Czyn Marii

Dzisiejsza ewangelia św. Jana  opowiada niemal o szaleńczym geście Marii namaszczającej nogi Jezusa drogocennym olejkiem, który kosztował trzysta denarów – tak wycenił go Judasz - czyli tyle ile roczny zarobek robotnika. Gest Marii, to wyraz miłości wobec Jezusa. A czym kieruje się Judasz mówiąc :  „Czemu to nie sprzedano tego...

Jestem Synem Bożym

W Jezusa chcą rzucać kamieniami ci , którzy w Niego nie wierzą . Jezus mówił, że jest Bogiem – powołując się na Prawo . Jego słowa część słuchaczy interpretowała jako bluźnierstwo. Uparcie trwali przy swoich przekonaniach i wizjach Boga . Zaskakująca i nieprawdopodobna jest cierpliwość Jezusa. On nie zraża się...

Każde życie jest święte

Dzisiejsza ewangelia przypomina nam o przełomowym wydarzeniu w dziejach ludzkości. Anioł Gabriel zwiastuje Maryi , że za jej pośrednictwem wypełnią się obietnice proroków, a syn, którego urodzi, będzie synem  samego Boga ! Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W ten sposób Kościół chce bronić...

Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich

Okres Wielkiego Postu, jest czasem poszukiwania i odkrywania Jezusa na nowo. „Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” – ostrzegał Jezus.  Jeśli natomiast  w odkryjemy w Nim Boga i Zbawiciela otrzymamy pełnię życia wiecznego. Papież Benedykt XVI w jednej ze swoich katechez przypominał, że: „Potrzebujemy nie tylko...

Ja ciebie nie potępiam

Z  dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że faryzeusze postanowili zasadzić na Jezusa pułapkę przyprowadzając  do Niego cudzołożnicę . „W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? – mówili do Niego”. Tak naprawdę nie  obchodziło ich co ta kobieta czuje, nie troszczyli się o nią. Odpowiedź Jezusa  "Kto z...

Kim Jest ?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym tłumie słuchającym Jezusa. Jego wystąpienie wzbudza powszechne zainteresowanie. Głosy są jednak  podzielone. Dla jednych jest kolejnym z wielu proroków i w  zasadzie nic nowego nie odkrywają w Jego nauce. Są i tacy, którzy zrobiliby wszystko, żeby Go aresztować. Tak bardzo nie podoba im się...

Józefie, nie bój się !

Święty Józef  - niemy bohater ewangelii, który pojawia się w niej zaledwie pięć razy….. Co takiego niezwykłego jest w tej postaci  i czego nas uczy ? Odpowiedź można znaleźć w  Liście  apostolskim  PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.   Wielkość świętego...

Posłany przez Ojca

W dzisiejszej  ewangelii, Jezus tłumaczy żydom oraz nam wszystkim, że jest posłany przez Ojca. Ani Jan Chrzciciel, ani Mojżesz nie równał się z Nim, gdyż Chrystus to zbawiciel i Jego zadanie było znacznie większe od zadań proroków. Oni jedynie  zapowiadali Mesjasza. On nim jest. Ileż to razy ulegamy pokusie i...

Kto usłyszy, że będzie żył ?

Wczorajsza Ewangelia opisywała uzdrowienie przez Jezusa  chorego przy sadzawce Betesda. Dziś dowiadujemy się co było dalej . Uzdrowienie miało miejsce w szabat. Fakt ten wywołał wielkie oburzenie wśród przeciwników Jezusa . Nazwali go bluźniercą , ponieważ w szabat nie wolno było pracować . I wtedy Jezus stara się wytłumaczyć dlaczego...