Chrześcijanin w cieniu pandemii

Gdy w XIV wieku genueńscy kupcy przywieźli do Europy zarazki dżumy, w ciągu kilku zaledwie lat wyginęła nawet jedna trzecia mieszkańców Europy. Była to słynna „czarna śmierć”. Przyniosła przerażające wydarzenia. Były okolice, gdzie po prostu wymierały całe miasta i wioski, a nie było komu grzebać umarłych. Polska wyszła z tego...