Czystość

W znaczeniu moralnym czystość zacieśnia się do szóstego przykazania Bożego. Przykazanie obowiązuje wszystkich i to, co by było nieuporządkowane, niezgodne z prawem Bożym, będzie grzechem. (...) Jak zachować ten ślub mimo pokus, różnych okazji i okoliczności? Oczywiście tylko za łaską Bożą dochować go możemy. Pośredniczką wszystkich łask jest Niepokalana. Im...

Kontrakt

Dla okazania większej miłości ku Niepokalanej możemy sobie zrobić z Niepokalaną kontrakt, w którym na przykład: spojrzenie na figurkę – ta przeciwność – ten akt strzelisty – ta praca będzie aktem odnowienia naszego Jej oddania. Wszystko, jak chcemy, tak będzie. Jest tu zupełna swoboda i dusza czuje się nad wyraz...

„Czcij ojca twego i matkę twoją”

Moje Drogie Dzieci, jeżeli pragniecie szczęśliwie żyć i umierać, starajcie się pogłębiać tę miłość dziecięcą ku naszej najlepszej Matce niebieskiej. Pan Jezus pierwszy Ją czcił jako swą Matkę wedle przykazania: „Czcij ojca twego i matkę twoją” (...) i my więc musimy Go i w tym naśladować. Choćbyśmy do nie wiem...

Wypełnianie Bożej Woli

(...) Chrystus Pan, przyszedłszy na świat, wskazał ludzkości przykładem i słowem drogę do prawdziwej świętości. Istotą jej – miłość Boga aż do heroizmu. Oznaką – wypełnianie Bożej Woli, zawartej zwłaszcza w Przykazaniach Bożych, Kościoła Bożego i w obowiązkach stanu. Środkiem – ciągłe czuwanie nad sobą, by wady poznać i wykorzenić,...

Dozwól mi chwalić Cię

Jan Duns Szkot, idąc na dysputę w obronie Niepokalanego Poczęcia, zwrócił się do Niepokalanej i modlił się przy napotkanej figurce: „Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim”. Gdy zbadamy tę modlitwę, zauważymy w niej dwie części: – pierwsza bardzo pokorna, w której mówi: „Dozwól...

Pełna ufność

Gdy zaś napotkamy na trudność, której pokonać nie jesteśmy w stanie, albo pokusa jaka pocznie nas prześladować, nie traćmy otuchy, ale jak dzieci do matki zwracajmy się zawsze do Niej z pełną ufnością, a Ona doda światła i siły, przytuli do Serca i największe gorycze osłodzi. Ale i nie wzdrygajmy...

Wewnętrzny pokój

Kto ma intencję czystą, ten nigdy nie utraci wewnętrznego pokoju. I chociaż na zewnątrz wiele będziemy działać, wiele będziemy się poświęcać, wokół nas burze i huragany szaleć będą – to jednak w głębi naszej duszy będzie panowała cisza niezmącona,  pokój głęboki... Jeżeli chcemy wiedzieć, czy mamy tę intencję, zapytajmy się,...

Wierzę i wyznaję

O Najświętsza Panno, wierzę i wyznaję Twoje święte i niepokalane, czyste i bez zmazy poczęcie. O Najczystsza Panno! Uproś mi przez Twą dziewiczą czystość, przez Twoje niepokalane poczęcie i chwalebną godność Matki Boga: pokorę, wielką czystość serca, ciała i duszy, wytrwałość w powołaniu, dar modlitwy, życie pobożne i śmierć szczęśliwą....

jak wygląda rycerz Niepokalanej

Pamiętajmy o tym, że mamy obowiązek wywierania dobrego wpływu na swe otoczenie, obowiązek zbliżania dusz do Niepokalanej i pokazywania im, jak wygląda rycerz Niepokalanej w codziennym życiu. Ta myśl niech nas stale popędza i dopomaga nam do zwalczania swego lenistwa i miłości własnej, niech nam dopomoże do uświęcenia. Wiemy, że...

Królestwo Boże

Uważam, że po wszystkie czasy i we wszystkich miejscach ważne pozostaje: „Szukajcie nasamprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane”; stąd, jeżeli tylko dusze braci do Niepokalanej coraz bardziej się zbliżają, to żadne wojny, drożyzny czy jakiekolwiek trudności i kłopoty nie zdołają nawet osłabić rozmachu pozyskania...