Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich

Okres Wielkiego Postu, jest czasem poszukiwania i odkrywania Jezusa na nowo. „Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” – ostrzegał Jezus.  Jeśli natomiast  w odkryjemy w Nim Boga i Zbawiciela otrzymamy pełnię życia wiecznego. Papież Benedykt XVI w jednej ze swoich katechez przypominał, że: „Potrzebujemy nie tylko...

Ja ciebie nie potępiam

Z  dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że faryzeusze postanowili zasadzić na Jezusa pułapkę przyprowadzając  do Niego cudzołożnicę . „W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? – mówili do Niego”. Tak naprawdę nie  obchodziło ich co ta kobieta czuje, nie troszczyli się o nią. Odpowiedź Jezusa  "Kto z...

Kim Jest ?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym tłumie słuchającym Jezusa. Jego wystąpienie wzbudza powszechne zainteresowanie. Głosy są jednak  podzielone. Dla jednych jest kolejnym z wielu proroków i w  zasadzie nic nowego nie odkrywają w Jego nauce. Są i tacy, którzy zrobiliby wszystko, żeby Go aresztować. Tak bardzo nie podoba im się...

Józefie, nie bój się !

Święty Józef  - niemy bohater ewangelii, który pojawia się w niej zaledwie pięć razy….. Co takiego niezwykłego jest w tej postaci  i czego nas uczy ? Odpowiedź można znaleźć w  Liście  apostolskim  PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.   Wielkość świętego...

Posłany przez Ojca

W dzisiejszej  ewangelii, Jezus tłumaczy żydom oraz nam wszystkim, że jest posłany przez Ojca. Ani Jan Chrzciciel, ani Mojżesz nie równał się z Nim, gdyż Chrystus to zbawiciel i Jego zadanie było znacznie większe od zadań proroków. Oni jedynie  zapowiadali Mesjasza. On nim jest. Ileż to razy ulegamy pokusie i...

Kto usłyszy, że będzie żył ?

Wczorajsza Ewangelia opisywała uzdrowienie przez Jezusa  chorego przy sadzawce Betesda. Dziś dowiadujemy się co było dalej . Uzdrowienie miało miejsce w szabat. Fakt ten wywołał wielkie oburzenie wśród przeciwników Jezusa . Nazwali go bluźniercą , ponieważ w szabat nie wolno było pracować . I wtedy Jezus stara się wytłumaczyć dlaczego...

Czy chcesz stać się zdrowym?

Takie pytanie kieruje do nas Jezus  dzisiejszej Ewangelii . Bez wątpienia jest ono bardzo ważne w okresie Wielkiego Postu, kiedy staramy się pościć,  rezygnować z niektórych przyjemności , uczestniczymy w rekolekcjach. Ten czas ma pomóc nam duchowo odrodzić się, stać się nowym człowiekiem, tak jak stał się nim chory przy...

Oni uwierzyli

W dzisiejszej ewangelii widzimy Jezusa, który po raz drugi przychodzi do Kany Galilejskiej i jest wśród ludzi , którzy czekają na to, co się jeszcze wydarzy, czym Jezus ich zaskoczy. Nie potrafią jednak dostrzec głębszego sensu jego działań i słów. Jezus zresztą sam powiedział o nich: "żaden prorok nie doznaje...

Słuchaj uważnie

Udzielając odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie Jezus odwołuje się do tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa:  „Szema Izrael -  Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”. Tekst ten uważany jest za żarliwe wyznanie wiary Izraela w jedynego Boga. „Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło...

Ten, kto jest z Jezusem

Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie dobro i miłość w świecie . Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie pokój, tam gdzie go brakuje. Z Jezusem jest ten, który pomaga chorym, ubogim, bezdomnym. Z  Jezusem jest każda matka i każdy ojciec, którzy walczą o prawo do życia dla swoich...