Hand Wheat
WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL
16 lipca, 2021
Mt 12, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Plotka, obmowa, fałszywe świadectwo, interpretacja prawa według własnych przekonań. Jak łatwo jest rzucić kamieniem. Jak łatwo jest osądzić innych tylko dlatego, że grzeszą inaczej niż my.

Dziś Pan Jezus staje w obronie wszystkich, którzy są niesłusznie atakowani. Widzi potrzeby każdego człowieka i pragnie nasycić każdy głód. Głód wiary, miłości, zwykłego ludzkiego zrozumienia. Potępianie niewinnych, jest nie do zaakceptowania w Bożym dziele zbawienia.

«Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych».

Panie Jezu, proszę, przymnóż nam wiary, byśmy uwierzyli Twojemu Słowu i nie rzucali kamieniami. W nikogo.