0629-piotr_3
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
29 czerwca, 2021
(Mt 16, 13-19

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaGdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Takie pytanie kieruje do nas Jezus w dzisiejszej ewangelii . Piotr nie miał wątpliwości .

Także święty Paweł , którego uroczystość dziś obchodzimy uznał w Jezusie  Zbawiciela .

 

W minionych dniach na stronach niektórych agencji informacyjnych pojawiła się wzmianka o Emeka Chinedu, chrześcijańskim lekarzu zamordowanym przez muzułmańskich pasterzy Fulani w stanie Niger w Nigerii .  „Wszyscy go kochali, zawsze się uśmiechał,  był jedną z najbardziej pracowitych osób, jakie kiedykolwiek znałem” – powiedział jeden z jego  współpracowników. „Jego szpital rozkwitł, ponieważ ratował życie. Gdybyś miał jakieś problemy, Emeka byłaby tam, aby pomóc.

Zginął „tylko” dlatego,  że Jezusa uważał za swojego Pana i Zbawiciela.

A kim dla mnie jest Jezus ? Za kogo Go uważam ? Czy byłbym gotów oddać dla Niego życie, tak jak święty Piotr, święty Paweł czy doktor Emeka Chinedu ?