Wrażliwe słowo

Po osadzeniu w obozie (28 maja 1941 roku), razem z innymi uwięzionymi księżmi, Ojciec Kolbe został przydzielony do pracy w komandzie „Babice”. To sąsiadująca z Oświęcimiem miejscowość, ostatnia w tej części Małopolski – za wsią płynie Wisła, a za Wisłą zaczyna się już Górny Śląsk. W tych Babicach więźniowie budowali...