Iść za Panem

Błogosławiony (już wkrótce oficjalnie) Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. Pójście za Panem nie jest proste. Życie Ewangelią wymaga wyrzeczeń. Bycie ostatnim może dotkliwie zaboleć. Jednak każda ofiara nie jest na darmo. I każda będzie po stokroć nagrodzona. Jest o co zawalczyć. Zbawienie to wielka sprawa.

Czy stać mnie na to, by oddać Panu Bogu wszystko? Pracę, rodzinę, rzeczy materialne? Ile jestem w stanie poświęcić dla Ewangelii? Czy potrafię być ostatnia?

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, byśmy w pełni potrafili iść za Panem i nie troszczyli się o to, co małe i liche.