Jesus reaching out his hand
Sobota
20 marca, 2021
(J 7,40-53)

Słowa ewangelii według świętego Jana
Wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się - każdy do swego domu.

Komentarz do Ewangelii

Kto jest?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym tłumie słuchającym Jezusa. Jego wystąpienie wzbudza powszechne zainteresowanie. Głosy są jednak  podzielone.

Dla jednych jest kolejnym z wielu proroków i w  zasadzie nic nowego nie odkrywają w Jego nauce.

Są i tacy, którzy zrobiliby wszystko, żeby Go aresztować. Tak bardzo nie podoba im się to co głosił Jezus, tak bardzo są przywiązani do przepisów prawa i swojej wizji Boga.

Jest też Nikodem- głos rozsądku w tłumie – , który mówi, aby  nie osądzać Jezusa zbyt pochopnie.

Wreszcie odnajdujemy i takich – cichych i  skromnych- , stojących gdzieś z boku. Oni są otwarci na Słowo Boże  i oni odkrywają w Jezusie Mesjasza  – Zbawiciela .

Jezus skończył przemawiać. Słuchający tłum, a wraz z nim i  my rozchodzimy się do domów.

Do której grupy ja należę ? Czy jestem otwarty, otwarta na przyjęcie Słowa Bożego.

 

Jezu, proszę Cię, spraw aby słowa, które do mnie kierujesz, przemieniały moje życie .