Kto usłyszy, że będzie żył ?

Wczorajsza Ewangelia opisywała uzdrowienie przez Jezusa  chorego przy sadzawce Betesda.

Dziś dowiadujemy się co było dalej .

Uzdrowienie miało miejsce w szabat. Fakt ten wywołał wielkie oburzenie wśród przeciwników Jezusa . Nazwali go bluźniercą , ponieważ w szabat nie wolno było pracować .

I wtedy Jezus stara się wytłumaczyć dlaczego tak uczynił: „ Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego”.

Jezus  w ten sposób ujawnia swoje bóstwo : „ Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał”. Głosi, że ten , który jest stwórcą całego świata i człowieka  jest dobrym  Ojcem.  Tak dobrym, że wybacza swoim dzieciom grzechy i upadki.

Takie rozumienie Boga odbiegało od tego jak postrzegali Boga sami żydzi. Dla nich był on przede wszystkim sędzią, na którego miłość można zasłużyć jedynie przez skrupulatne przestrzeganie przykazań.

I znów kolejna  podpowiedź na Wielki Post: „ ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia”.

 

Od tego  jak postępujemy tu na ziemi będzie zależała nasza wieczność.