednak on pozostał niewzruszony. Co ciekawe, podczas gdy inni uczniowie zwracają się do Jezusa używając słowa “Kyrios” -  “Panie” , uznając Go tym samym za swojego Boga, Zbawcę, Judasz  nazywa Go “Rabbi” - “Nauczycielem”. Dla...

Zdrada

Jezus doznaje wzruszenia podczas ostatniej wieczerzy. Po kilku latach spędzonych wspólnie z uczniami, wspólnych rozmowach, doświadczeniach ,  będzie musiał rozstać się nimi, aby wypełniły się proroctwa. W tej grupie na pierwszym planie widzimy: Jana - umiłowanego  ucznia. Jan  symbolizuje nierozerwalną więź z Jezusem, bezgraniczne zaufanie do Niego. Widział więcej i...