christ-with-children-christopher-santer
ŚRODA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO
14 lipca, 2021
Mt 11, 25-27

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Oto słowo Pańskie

Komentarz do Ewangelii

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Być prostym

Zabiegamy o to, co zbędne, zapominając, że do życia wystarczy tak niewiele. Chcąc posiąść mądrość tego świata, gubimy sens własnego życia. Lubimy być chwaleni,  stawiani za przykład, tymczasem sami nie do końca potrafimy docenić wartości drugiego człowieka.

Dzisiaj Pan Jezus podkreśla, jak ważna jest pokora i prostota serca. Boże prawdy nie zostały objawione mądrym tego świata, lecz ubogim duchem.

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy nie bali się być prości. Byśmy chcieli być tacy, jak opisał to współczesny poeta Krzysztof Cezary Buszman w wierszu pt. „Takim być”:

Dobrze by takim było być
Szczęśliwym, lecz nie ogłupiałym
I prostym, ale nie prostakiem
I mądrym, nie zarozumiałym.

 Wymagającym, nie tyranem
I kochającym, nie kochliwym
Dostojnym być, lecz nie wyniosłym
I dobrym, a nie pobłażliwym.

 Co dnia wierzę, że – uda się.

 Odważnym, a nie hardym być
Stanowczym, ale nie upartym
I ufnym być, lecz nie naiwnym
Nie złotym, ale czegoś wartym.

 Służebnym być, lecz nie służalczym
Troskliwym, ale nie nachalnym
Człowiekiem ludzkim nade wszystko
Choć niekoniecznie idealnym.