Man is Listening to God
Środa
17 marca, 2021
(J 5,17-30)

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

Komentarz do Ewangelii

Kto usłyszy, że będzie żył ?

Wczorajsza Ewangelia opisywała uzdrowienie przez Jezusa  chorego przy sadzawce Betesda.

Dziś dowiadujemy się co było dalej .

Uzdrowienie miało miejsce w szabat. Fakt ten wywołał wielkie oburzenie wśród przeciwników Jezusa . Nazwali go bluźniercą , ponieważ w szabat nie wolno było pracować .

I wtedy Jezus stara się wytłumaczyć dlaczego tak uczynił: „ Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego”.

Jezus  w ten sposób ujawnia swoje bóstwo : „ Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał”. Głosi, że ten , który jest stwórcą całego świata i człowieka  jest dobrym  Ojcem.  Tak dobrym, że wybacza swoim dzieciom grzechy i upadki.

Takie rozumienie Boga odbiegało od tego jak postrzegali Boga sami żydzi. Dla nich był on przede wszystkim sędzią, na którego miłość można zasłużyć jedynie przez skrupulatne przestrzeganie przykazań.

I znów kolejna  podpowiedź na Wielki Post: „ ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia”.

 

Od tego  jak postępujemy tu na ziemi będzie zależała nasza wieczność.