Bible text and glasses
Czwartek
15 kwietnia, 2021
(J 3, 31-36)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Komentarz do Ewangelii

Bóg jest prawdomówny

Na kartach Pismach Świętego Pan Bóg nieustannie prosi nas, żebyśmy się nie bali, nie lękali, żeby nie trwożyło się serce nasze. Dlaczego zatem wciąż jest w nas tyle niepokoju, trosk, zmartwień? O to co było, co jest i co będzie. Że ktoś coś o kimś, może o nas… Ile to jest warte w obliczu tak wielkiej miłości Ojca do Syna, Syna do Ojca, do nas.

Dziś po raz kolejny Pan daje nam Swoje Słowo, że nad wszystkim panuje, bo z Nieba przychodzi i jest ponad wszystkim. Ponad naszymi problemami, słabościami, upadkami. Dlaczego więc mielibyśmy się lękać? Co złego może nam się stać, jeśli Mu wierzymy?

Panie, proszę, przymnóż nam wiary w Twoje Słowo, które nigdy nie zawodzi.