Kim Jest ?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym tłumie słuchającym Jezusa. Jego wystąpienie wzbudza powszechne zainteresowanie. Głosy są jednak  podzielone.

Dla jednych jest kolejnym z wielu proroków i w  zasadzie nic nowego nie odkrywają w Jego nauce.

Są i tacy, którzy zrobiliby wszystko, żeby Go aresztować. Tak bardzo nie podoba im się to co głosił Jezus, tak bardzo są przywiązani do przepisów prawa i swojej wizji Boga.

Jest też Nikodem- głos rozsądku w tłumie – , który mówi, aby  nie osądzać Jezusa zbyt pochopnie.

Wreszcie odnajdujemy i takich – cichych i  skromnych- , stojących gdzieś z boku. Oni są otwarci na Słowo Boże  i oni odkrywają w Jezusie Mesjasza  – Zbawiciela .

Jezus skończył przemawiać. Słuchający tłum, a wraz z nim i  my rozchodzimy się do domów.

Do której grupy ja należę ? Czy jestem otwarty, otwarta na przyjęcie Słowa Bożego.

 

Jezu, proszę Cię, spraw aby słowa, które do mnie kierujesz, przemieniały moje życie .