Czcić Ojca w Duchu i prawdzie

W rozmowie z Samarytanką Jezus wyjaśnia sens chrześcijańskiego kultu: „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć (inne polskie tłumaczenia mają: chwalić, kłaniać się) Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć (inne polskie tłumaczenia: szuka, pragnie) Ojciec” (J 4,23).
Muszę przyznać, że tak często koncentrowałem uwagę na tym, czego od nas żąda Pan – i zastanawiałem się, co to trzeba zrobić, żeby być czcicielem w Duchu i prawdzie – że umykała mi informacja o Sercu Boga!
A przecież w tym wersecie jest mowa o tym, że Jego pragnieniem jest, abyśmy Go wychwalali, czcili, oddawali cześć! Bóg szuka, pragnie, chce mieć takich ludzi, którzy Go czczą, wysławiają, oddają cześć. W Sercu Ojca ukryte jest pragnienie dobrych relacji z nami.
Ewangelia nie jest tylko i wyłącznie o nas. Ewangelia odkrywa nam Serce Boga, który pragnie spotkania z nami. Ale to od nas zależy, czy to pragnienie zostanie zaspokojone, czy to Serce Boga zostanie nasycone.
Niespokojne jest Serce Boga, dopóki w Nim nie spoczniemy.