Follow me Concept Woman pulling Man Hand toward street
Środa
12 maja, 2021
(J 16, 12-15)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Komentarz do Ewangelii

Daj się poprowadzić

Za rękę. Do prawdy. O sobie samym i o tym, co od prawdy oddala. To może boleć. Stawanie w prawdzie może być niewygodne. Zmusza do zmiany, do podjęcia wysiłku, by zerwać z grzechem. Bez usprawiedliwiania się, bez zakłamywania rzeczywistości. Dzięki temu serce będzie gotowe na przyjęcie darów Ducha Świętego.

Czy dam się poprowadzić Trójjedynemu Bogu do całej prawdy?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Stolico mądrości, módl się za nami, byśmy pragnęli żyć w prawdzie.