Każdego dnia spotykać Ciebie

Symeon bez trudu rozpoznał w Jezusie Syna Bożego. A czy ja potrafię rozpoznać Boga w sakramentach Kościoła? Zastanowię się dziś w jaki sposób przeżywam Eucharystię, czym jest dla mnie spotkanie z Jezusem, sakrament Spowiedzi św.?

Panie, proszę pozwól mi głębią serca odkryć, że w każdym z sakramentów spotykam Ciebie. Pragnę poprzez sakramenty, modlitwę i lekturę Pisma Świętego zbliżać się do Ciebie każdego dnia.