Każde życie jest święte

Dzisiejsza ewangelia przypomina nam o przełomowym wydarzeniu w dziejach ludzkości. Anioł Gabriel zwiastuje Maryi , że za jej pośrednictwem wypełnią się obietnice proroków, a syn, którego urodzi, będzie synem  samego Boga !

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem Dnia Świętości Życia. W ten sposób Kościół chce bronić każde poczęte życie.

W encyklice  Evangelium vitae św. Jan Paweł II pisał: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota”.

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński – przypominał: „W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród”.

A wielka obrończyni życia nienarodzonych dzieci św. Matka Teresa z Kalkuty upominała: tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja, ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać Ciebie i mnie od zabijania się nawzajem? Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być łono matki, gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej bezradne, w pełni zaufania całkowicie zdane na matkę.

 

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła”.

Amen