Światło

Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia. A stworzenie zaczyna się od światła: „Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!». I stała się światłość” (Rdz 1,3). Pan Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata” (J 8,12). Światło wielokrotnie jest tematem Jego nauczania. „Nikt nie zapala światła i nie stawia...