Czy chcesz stać się zdrowym?

Takie pytanie kieruje do nas Jezus  dzisiejszej Ewangelii . Bez wątpienia jest ono bardzo ważne w okresie Wielkiego Postu, kiedy staramy się pościć,  rezygnować z niektórych przyjemności , uczestniczymy w rekolekcjach. Ten czas ma pomóc nam duchowo odrodzić się, stać się nowym człowiekiem, tak jak stał się nim chory przy...

Oni uwierzyli

W dzisiejszej ewangelii widzimy Jezusa, który po raz drugi przychodzi do Kany Galilejskiej i jest wśród ludzi , którzy czekają na to, co się jeszcze wydarzy, czym Jezus ich zaskoczy. Nie potrafią jednak dostrzec głębszego sensu jego działań i słów. Jezus zresztą sam powiedział o nich: "żaden prorok nie doznaje...

Słuchaj uważnie

Udzielając odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie Jezus odwołuje się do tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa:  „Szema Izrael -  Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”. Tekst ten uważany jest za żarliwe wyznanie wiary Izraela w jedynego Boga. „Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło...

Ten, kto jest z Jezusem

Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie dobro i miłość w świecie . Z Jezusem jest każdy człowiek, który niesie pokój, tam gdzie go brakuje. Z Jezusem jest ten, który pomaga chorym, ubogim, bezdomnym. Z  Jezusem jest każda matka i każdy ojciec, którzy walczą o prawo do życia dla swoich...

Jeśli mnie miłujecie

Prawo jest potrzebne, ponieważ wyznacza normy naszego postępowania. Nakłada granice, których nie powinnyśmy przekraczać ze względu na konsekwencje. Prawo gdy je stosujemy - porządkuje nasze życie. Ale prawo może być też bezduszne, może pozbawić człowieka możliwości  na naprawienie swoich błędów i złych postepowań. Prawo potrzebuje miłości. Jezus, swoim  przyjściem na...

Przebaczenie

Czy jest aż tak ważne? (To rozważanie pomagał mi przygotować mój czternastoletni syn Antoni)      Okazuje się, że tak. Przebaczając bliźniemu okazujemy mu miłość. Dlatego jeżeli przebaczymy bratu to i Bóg Ojciec przebaczy nam. Jeśli nie przebaczymy bliźniemu to dlaczego Bóg Ojciec miałby przebaczyć nam?! Przebaczenie musi pochodzić z serca...

Zaprawdę powiadam wam…

Jak trudno jest być prorokiem we własnym kraju, we własnej rodzinie. Jak trudno jest płynąć „pod prąd” i nie bać się dawać świadectwo o Bogu. Doświadczył tego i sam Jezus w swoim rodzinnym mieście. To w Nazarecie rozpoczął swoją publiczną działalność. Głosił „rok łaski Pana" „czyli czas odkupienia, wolności i...

Zamach na wolność

Zamach na wolność Dzwony kościołów odmierzają życie, odznaczając na osi czasu kolejne jego etapy. Wieże kościołów odmierzają odległości, pomagając ustalić, czy do Starego Miasta to jeszcze daleko czy już całkiem blisko. W moim rodzinnym mieście sylwetka budynku bazyliki wskazuje centrum i zapewnia bezpieczeństwo myślenia o świecie, jakąś stabilność. Sklepy spożywcze...

Tryptyk o powrocie, zazdrości i miłości

W ewangelii widzimy trzy postaci i  trzy odmienne zachowania . Młodszy syn roztrwonił cały majątek ojca , dlatego chce wrócić do domu. Początkowo kieruje nim egoizm. Nie zastanawia się nad tym, jak bardzo zranił ojca. Starszy syn jest natomiast zazdrosny o miłość  ojca.  Nie umie  zrozumieć  jego słów: „… trzeba...

Winnica – moje życie…

  Ta przypowieść to metafora historii zbawienia. Bóg – stwarza wspaniałą winnicę (świat)  i oddaje ją w dzierżawę człowiekowi. Ten, ma żyć  zgodnie z przykazaniami jakie przekazał na Górze Synaj.  Dyskretnie obserwuje, jak człowiek gospodaruje. Kiedy  trzeba upomina, wysyła proroków , aby ci  przypominali o Bogu. W końcu, w  akcie...