Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich

Okres Wielkiego Postu, jest czasem poszukiwania i odkrywania Jezusa na nowo. „Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” – ostrzegał Jezus.  Jeśli natomiast  w odkryjemy w Nim Boga i Zbawiciela otrzymamy pełnię życia wiecznego.

Papież Benedykt XVI w jednej ze swoich katechez przypominał, że:

„Potrzebujemy nie tylko chleba materialnego, ale także miłości, sensu i nadziei, pewnego fundamentu, solidnych podstaw, które pomogłyby nam żyć z autentycznym sensem także w kryzysie, w ciemnościach, w trudnościach i codziennych problemach. Wiara daje nam właśnie to; jest ufnym zawierzeniem pewnemu „Ty”, które jest Bogiem, który daje mi jakąś inną pewność, choć nie mniej solidną od tej, która pochodzi z dokładnego obliczenia lub nauki. Wiara nie jest zwykłą intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga; jest aktem, poprzez który swobodnie powierzam się Bogu, który jest Ojcem i mnie kocha; jest posłuszeństwem „Ty”, dającemu mi nadzieję i ufność.”