Wypełnianie Bożej Woli

(...) Chrystus Pan, przyszedłszy na świat, wskazał ludzkości przykładem i słowem drogę do prawdziwej świętości. Istotą jej – miłość Boga aż do heroizmu. Oznaką – wypełnianie Bożej Woli, zawartej zwłaszcza w Przykazaniach Bożych, Kościoła Bożego i w obowiązkach stanu. Środkiem – ciągłe czuwanie nad sobą, by wady poznać i wykorzenić,...

Dozwól mi chwalić Cię

Jan Duns Szkot, idąc na dysputę w obronie Niepokalanego Poczęcia, zwrócił się do Niepokalanej i modlił się przy napotkanej figurce: „Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim”. Gdy zbadamy tę modlitwę, zauważymy w niej dwie części: – pierwsza bardzo pokorna, w której mówi: „Dozwól...

Pełna ufność

Gdy zaś napotkamy na trudność, której pokonać nie jesteśmy w stanie, albo pokusa jaka pocznie nas prześladować, nie traćmy otuchy, ale jak dzieci do matki zwracajmy się zawsze do Niej z pełną ufnością, a Ona doda światła i siły, przytuli do Serca i największe gorycze osłodzi. Ale i nie wzdrygajmy...

Wewnętrzny pokój

Kto ma intencję czystą, ten nigdy nie utraci wewnętrznego pokoju. I chociaż na zewnątrz wiele będziemy działać, wiele będziemy się poświęcać, wokół nas burze i huragany szaleć będą – to jednak w głębi naszej duszy będzie panowała cisza niezmącona,  pokój głęboki... Jeżeli chcemy wiedzieć, czy mamy tę intencję, zapytajmy się,...

Wierzę i wyznaję

O Najświętsza Panno, wierzę i wyznaję Twoje święte i niepokalane, czyste i bez zmazy poczęcie. O Najczystsza Panno! Uproś mi przez Twą dziewiczą czystość, przez Twoje niepokalane poczęcie i chwalebną godność Matki Boga: pokorę, wielką czystość serca, ciała i duszy, wytrwałość w powołaniu, dar modlitwy, życie pobożne i śmierć szczęśliwą....

jak wygląda rycerz Niepokalanej

Pamiętajmy o tym, że mamy obowiązek wywierania dobrego wpływu na swe otoczenie, obowiązek zbliżania dusz do Niepokalanej i pokazywania im, jak wygląda rycerz Niepokalanej w codziennym życiu. Ta myśl niech nas stale popędza i dopomaga nam do zwalczania swego lenistwa i miłości własnej, niech nam dopomoże do uświęcenia. Wiemy, że...

Królestwo Boże

Uważam, że po wszystkie czasy i we wszystkich miejscach ważne pozostaje: „Szukajcie nasamprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane”; stąd, jeżeli tylko dusze braci do Niepokalanej coraz bardziej się zbliżają, to żadne wojny, drożyzny czy jakiekolwiek trudności i kłopoty nie zdołają nawet osłabić rozmachu pozyskania...

Doskonałość

Doskonałość chrześcijańska polega na zjednoczeniu woli naszej z wolą Bożą. Otóż wola Niepokalanej jest tak ściśle zjednoczona z wolą Bożą, że wydaje się jakoby była jedna wola. Mówiąc tedy o spełnieniu woli Bożej, możemy również śmiało mówić, że spełniamy wolę Niepokalanej. Przez to nie ujmujemy Panu Bogu chwały, lecz owszem,...

Zmartwychwstanie

Wyobrażam sobie, ile burz i z zewnątrz i z wewnątrz przetrzymywać musisz; nic jednak większego w sprawach Bożych nie rodzi się bez bólu. Zresztą czyż może być jaka ofiara za wielka, jeżeli chodzi o Niepokalaną? Jej poświęciliśmy siebie nie tylko w teorii, ale rzeczywiście, w praktyce. I jeżeli nie będziemy ustawać w...

Modlitwa

Modlitwa i przede wszystkim modlitwa jest skutecznym orężem w walce o wolność i szczęście dusz. A dlaczego? Bo do celu nadnaturalnego wiodą tylko środki nadnaturalne. Niebo ‒ czyli, jeżeli się tak wolno wyrazić, ubóstwienie duszy ‒ jest czymś w pełnym tego słowa znaczeniu nadnaturalnym. Siłami więc naturalnymi dopiąć tego nie...