Depositphotos_153418216_s-2019
Wtorek
25 maja, 2021
(Mk 10, 28-31)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

Komentarz do Ewangelii

Błogosławiony (już wkrótce oficjalnie) Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. Pójście za Panem nie jest proste. Życie Ewangelią wymaga wyrzeczeń. Bycie ostatnim może dotkliwie zaboleć. Jednak każda ofiara nie jest na darmo. I każda będzie po stokroć nagrodzona. Jest o co zawalczyć. Zbawienie to wielka sprawa.

Czy stać mnie na to, by oddać Panu Bogu wszystko? Pracę, rodzinę, rzeczy materialne? Ile jestem w stanie poświęcić dla Ewangelii? Czy potrafię być ostatnia?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, byśmy w pełni potrafili iść za Panem i nie troszczyli się o to, co małe i liche.