Światło

Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia. A stworzenie zaczyna się od światła: „Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!». I stała się światłość” (Rdz 1,3). Pan Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12). Światło wielokrotnie jest tematem Jego nauczania. „Nikt nie zapala światła i nie stawia...

Wrażliwe słowo

Po osadzeniu w obozie (28 maja 1941 roku), razem z innymi uwięzionymi księżmi, Ojciec Kolbe został przydzielony do pracy w komandzie „Babice”. To sąsiadująca z Oświęcimiem miejscowość, ostatnia w tej części Małopolski – za wsią płynie Wisła, a za Wisłą zaczyna się już Górny Śląsk. W tych Babicach więźniowie budowali...